Verden

Sjøisen i hele Arktis slår sprekker og minker. Forskere har aldri sett mindre is rundt Svalbard.

To Svalbard-kart: Til venstre sees isen 21. august i fjor som fargede felter. Til høyre sees samme kart for 21. august i år. Foto: Istjenesten, Meteorologisk institutt

Istjenesten ved Meteorologisk institutt har aldri sett mindre is rundt Svalbard på denne tiden av året siden de begynte målinger for 51 år siden. Samtidig bryter havisen nord for Grønland opp. - Skumle trender, sier klimaforsker.

 • Pål A. Solheimsnes
  Journalist
 • Kjetil Hanssen
  Journalist

Istjenesten måler isen rundt Svalbard. 21. august målte den at ismengden rundt den arktiske øygruppen var over 115.000 kvadratkilometer lavere enn snittet mellom 1981 og 2010.

Nå ligger nivået på 111.000 kvadratkilometer. Ifølge klimaforsker Bjørn Hallvard Samset ved Cicero er halvparten av havisen i dette området blitt borte i løpet av de siste 30 årene.

Isen rundt Svalbard fotografert i 2015. Foto: Dirk Notz

Konsulent Frank Andreas Amdal i Istjenesten forteller at de kontinuerlig overvåker isen fra Grønland til Novaja Semlja ved hjelp av satellittbilder. De er særlig opptatt av områdene rundt Svalbard. Hovedmotivet er å skaffe informasjon for skipstrafikken og turisme.

– I fjor på denne tiden var det mye mer is. Nå må man omtrent 200 kilometer nord for Svalbard før man finner isen. I fjor var det drivis helt inn til kysten, forteller Amdal.

 • Istjenesten kategoriserer is fra «fast is» via forskjellige grader av tetthet i drivis til åpent vann. Her kan du trekke markøren over bildet og sammenligne situasjonen 21. august i fjor med i år. De røde, oransje, gule og grønne fargede feltene viser hvor det er is. De blå er nesten åpent hav:

Grønland sjokkerer forskerne

Samtidig rapporterer The Guardian at det som tidligere var regnet som den sterkeste av all havisen, den som ligger nord for Grønland, har slått sprekker og bryter opp.

Dette har aldri skjedd tidligere, skriver avisen.

Issmeltingen på Grønland har i sommer ført til at enkelte lokalsamfunn har vært truet av enorme isfjell. Deler av Innaarsuit måtte i juli evakueres i frykt for at dette fjellet skulle utløse en flodbølge. Foto: LUCIA ALI NIELSEN

– Dette området er ofte blitt kalt «det siste isområdet», siden det er blitt sagt at den siste havisen i Arktis kom til å ligge her, sier Ruth Mottram fra det dansk Meteorologisk institutt til avisen.

Grunnen til at den nå slår sprekker, er blant annet hetebølgen på den nordlige halvkule i sommer.

Varmen smeltet mye av isen og gjorde den lettere, noe som gjorde at vinden kunne ta tak i den og dytte den bort fra kysten.

Les også

Disse grafene viser hvor ekstrem Oslo-sommeren har vært

Isfritt Arktis om 20 år

– Det er skumle trender hele veien, og at isen sprakk opp der vi trodde det skulle være stabilt, viser at det er ustabilt i hele Arktis, sier Bjørn Hallvard Samset, som er forskningsdirektør ved Cicero Senter for klimaforskning.

– Dette sier meg at vi er midt oppe i en enorm endring av et naturområde som har vært jevnt dekket av is i veldig lang tid – lenger enn vi kan overskue som sivilisasjon.

Der klimaskeptikere ofte kritiserer klimamodellen, er dette håndfaste bevis, sier Samset.

– Dette er ikke en klimamodell, men rene målinger fra satellitter. Og ifølge målinger ser det ut til at sommerisen i Arktis vil bli borte om 20 års tid. Vinterisen vil kunne være borte rundt slutten av århundret, sier han.

Slappere vindsystem

Klimaforandringene har også forårsaket den siste tidens hetebølger, mener Samset.

– En av effektene av klimaforandringene er at en del vindsystemer rundt omkring på jorden blir slappere. Det kan føre til det vi har sett nå i sommer. En hetebølge skjer når et værsystem blir sittende fast. Det er fordi vindsystemet er blitt slappere, sier han.

Han påpeker at Arktis med lite is får kjempekonsekvenser for dyr, havet, industri og værsystemer.

– Vi kjenner dårlig til hva som kommer til å skje nå. Klimasystemer er komplekse, og vi har aldri sett noe som dette før. Dette er en dramatisk endring.

Les mer om

 1. Global oppvarming
 2. Cicero
 3. Meteorologisk institutt
 4. Klima