Verden

- Barn av lesbiske klarer seg best

Barn av lesbiske foreldre gjør det bedre på skolen og er mindre agressive enn andre barn, skal vi tro ny forskning.

Lesbiske mødre får barn som klarer seg bedre på noen områder enn jevnaldrende barn. Foto: SCANPIX

  • Christine Gulbrandsen

Tror du barn av lesbiske foreldre får en dårligere oppvekst enn andre barn, må du tro igjen.

For lesbiskes barn klarer seg bedre enn andre jevnaldrende på en rekke måter, viser en ny amerikansk studie. Det melder Politiken.

Studien er nettopp publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Pediatrics.

Bedre på skolen

«De 17-årige døtrene og sønnene av lesbiske mødre scorer markant høyere på sosial kompetanse og faglig nivå enn andre barn. Samtidig lå de lavere enn gjennomsnittet når det gjelder det å bryte sosiale regler og å være aggressiv når det oppstår problemer», skriver forskerne i rapporten.

Studien, som har fulgt 78 barn fra fødselen av til de ble 17 år gamle, viste ingen signifikante forskjeller i utviklingen av gutter og jenter med lesbiske mødre.

Er ikke så strenge

Forskerne Nanette Gartrell og Henny Bos står bak studien. De mener at en av grunnene til at barn av lesbiske klarer seg bedre, er at de lesbiske mødrene bruker mindre avstraffelse i oppdragelsen enn det heteroseksuelle fedre gjør.

Dessuten involverer kvinnene seg mer i barns liv, skal vi tro forskerne.

— Dermed er det ikke noen begrunnelse for å begrense adgangen til å bli kunstig befruktet eller å få foreldremyndigheten over et barn på grunnlag av hvilken seksuell orientering foreldrene har, sier Gartrell og Bos ifølge Politiken.

- Fint hvis det er slik

Beatrice Halsaa, professor ved Universitetet i Oslo, sier at hun ikke er overrasket over studiens resultat.

- Jeg mener å ha sett andre studier som viser noe av det samme resultatet. Uansett synes jeg det er fint hvis virkeligheten er slik studien antyder, sier hun til Aftenposten.no.

— Og grunnen til dette resultatet, kan være at disse lesbiske mødrene har vært veldig motivert til å få barn. De er bevisste foreldre og vet hva de ønsker, sier Halsaa.