Trump får råd om å lære trøst og takk av sine forgjengere

Midt i en opprørt debatt om presidentkondolanser minnes pårørende etter døde soldater hvordan tidligere øverstkommanderende har tatt hånd om dem.

Myeshia Johnsons ektemann La David ble drept i Niger. President Donald Trumps samtale med enken er blitt en del av en debatt om presidenters kondolanser til pårørende etter falne soldater.

USAs president Donald Trump har utløst en intens offentlig debatt om kondolanser.

Først sa han at han hadde kontaktet pårørende etter alle falne i sin periode, og at tidligere presidenter sjelden eller aldri ringte eller skrev til soldatenker.

Deretter ble en telefonsamtale med enken etter sersjant La David Johnson toppsaken i mediene da Trump ble beskyldt for å ha opptrådt ufølsomt. Det hvite hus avviser at Trump sa at soldaten «visste hva han vervet seg til», men mannens familie bekrefter at de mener Trump var «respektløs».

USA-ekspert Geir Lundestad: Saken underbygger inntrykket av at presidenten er en selvsentrert person

– En selvsentrert person

Historiker, tidligere Nobel-direktør og USA-ekspert Geir Lundestad sier til Aftenposten at saken om samtalen med enken etter Johnson ikke ser bra ut for Trump.

– Den underbygger inntrykket av at presidenten er en selvsentrert person som egentlig ikke har omtanke for andre. I USA står de falne og deres etterlatte i første rekke blant dem man skal vise omtanke for, sier Lundestad.

– Takk på vegne av nasjonen

Nå kommer enker, andre etterlatte og forskjellige veteranorganisasjoner på banen. TAPS, en organisasjon som hjelper etterlatte, ber folk flest støtte sørgende soldatfamilier.

– Det finnes ikke bare én riktig måte å håndtere noens bortgang på, men det er viktig for familiene at presidenten anerkjenner livet og innsatsen til deres kjære og uttrykker takk på vegne av nasjonen, sier TAPS-sjef Bonnie Carroll i en uttalelse.

Donald Trump møtte mandag pressen sammen med senatstopp Mitch McConnell i hagen ved Det hvite hus da han antydet at tidligere presidenter hadde fulgt opp soldaters etterlatte dårligere enn ham.

Allison Jaslow, som leder Iraq and Afghanistan Veterans of America, sier til radiokanalen NPR at hun følger debatten med vantro.

– Det er blitt altfor vanlig at tjenestegjørende i militæret blir brukt som politiske skjold, sier hun og legger skylden på begge de politiske leirene.

Lincolns brev til enke

Bonnie Carroll i TAPS trekker – i likhet med flere andre – frem et brev Abraham Lincoln skrev i november 1864 til enken Lydia Parker Bixby. Inntil det senere viste seg at to av sønnene levde, trodde man da at Bixby hadde mistet fem sønner i borgerkrigen.

«Jeg kan forstå hvor svakt og lite fruktbart noen ord fra meg vil være som et forsøk på å fordrive sorgen over et overveldende tap. Jeg kan likevel ikke unnlate å tilby deg den trøst som kan finnes i takknemligheten fra den republikken de døde for å redde», skrev Lincoln.

Lincolns brev til enken Lydia Bixby er gått tapt, men her er gjengivelsen i Boston Evening Transcript fire dager etter at brevet var datert.

«Trump burde kanskje lære av Lincoln, mesteren av den smertelige kunsten i presidentkondolanser», skriver The Washington Post i en artikkel om kjente kondolansebrev fra flere ekspresidenter.

Ikke hørt noe fra Det hvite hus

Associated Press har kontaktet etterlatte etter alle 43 døde soldater i Trumps presidentperiode og fått svar fra halvparten. Minst ni sier de ikke har hørt fra Det hvite hus i det hele tatt.

The Fayetteville Observer, som kommer ut i nabolaget til Fort Bragg, verdens største militærbase, har snakket med fire etterlatte i byen. Whitney Hunter mistet sin ektemann Jonathon i Afghanistan i sommer. Brevene strømmet inn fra venner, familie, fremmede, senatorer og guvernører, men fra Det hvite hus har det vært taust.

Enke: – Det plaget meg litt

Whitney Hunter sier at det manglende brevet i seg selv ikke var så viktig, men hun ønsket en anerkjennelse fra landets øverstkommanderende av at ektemannen døde i kamp for USA.

– Det føltes som om det ikke var så viktig, som at hans innsats ikke ble anerkjent. Han er presidenten. Det plaget meg på en måte litt, sier hun.

De fire falne i Niger f.v.: La David Johnson, Jeremiah Johnson, Bryan Black og Dustin Wright.

Far ville bare høre et takk

AP har snakket med Jonathon Hunters far, som sier en offiser ga dem beskjed om at Trump ville ringe, men de ble skuffet da visepresidenten ringte i stedet.

– Jeg er skuffet over at han ikke i det minste ringte og takket meg for min sønns og vårt ytterste offer. Det var alt jeg ville høre. Han hadde ikke trengt å si noe mer. Fra ham, ikke visepresidenten, sier Mark Hunter.

Daværende president George W. Bush omfavner våren 2008 en enke som mottok ektemannens posthume medalje for heltemodig innsats.

Roser George W. Bush

En annen av kvinnene lokalavisen har snakket med, Dody Callahan, mistet sin mann i Irak i januar 2007. Hun er svært takknemlig for hvordan president George W. Bush opptrådte. Callahan har tatt vare på brevet fra Bush og hilste på ham ved en minneseremoni noen måneder etter at mannen ble drept.

– Han lyttet. Han hadde det ikke travelt. Han hadde tårer i øynene. Han var ekte, sier hun.

Lundestad: Forbausende stabile målinger

Geir Lundestad er slett ikke sikker på at kondolansedebatten vil ramme Trumps oppslutning.

– Målingene viser jo at oppslutningen fra dem som støtter ham, ligger bemerkelsesverdig fast mellom 35 og 40 prosent. Tendensen er at han kan gjøre tabbe etter tabbe, men sitter like trygt, sier han.

Lundestad tror heller ikke noe særlig på rapporter om et gryende partiopprør.

– Ingen vil ha en borgerkrig i partiet, i hvert fall ikke før mellomvalget i 2018, sier han.