Ekspert: Vil bidra til at overgripere blir stilt til ansvar for sine handlinger

Med årets fredspris erkjenner Nobelkomiteen at seksuelle overgrep er en krigsstrategi. Det er derfor den er så viktig, mener eksperter.

Den svenske kunstneren Niklas Elmehed har tegnet årets fredsprisvinnere på oppdrag for Nobels Fredssenter. 10. desember blir det satt opp en utstilling hvor tematikken kretser rundt vinnerne av årets Nobels fredspris.
  • Inger Lise Hammerstrøm
    Inger Lise Hammerstrøm

– Dette er en fortjent pris som fokuserer på en veldig viktig problemstilling, sier forskningsleder ved Christian Michelsens Institutt, Liv Tønnessen. Hun mener timingen er god.

– Det er i år ti år siden FN-resolusjonen som satte søkelyset på seksuell vold i krig og konflikt, sier Tønnessen.

Forskningsleder ved Christian Michelsens Institutt, Liv Tønnessen, mener tildelingen av årets fredspris er litt som å slå opp åpne dører.

FNs sikkerhetsråd vedtok i juni 2008 en enstemmig resolusjon som likestiller seksualisert vold med andre våpen brukt i væpnet konflikt.

Tønnessen stiller seg likevel litt kritisk til Nobelkomiteens prioritering.

– Siden det er så enormt stort internasjonalt fokus på seksuell vold i krig, så mener jeg det er litt som å slå opp åpne dører med en slik pris, sier hun og legger til.

– Når det er sagt, så er temaet enormt viktig og fortjener virkelig oppmerksomhet.

– Tror du prisen vil bidra til å redusere seksualisert vold mot kvinner i konflikt?

– Jeg tenker at det støtter opp om og gir en fornyet giv til det viktige arbeidet som allerede foregår, sier hun.

Fokuserer på et underkjent problem

Direktør ved fredsforskningsinstituttet (PRIO), Henrik Urdal, hadde Denis Mukwege og Nadia Murad blant sine favoritter til årets fredspris. Han tror prisen vil bidra til økt oppmerksomhet rundt problemet.

– Det vil bidra til å fokusere på noe som har vært underkjent som et problem, og betydningen av den type hjelpetiltak som Mukwege har drevet med i mange år, sier Urdal.

Direktør ved fredsforskningsinstituttet, PRIO, Henrik Urdal, hadde Mukwege og Murad på sin favorittliste.

Denis Mukwege er gynekolog og har i mange år jobbet med kvinner som er blitt skadet etter seksuell vold i borgerkrigen i Kongo.

Urdal mener årets fredsprisvinnere vil bidra til at overgripere blir stilt til ansvar for sine handlinger.

– Det vil bidra til at seksuell vold anses som en krigsforbrytelse, sier Urdal. Han mener i tillegg at prisen har en forebyggende effekt.

– Seksuelle overgrep er en strategi i krig

Amnesty International har flere ganger bistått nobelprisvinner Denis Mukwege i forbindelse med trusler og overgrep som følge av hans innsats for å hjelpe kvinner som er blitt voldtatt i forbindelse med krig.

Politisk rådgiver i organisasjonen, Gerald Folkvord, mener det er viktig at det erkjennes at seksuelle overgrep er en strategi i krig.

– Det er blitt hevdet at overgrep skjer som en naturlig følge av krig. Det er viktig at det erkjennes at det er en bevisst strategi, og at det er politiske og militære ledere som har ansvar, sier Folkvord.

Politisk rådgiver i Amnesty, Gerald Folkvord mener det er på høy tid at oppmerksomheten rettes mot ofre etter krig og konflikt.

– På hvilken måte er seksuelle overgrep en strategi i krig?

– Det rammer hele samfunnet ved at det sprer frykt og setter kvinnen på plass ved at de blir redde og undertrykte, forklarer Folkvord.

Han tror årets fredspris kan bidra til at seksualforbrytere i krig vil bli straffeforfulgt.

– Det er en etablert sannhet at væpnet konflikt er en arena for menn. Når man slutter å slåss vil man ha fred, og da skal man ikke snakke om det som har skjedd, sier Folkvord. Han mener det er på høy tid at ofrene etter krig og konflikter får mer oppmerksomhet.

En anerkjennelse av Mukwege og Murads innsats

Anette Bringedal Houge har doktorgrad i internasjonal strafferett og konfliktrelatert seksuell vold. Hun er glad for årets fredsprisvinnere.

– Både Nadia Murad og Denis Mukwege er verdige mottagere som har lagt inn utrettelig innsats som koster mye og har konkrete virkninger.

– Tror du prisen vil bidra til å utgjøre en forskjell for kvinner i krig og konflikt?

– Det er jeg mindre sikker på. Dette er først og fremst en anerkjennelse av innsatsen de og andre legger ned, sier Houge, og fortsetter.

– Det er et langt lerret å bleke, men det Murad og Mukwege bidrar med er en del av det. At de får prisen bidrar til å holde fokus og anerkjenner innsatsen deres, sier Houge.

Anette Bringedal Houge mener Murad og Mukwege er verdige vinnere av Nobels fredspris.

Det har ifølge Houge skjedd en enorm utvikling siden den Den internasjonale domstol for forbrytelser i det tidligere Jugoslavia ble opprettet i 1993.

– Bare i det tidligere Jugoslavia-tribunalet har en tredjedel av de dømte blitt dømt for seksuelle overgrep, til tross for at det kan være en type overgrep som er mer problematisk å bevise.

– Kan en slik fredspris føre til at det blir mer ressurser til å straffeforfølge seksualforbrytere i krig?

– Det kan man håpe på, men en fredspris alene bidrar ikke til det, sier Bringedal Houge.