Sverige øker forsvarsbudsjettet kraftig

Det svenske forsvaret skal styrkes. Forsvarsminister Peter Hultqvist varsler den største opprustningen på flere tiår.

Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist la torsdag frem planen for en stor satsing på forsvaret frem mot 2025.
  • NTB

Tyngdepunktet i satsingen er hæren, som skal være representert i hele landet.

Den svenske regjeringen la torsdag frem sin plan for forsvaret i perioden 2021 til 2025. Den legger grunnlaget for en ny organisering som skal være på plass i 2030.

Forsvarsbudsjettet skal økes til 89 milliarder svenske kroner i 2025, en økning på 29 milliarder fra årets nivå.

Regjeringen mener den sikkerhetspolitiske situasjonen i nærområdet er forverret, og peker ut Russland som det landet som preger trusselbildet.

– Et signal

– Totalforsvaret må derfor forsterkes, sa Hultqvist på en pressekonferanse torsdag.

Han pekte på russisk aggresjon mot Georgia, der regionene Abkhasia og Sør-Ossetia er under russisk kontroll. Hultqvist nevnte også Russlands annektering av Krim-halvøya, den langvarige konflikten i Ukraina, landets omfattende øvingsvirksomhet og oppbygging på Kolahalvøya, i Nordatlanteren og i Østersjøen.

– Dette er et signal til det svenske folket, et signal til våre partnere og til nærområdet, sa forsvarsministeren.

Målet er at Sverige skal klare seg i krig og krise i tre måneder, frem til internasjonal hjelp kommer. Når dette målet er oppnådd, kunne ikke Hultqvist si.

– Hvor lenge vi klarer en krise- eller konfliktsituasjon har sammenheng med hvilken type situasjon det er snakk om, sa han.

Sverige er ikke medlem av forsvarsalliansen Nato.

Feilgrep

Forsvarsministeren mener at den svenske nedrustningen som ble innledet på 2000-tallet og pågikk frem til 2015 gikk for langt og var et feilgrep.

Han advarer fremtidens politikere mot å begå samme feil igjen, og understreker at det tar lang tid å gjenoppbygge militær kapasitet.

– Hvis den sikkerhetspolitiske solen begynner å skinne litt til og klimaet blir bedre – rust ikke ned! sier Hultqvist.

Forslaget som torsdag ble lagt frem, innebærer at det svenske forsvarets krigsorganisasjon skal vokse fra dagens 60.000 stillinger til 90.000 i 2030. Da inngår også sivilt ansatte og heimevernet.

Flere nedlagte avdelinger gjenopprettes for å utdanne flere soldater, og antallet som skal avtjene førstegangstjeneste øker til 8.000 årlig fra 2025. Det er en dobling sammenlignet med 2019.