Jubelen var stor da Kim og Moon møttes. Det kan hjelpe Trump.

NUPI-ekspert mener det som nå skjer i Pyongyang, vil være viktig for Donald Trump i mellomvalget.

Sør-Koreas president Moon Jae-in og kona Kim Jung-sook sammen med Kim Jong-un og kona Ri Sol Ju på en restaurant i Pyongyang onsdag.

Grytidlig onsdag morgen, norsk tid, kom erklæringen fra de to lederne på den koreanske halvøya. I Pyongyang hadde Nord-Koreas diktator Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae-in, lederne for to land som formelt fortsatt er i krig, møttes med hjertelige håndtrykk og klemmer.

– Vi er enige om å gjøre Nord-Korea til et fredens land som er fritt for atomvåpen og atomtrusler, sa Kim.

I erklæringen fra møtet, som du kan lese her (engelsk versjon), kommer det løfter om alt fra atomnedrustning til et ønske om å sende felles OL-søknad. Kim sa også at han vil besøke Seoul, noe ingen nordkoreansk leder har gjort etter krigen.

Sør-Koreas president Moon Jae-in avduket et minnetre i Pyongyang under sitt besøk. Ingenting var overlatt til tilfeldighetene.

Men hva betyr det?

Toppmøtene som ble arrangert i april og juni, var symboltunge. Møtet de har nå, er et arbeidsmøte hvor partene blir bedømt etter konkrete resultater, fremholder Sverre Lodgaard, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

– Og i så måte mener jeg de har levert, sier han.

Det viktigste er å legge til rette for at samtalene mellom USA og Nord-Korea kan gjenopptas etter en kjølig periode, mener Lodgaard. USAs president Donald Trump var også raskt ute på Twitter og ga uttrykk for sin begeistring.

«Kim Jong UN har gått med på å tillate atominspeksjoner, som blir gjenstand for endelige forhandlinger, og å legge ned et testanlegg og utskytingssted med internasjonal tilstedeværelse. I mellomtiden blir det ingen rakett eller atom-testing», skriver Trump.

«Veldig spennende!»

Lodgaard mener punktet om å legge ned test- og utskytingsrampene i Dongchang-ri, er relativt entydig.

Derimot stiller han spørsmål ved et annet punkt som også handler om atomnedrustning. I et av de siste punktene i erklæringen, står det at atomanlegget i Yongbyon skal legges ned hvis USA «tar lignende steg».

Sørkoreanske demonstranter som minnet ofre for korea-krigen, gjorde det klart hva de mente om fredsprosessen som foregår. Både blant mange sørkoreanere og i USA er det stor skepsis til om man kan stole på det Nord-Korea lover.

Amerikansk motytelse?

Hva USA skal gjøre som motytelse, er ikke klart.

Det er også tvil om hva som faktisk skal legges ned i Yongbyon, og hvor stor kapasitet Nord-Korea har til anrikning av uran andre steder i landet.

– Dette punktet er komplisert. Det er mange anlegg i Yongbyon, og vi har ikke oversikt over anrikningsaktiviteten. Vi har ikke helhetsbildet av hva som befinner seg i Nord-Korea.

– Deler av det nordkoreanske atomprogrammet fortsetter, sier Lodgaard.

Betyr denne erklæringen at man er nærmere fred og gjenforening på korea-halvøya?

– Nærmere fred er man, ja. For eksempel treffer de en rekke tiltak for å hindre militære trefninger. Det etableres buffersoner langs grensene og en flyforbudssone som omfatter fly, helikopter og droner.

Men gjenforening?

– Det er et stort ord. Selv om Nord- og Sør-Korea har levert på en rekke områder, er nedrustningen fortsatt et åpent spørsmål. De gjentar at det er målet. Men fra Nord-Koreas synspunkt er atomvåpnene sikkerhetsgarantien deres. Skal de fjerne dem, og tør de stole på USA? Store stater har makt til å gjøre noe annet enn de har sagt. Det så vi med Iran-avtalen, sier Lodgaard.

Kan hjelpe Trump

Han mener likevel at tilnærmingen på Korea-halvøya er blitt veldig viktig for alle de tre topplederne som er involvert, og at de har lagt sin prestisje i at prosessen fortsetter.

– For Trump betyr det at han har levert på sine valgkampløfter ved at trusselen fra Nord-Korea er redusert og at pengebruken på storøvelser er mindre. Han har fått til noe som Barack Obama aldri greide. Det er viktig for ham å ta med seg dette i mellomvalgkampen for å vise at han får til noe på den internasjonale arenaen, sier Lodgaard.