Et IS under press mangedoblet terroren i den vestlige verden

I 2014 rammet IS-terror i 13 land. I fjor slo de til i 28, mange av dem i Europa.

Terrorangrepet i Paris den 13. november var et av de dødeligste angrepene i verden i fjor. 130 mennesker ble drept.

Tegnerne til det satiriske bladet Charlie Hebdo ble plaffet ned. Ungdommer som var på rockekonsert eller nøt kafélivet i Paris, ble slaktet ned. En fredsmarsj ble rammet av to bomber i Ankara og over 100 mennesker lå døde igjen.

Dette var bare tre av 12.089 terrorangrep globalt i 2015. 29.376 mennesker ble drept. Det innebærer en reduksjon på 10 prosent fra året før, men 2015 er likevel det nest dødeligste året noensinne, ifølge The Global Terrorism Report fra Institute for Economics and Peace.

Nesten tre av fire terrordødsfall skjer i de fem landene Irak, Afghanistan, Nigeria, Pakistan og Syria, i fattige land preget av intern strid og kaos.

Men den kanskje mest slående utviklingen ved fjoråret var likevel at antallet drepte etter terrorangrep gikk voldsomt opp i det vi kan kalle den vestlige delen av verden.

– IS endret taktikk

Antallet drepte etter terrorangrep i OECD-landene gikk opp med 650 prosent fra 77 til 577 dødsfall fra det ene året til det andre, ifølge rapporten. En overveiende andel av disse dødsfallene kan knyttes til den islamistiske ekstremistgruppen Den islamske staten (IS). Gruppen som etablerte det de kaller et kalifat i Syria og Irak, ble utsatt for et sterkt militært press i sine kjerneområder og slo tilbake med terror mot sine fiender i Vesten.

– Et IS under press har skiftet taktikk, noe som fører til den pågående terrortrusselen i Europa, sier forskningsdirektør Daniel Hyslop ved Institute for Economics and Peace på telefon fra London.

I 2014 rammet IS-terror i 13 land. I fjor slo de til i 28, mange av dem i Europa.

577 mennesker ble drept i OECD-landene i 2015. De foreløpige tallene viser at trenden fortsetter i 2016, ifølge Hyslop.

Terrorangrepene som rammet Paris i november 2015 ble begått av en terrorcelle som aksjonerte på direkte ordre fra IS-ledelsen i Syria og Irak. De aller fleste angrep som kan knyttes til IS, ble imidlertid begått av sympatisører som handlet på eget initiativ.

Militær makt er ikke nok

Forskerne som står bak rapporten, legger vekt på at selv om militær innsats bidrar til å presse IS tilbake i Irak, så er ikke militær makt alene nok til å strupe IS’ appell til sympatisører som kunne tenke seg å begå terror på vegne av gruppen.

Sosioøkonomiske forhold som ungdomsledighet, kriminalitet, tilgang til våpen og mistillit til landenes demokratiske prosesser, er sterke bakenforliggende drivere for terroren, ifølge forskerne.

– Skal man ha noen forhåpningen om å kunne bekjempe terror på lang sikt, så må man ta tak i disse bakenforliggende forholdene, sier Hyslop.

I utviklingslandene med mye terror, ser man også tidligere voldelige konflikter, utbredt korrupsjon og gruppebaserte ulikheter.

103 mennesker ble drept da fredelige demonstranter ble ofre for to IS-bomber. Over 400 ble skadet.

Tilbakegang i antallet dødsfall i Irak og Nigeria

Nedgangen i antall dødsfall som knyttes til terror fra 2014 til 2015, kan i stor grad knyttes til at 32 prosent færre mennesker ble drept i Nigeria og Irak hvor henholdsvis Boko Haram og IS ble presset tilbake.

– Det var positivt at en multinasjonal koalisjon som var lokalt ledet, klarte å sette disse terrorgruppene under press, sier Hyslop. – Men en konsekvens av at terrorgruppene ble satt under press, var at terroren spredte seg til nabolandene, som Nigerias naboland Niger, Tsjad og Kamerun.

IS var alene ansvarlig for 6141 dødsfall, noe som er nesten like mange som de 7500 som ble drept i terrorangrep i hele verden i 2011. I tillegg ble over 27.000 mennesker drept som følge av krigshandlinger som involverer IS, ifølge rapporten.

Boko Haram er verdens nest mest dødelige terrorgruppe. De er aktive i Nigeria, Niger, Tsjad og Kamerun.