Lavrov mener Stoltenberg er preget av kald krigs tenking

Russlands utenriksminister mener NATO-Russland rådet er en prateklubb. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg mener det er et viktig organ.

Den russiske utenriksminister Sergej Lavrov beskyldte NATO under Jens Stoltenbergs ledelse for å henge igjen i en kald krigs tenking.
  • Alf Ole Ask

Den russiske utenriksminister Sergej Lavrov beskyldte NATO under Jens Stoltenbergs ledelse for å henge igjen i en kald krigs tenking. Uttalelsene hans kom på den årlige sikkerhetskonferansen her i München.

Russland og utenriksminister Sergej Lavrov holder NATO-sjef Jens Stoltenberg ansvarlig for at alt militært samarbeid mellom NATO og Russland fortsatt er frosset.

– Jens Stoltenberg vil gjerne opprettholde kontakten, men kunne ikke si at NATO var klar til å gjenoppta samarbeidet, Det er trist, sa Lavrov.

NATO som skyteskive

Den russiske utenriksministeren, som er superveteran blant verdens utenriksministre, kom med tydelig kritikk av NATO under sitt innlegg og i spørsmålsrunden etterpå.

Stoltenberg har en litt annen versjon i møte med norsk presse her i München sa han blant annet:

– NATO er klar til å gjenoppta militær informasjonsutveksling, men ikke det praktiske militære samarbeidet med Russland. Etter møte i fjor klarte vi å få i gang den politiske dialogen. Det er viktig. Vi diskuterer blant annet invasjonen i Ukraina. Vi har briefet hverandre om gjennomførte øvelser. Vi forsøker å få et system der vi kan briefet hverandre om kommende øvelser. Vi har også et samarbeid om sikkerhet for luftrommet over Østersjøen.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg

Økt spenning i Østersjøområdet har ført til flere hendelser som karakteriseres som nestenulykker. Det gjelder blant annet russiske kampfly som har kommet for nær sivile fly.

I 2014 holdt et russisk jagerfly nesten på å kollidere med et SAS fly.

Frosset før

Også etter striden mellom Georgia og Russland i 2008 ble det stans i det militære samarbeidet og møtene i NATO-Russland rådet tok en pause. Men under president Barack Obama ble de gjenopptatt. Ifølge Lavrov var lærepengen den gangen at man ikke burde stanse slikt samarbeid.

– Det var ikke vi som stoppet dette samarbeidet, viste Lavrov til og viste til de tiltakene som NATO satte i verk etter den russiske annekteringen av Krim-halvøya. Den gang ble all militært samarbeide mellom NATO og Russland frosset.

For ett år siden tok Jens Stoltenberg et initiativ under sikkerhetskonferansen her i München. Etter det har det vært tre møter i NATO-Russland rådet. Det er et organ der de 28 NATO-landene og Russland møtes. Men selv om det er møter i dette rådet er det praktiske samarbeidet lagt på is.

Bare prateklubb?

Lavrov karakteriserte NATO-Russland Rådet som en prateklubb.

Om Lavrovs kritikk av Russland-NATO-rådet sier Stoltenberg:

– Viktige samtaler der om øvelser, Ukraina og sikkerhet i luftrommet over Østersjøen.

Statsminister Erna Solberg kommenterte Lavrovs uttalelser og mente at de var kjente toner fra det man har hørt de siste årene.