Verden

Internett-terrorisme

Det er bare et spørsmål om tid før verden vil oppleve et avansert netterror. De fleste utviklede land kan allerede gå til krig på nettet.

Jevgenij Kasperskij driver verdens fjerde største datasikkerhetsfirma Kaspersky Lab. Hans mål er å stoppe ondsinnede angrep på datamaskiner og nettverk over hele kloden.
  • Geir Seljeseth
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Les også:

Jevgenij Kasperskij er konsernsjef for det fjerde største datasikkerhetsfirmaet i verden, etter egne beregninger. Det russiskbaserte selskapet Kaspersky Lab. jobber på høytrykk for å stoppe ondsinnede angrep på datamaskiner og nettverk over hele kloden.

–Det vi har sett så langt, er ikke netterrorisme på alvor. Det er mindre og nokså enkle angrep. Den dagen skikkelige netterrorister angriper, vil skalaen være en helt annen, sier Kasperskij til Aftenposten.

Nylig kunne Aftenposten fortelle at Slottet i Oslo var blitt utsatt for et dataangrep fra det man så på som «et organisert, kriminelt miljø knyttet til fremmed etterretning».

–Enhver nettperson er et angrepsmål, enhver bedrift eller institusjon er under angrep og enhver nasjon og den globale økonomien er i fare. Hittil har de fleste angrepene vært økonomisk motivert. Men det finnes de ute på nettet som er mer ondsinnet enn dagens nettkriminelle, sier konsernsjefen.

Til himmels

Antall skadelige virus, ormer, trojanere og andre trusler mot datamaskinen eller nettverket du er en del av, stiger for hver dag. Og angrepene blir hyppigere, lover Kasperskij.

Han beskriver utviklingen ved hjelp av en statistikk som viser at det i 2007 ble oppdaget to millioner ondskapsfulle programmer. I 2009 er tallet steget til 34 millioner, og fortsetter å stige.

Foreløpig er de fleste programmer enten uønsket reklame eller laget for å innhente informasjon som gjør kriminelle i stand til å stjele pengene dine.

–Vi har sett noen angrep mot samfunnskritisk virksomhet. De fleste har fått med seg angrepene mot Estland i 2007 hvor mange maskiner ble oversvømt av datatrafikk som tvang dem til å stanse. Men senest i år har CIA sagt at det har vært et angrep som satte sentrale funksjoner ut av spill i noen byer de ikke nærmere har angitt hvor er, sier han.

Angrepet i 2007 mot Estland var rettet mot en lang rekke myndigheter, bedrifter og organisasjoner, etter at russere og estere havnet i strid om en minnestatue i hovedstaden Tallinn. En lang rekke nettsteder ble oversvømt slik at de ikke kunne være i virksomhet av hackere basert i Russland.

Datakrig mulig

Kasperskij tror lite på at man i verden hittil har hatt myndighetsstyrte dataterrorangrep eller datakrigshandlinger.

–Vet du, eller tror du ikke at russiske myndigheter sto bak dataangrepene i Estland eller Georgia under krigen i 2008?

–Jeg vet at de ikke gjorde det. Vi snakker med sentrale myndigheter i en lang rekke land om hvordan de skal sikre seg og hvilke scenarier som kan oppstå, sier han.

–Kan alle land i dag gå til datakrig mot fiendtlige stater?

–Ja, alle utviklede land har i dag kunnskapen som skal til for å rette harde og nesten ødeleggende angrep på andre land, sier Jevgenij Kasperskij.

Storbritannia, et land som innrømmer å ha kunnskapen som skal til, gir ham rett. Slik svarte Storbritannias viseminister for sikkerhet og terrorbekjempelse, Lord West, da BBC utfordret ham med spørsmål om landet kan gå til datakrig.

–Vi har evnen til å gjøre en del, og vi har veldig gode og talentfulle folk som har jobbet med dette, svarte ministeren.

I «skyen»

Kasperskij tror, i likhet med store deler av databransjen, at svaret på utfordringene ligger i det som datafolk kaller «Skyen» eller «The Cloud». Det betyr at oppdateringer og bruk av programmer ikke ligger inne på datamaskinen din, men ligger i en virtuell sky, som man er koblet til.

–Vi ser at vi kan oppdatere kjappere og stoppe utbrudd av uønskede infiseringer gjennom at maskinene er koblet opp mot Skyen. I fremtiden tror jeg at mesteparten av vår programvare vil ligge i «Skyen». Det vil gi økt sikkerhet, sier konsernsjefen.

Les også

NATO angripes og Norge spammes

Verdenskartet viser hvor de store sentrene for ondskapsfull programvare (malware) er hjemmehørende på kloden. Kina er et sentrum for mye av produksjonen, mens både i USA, Russland og i en lang rekke europeiske land er det en solid produksjon av skadelige programmer, virus og andre ting som kan påvirke PC-en.
Kartet viser hvordan noen, men ikke alle nettverks-angrep foregår mellom land og verdensdeler. Oransje punkter viser hvor angrep er rettet fra, mens blå punkter viser hvor de er rettet mot. Men selv om angrepene i stor grad rettes mot Nord-Amerika fra Asia (Kina), så kan de like gjerne være et resultat av at mange datamaskiner er tatt over av fiendtlige datamaskiner i andre land.