Verden

- Russerne er mer aggressive og tester NATO-forsvaret

Forsvarsministre og embetsmenn fra 12 nord-europeiske land har i to dager vært samlet i Oslo. De er dypt bekymret for økende russiske militær aktivitet og provokasjoner.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide sammen med sin kollega fra Estland Sven Mikser.
  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Denne uken kunne Aftenposten fortelle om en rapport fra den Londonbaserte tenketanken, European Leadership forum, som dokumenterte en omfattende økning av russiske militær aktivitet rettet mot NATO-land og partnerland som Sverige og Finland.

Her er kartet med russiske provokasjoner.

— Vi har sett en økning av hendelser. Russerne er blitt mer aggressive og mer provokative, særlig på sjøen og i luften. De tester opplagt vårt kollektive forsvar, svar sier Estlands forsvarsminister Sven Mikser, som har deltatt på møtet i Oslo der 11 andre forsvarsministre og embetsmenn fra like mange land deltok.

Østersjøen i brennpunktet

Det er særlig Østersjøen som peker seg ut som det området der de russiske konfrontasjonene skjer oftest. Forsvarsminister Mikser mener at dette ikke er unaturlig når en ser på geografien.

— Burde NATO øke sitt nærvær?

— Først av alt må vi må følge det som skjer både ved våre genser, men også i Russland. Det har ikke vært nok oppmerksomhet omkring det som skjer og har skjedd internt i Russland. Det gjelder særlig opprustning, deres økte øvelsesaktivitet og de har hatt en viss suksess med å gjøre forsvaret sitt mer fleksibelt. Vi må øke NATOs beredskap for å kunne svare raskt, sier Mikser.

— Hva betyr det, oftere øvelser?

— Ja, større og oftere øvelser. Men da ikke bare i Østersjøen. Det betyr ikke tilbake til den kalde krigens scenarioer med store stående styrker, Men vi vil ha NATO tilstedeværelse på land, sjø og i luft.

Mer soldater - ikke baser?

— Men betyr det flere NATO-baser i for eksempel Baltikum?

Det er ikke så farlig hva du kaller katten bare den fanger mus, f or å si det slik. Det viktige r at det må være en klar NATO tilstedeværelse som er troverdig, synlig og at det er en politisk enighet i alliansen bak den. Avskrekkingen handler om mer enn bare størrelsen på troppene, understreker den estiske forsvarsminister.

Mer trening i Norge, Sverige og Finland

På møtet, der også Finland og Sverige deltok, diskuterte en også tettere samarbeid med disse landene. Det nordiske forsvarssamarbeidet fordypes. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide viser særlig til norske, finske og svenske jagerfly som driver såkalt cross border training. Under et nordiske ministermøtet ble de enige om at hele luftrommet over landene kan brukes til felles øving og trening.

-Vi har svært gode erfaringer fra den felles treningen med kampfly, og å gjøre det hele nordiske luftrommet tilgjengelig for øving og trening vil kunne bidra til å fordype samarbeidet, sier forsvarsministeren.

Om de økte russiske provokasjonene vil føre til økt norsk nærvær i Østersjøområdet, vil ikke Søreide utelukke. Men hun viser til at Norge har deltatt aktivt i NATOs aktiviteter i dette området.

— Denne økte aktiviteten er jo et svar på den russiske opptrappingen som har skjedd over tid, sier hun og minner om at Norge har en felles grense med Russland. Derfor er det også viktig for Norge å beskytte egne grenser.

— Den folkerettsstridige russiske annekteringen av Krim og aggresjonen mot Ukraina har endret sikkerhetssituasjonen i Europa. Dette har også følger for Nord-Europa. Vi ser økt russisk militær aktivitet, for eksempel flyvninger og øvelser, både i nord og i Østersjø-regionen. En viktig del av våre diskusjoner har vært hvordan vi best kan møte dette. Vi må være tydelige, vise fasthet og bidra til stabilitet i våre nærområder, sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide på pressekonferansen i Oslo torsdag.

Les også:

Les også

  1. Fire soldater drept i kamper i Ukraina

  2. NÅ:Krisemøte i FNs sikkerhetsråd i kveld om økt krigsfare i Ukraina

  3. - Russiske krigsfly skal demonstrere styrke

Les mer om

  1. Russland