Valglov kan hindre kritiske kandidater å stille til valg i Hongkong

EU advarer Kina mot å endre valgloven slik at bare Beijing-vennlige kandidater får stille til valg i Hongkong.

Kinas autoritære regime fester et stadig hardere grep om Hongkong. Her fraktes pågrepne demokratistøttespillere i en buss tilhørende fengselsvesenet i Honkogn 2. mars.
  • NTB-AFP-Ritzau

Folkekongressen i Kina behandler nå et lovutkast som i praksis vil fjerne all opposisjon og sikre det Beijing kaller «en patriotisk regjering» i Hongkong.

Dersom loven blir vedtatt og satt ut i livet, vil valgkomiteen som i dag utpeker Hongkongs leder også utpeke en stor del av representantene i Hongkongs lovgivende forsamling, opplyser Folkekongressens visepresident Wang Chen.

De øvrige kandidatene må godkjennes av den Beijing-vennlig valgkomiteen, noe som ifølge Wang vil sikre «en ryddig politisk deltakelse».

Les også

De hadde håpet å vinne et valg. I stedet ble alle sammen arrestert. Nå risikerer de livstid i fengsel.

Knebles

Saker som fremmes under Folkekongressens årlige plenumsmøte, er i praksis alt vedtatt av det kinesiske kommunistpartiet, noe som også antas å gjelde den nye valgloven for Hongkong.

Hongkongs leder Carrie Lam hilser på en annen delegat til Kinas folkekongress. Beijing ønsker å endre valglovene i byen, opplyser kinesiske embetsfolk til Reuters og AFP.

– Dersom disse tiltakene blir vedtatt, noe jeg er sikker på at de blir, vil opposisjonelle stemmer effektivt bli kneblet, konstaterer Kina-analytikeren Willie Lam ved Chinese University i Hongkong.

EU reagerer også på lovutkastet og advarer Kina mot å innføre den nye valgloven.

– EU oppfordrer Beijing til nøye å vurdere de politiske og økonomiske følgene av enhver beslutning om å reformere valgsystemet i Hongkong på en måte som vil undergrave helt fundamentale friheter, politisk pluralisme og demokratiske prinsipper, sier en talsperson.

Les også

Anklager om folkemord, masseovervåking og sterilisering av uigurer: Nå har ungdomspartiene fått nok

Fengslet

Demokratiforkjempere har lenge fryktet at Beijing ville endre valgsystemet i Hongkong og slå ytterligere ned på demokratibevegelser, etter at Folkekongressen i fjor vedtok en ny sikkerhetslov for byen.

Folkekongressen i Kina vil endre valgloven for Hongkong, noe som i praksis vil stenge opposisjonen ute fra den lovgivende forsamlingen.

Hongkong har vært preget av omfattende demonstrasjoner siden loven trådte i kraft, og myndighetene har med hjemmel i loven pågrepet hundrevis av demonstranter.

Torsdag forlenget en domstol i Hongkong varetektsfengslingen av 32 ledende dissidenter, blant dem advokaten Benny Tai, kjent som en av lederne i Occupy-bevegelsen i 2014.

Rettssaken mot de varetektsfengslede ble samtidig berammet til 31. mai.

Demonstrasjoner

Hongkong ble lammet av store demonstrasjoner sommeren og høsten 2019, da et lovforslag åpnet for at innbyggere i Hongkong kunne utleveres til Fastlands-Kina og straffeforfølges der.

Dette lovforslaget ble trukket, men demonstrasjonene fortsatte med krav om fullt demokrati. Den nye sikkerhetsloven for Hongkong som ble vedtatt av Folkekongressen i fjor, var et svar på disse demonstrasjonene.

Kina har høstet skarp internasjonal kritikk for loven og behandlingen av demonstranter i Hongkong, men ledelsen i Beijing avviser kritikken og kaller den innblanding i landets indre anliggender.