Verden

Følg Theresa Mays store Europa-tale direkte fra klokken 15.00: Britene tilbyr minst 20 milliarder euro i skilsmisseoppgjør med EU

Statsminister Theresa May vil i talen si at britene vil ha to års overgangstid før de forlater EU. Det er Theresa May villig til å betale 20 milliarder euro for, men det er uklart om EU synes det er nok.

 • Alf Ole Ask
  Alf Ole Ask
  Journalist

Når Theresa May fredag ettermiddag holder sin store Europa-tale i Firenze, er det ventet at talen skal sette fart i britenes forhandlinger med EU. Den skal også reflektere at det nå er en samlet britisk regjering som står bak statsministeren.

Det er ingen tilfeldighet at talen er lagt til rennessansebyen Firenze. Britene ønsker å markere at selv om de forlater EU, er de fortsatt europeere.

Talen er et viktig signal foran det fjerde forhandlingsmøtet mellom britene og EU om brexit. Møtet holdes mandag.

Den britiske statsministeren Theresa Mays tale i dag skal sette fart i forhandlingene med EU.

Mange lekkasjer

Det har vært en rekke offisielle og uoffisielle lekkasjer fra talen som May skal holde.

Den britiske regjeringen skal være klar til å legge minst 20 milliarder euro (204 milliarder kroner) på bordet i skilsmisseoppgjøret med EU, skriver Financial Times (bak betalingsmur).

EU selv ventes å kreve minst 60 milliarder euro fra Storbritannia. Beløpet skal gjøre opp for budsjettforpliktelser som britene selv har vært med på å vedta som medlemsland.

Britene skal til gjengjeld ønske seg en overgangsperiode på to år fra 2019, der de fortsatt er med i det indre marked. Dette er et krav som mange bedrifter har ønsket seg, og som også har bred tilslutning i regjeringen.

Sikrer budsjettet

Pengesummen britene skal betale, sikrer finansieringen av EUs langtidsbudsjett, som løper til 2020. I selve talen kommer ikke May til å nevne noen sum. 20 milliarder euro er et anslag, og det er et tall som EU-landene er blitt briefet om, skal en tro den massive forhåndsdekningen i britiske medier.

 • Les også: Intern strid om brexit i Storbritannia – opposisjonen vil ha myk brexit.

EUs sjefforhandler, Michel Barnier, advarte i en tale i Roma torsdag om at dersom det ikke blir fremdrift i spørsmålet om hva britene skal betale, så vil det underminere tilliten mellom britene og de 27 andre medlemslandene, skriver EUObserver fredag.

Barnier slo fast at utover pengesummen er det nødvendig med tillit mellom Storbritannia og de 27 EU-landene dersom man skal skape et solid fremtidig forhold. Det han nevnte konkret, var at britene må stå ved det som er inngått, og det betyr blant annet budsjettforpliktelser.

Hans tale ble sett på som et klart signal til May.

Krangel om penger

Slik det ofte er i skilsmisser – krangel om økonomien overskygger det meste. Pengeoppgjøret regnes som det kanskje vanskeligste spørsmålet i forhandlingene om Storbritannias skilsmisse fra EU. Fremskritt på dette punktet er avgjørende for at EU skal være villig til å gå videre til forhandlingenes fase to. I de forhandlingene ligger blant annet det vanskelige spørsmålet om situasjonen for EU-borgere i Storbritannia og briter i EU. Det er ventet at May vil komme med et nytt tilbud om rettighetene til de EU-borgere som bor i Storbritannia.

Nytt partnerskap

Ifølge de lekkede delene av talen kommer May til å understreke at det er i både EU og britenes interesse at man klarer å enes om en avtale. Hun vil gjenta at britenes avskjed med EU ikke er slutten på et partnerskap, men begynnelsen på et nytt.

May kommer til å be EU om å være kreative.

Ikke et ord om norsk løsning

Sky News skriver at hun i talen ikke kommer til å være konkret på hva slags forhold britene ønsker seg fremover. Hun vil hverken peke på en norsk EØS-løsning eller en ren handelsavtale, som det Canada har, skriver Sky News.

I talen henvender hun seg til en rekke ulike grupper. For det første hennes egen regjering, som nå har klart å samle seg. Den angivelige trusselen fra den fargerike utenriksminister Boris Johnson om å forlate regjeringen, ser ut til å være trukket i denne omgang. Hun har et smalt flertall i parlamentet som vil lytte andektig til talen. Det gjelder ikke minst backbenchere i eget parti, som skal skape flertall for viktig lovgivning. I tillegg henvender hun seg til den alminnelige opinionen på De britiske øyer, og til lederne for de 27 andre EU-landene.

Les mer om

 1. Brexit
 2. Sky
 3. Storbritannia
 4. Euro
 5. EØS
 6. EU