Hvem blunker først? Donald Trump eller hans nye nemesis?

Én dollar er alt den nye speakeren vil gi presidenten for å bygge en mur mot Mexico. Trump krever fortsatt 5,6 milliarder. Her er syv tall som forklarer den fastlåste krisen i amerikansk politikk.

Nancy Pelosi overtok nettopp som speaker i Representantenes hus og er dermed blitt president Trumps fremste politiske motstander i Washington, D.C. Én av disse to må gi etter for å få avsluttet budsjettkrisen som har lammet deler av statsapparatet.

Søppelet flyter i amerikanske nasjonalparker og utenfor kongressbygningen i Washington, D.C. Sikkerhetsvakter på flyplassene jobber uten lønn. Fattige familier kan miste støtte. Og tre pandaer slipper døgnovervåking fra ivrige nettbrukere.

Budsjettkrangelen i den amerikanske hovedstaden har allerede fått konsekvenser – store og små.

Deler av statsapparatet har vært stengt siden 22. desember i det som kalles en shutdown. For å få i gang maskineriet igjen, må enten president Trump eller Nancy Pelosi, den nye speakeren i Representantenes hus og Trumps nye hovedmotstander i Kongressen, gi etter i den symboltunge krangelen om en grensemur mot Mexico.

Søppelet flyter utenfor Smithsonian-museene i Washington, DC fordi alle de ansatte er tvangspermittert.

Forvirret? Her er syv tall som forklarer konflikten:

Tall 1: 420.000

Rundt en fjerdedel av statsapparatet er for tiden stengt, noe som betyr at rundt 800.000 ansatte over hele USA for tiden ikke mottar lønn. Folk som jobber i justisdepartementet, nasjonalparkene, skattemyndighetene og utenriksdepartementet er blant dem som er rammet.

Halvparten av disse – 380.000 mennesker – har for tiden en forlenget juleferie og får ikke lov til å stille på jobb. Den andre halvparten – 420.000 mennesker – anses som «essensielle». De må stille på jobb selv om de ikke får betalt. Sikkerhetsansatte på flyplassene tilhører denne gruppen.

Alle som må jobbe uten lønn, vil få etterbetalt pengene så fort stengningen er over. Trolig vil Kongressen også vedta en pakke der resten av de ansatte også får en forsinket lønnsslipp for tvangsferien.

Alle innleide konsulenter, derimot, må belage seg på å miste inntekten så lenge krisen varer. Fire av ti statsansatte tilhører denne gruppen, ifølge en rapport fra New York State University.

Les også

Trump hevder at statsansatte takker ham for at de ikke får jobbe. Selv sier mange av dem noe helt annet.

Tall 2: Én

Krangelens kjerne er denne: Donald Trump har lovet sine kjernevelgere en grensemur mot Mexico. Han krever 5,6 milliarder dollar i statlige midler for å godta en budsjettpakke som gjenåpner statsapparatet.

Nancy Pelosi nekter å gi ham de pengene. Demokraten Pelosi ble torsdag valgt som speaker i Representantenes hus, en stilling som ligner litt på vår stortingspresident.

Fordi hun har et flertall av stemmene bak seg, kan hun forhindre at Trump får ønsket sitt oppfylt. Trump, på sin side, kan nedlegge veto mot ethvert lovforslag, og han kan dermed avvise budsjettet Pelosi får vedtatt.

Foreløpig viker ingen av partene.

– Ingen mur, ingen avtale, sa visepresident Mike Pence på torsdag.

– En mur er umoralsk. Vi går ikke med på en mur. Er det noen som tviler på at vi ikke kommer til å vedta en mur? sa Pelosi samme dag.

Hun la til at hun kunne gå med på et kompromiss for å få gjenåpnet statsapparatet. Summen hun er villig til å betale for Trumps mur?

Én dollar, fortalte hun pressen.

Tall 3: 235

Pelosis selvtillit skyldes det solide flertallet av stemmer hun har bak seg i Representantenes hus. Demokratene gjorde et brakvalg i november og har nå 235 av stemmene i Kongressens nedre kammer. Republikanerne har 199.

Samtidig vet Pelosi at hun har flertallet i ryggen. 56 prosent av amerikanerne ønsker ikke å bygge en mur mot Mexico, ifølge en fersk måling utført for nettstedet The Hill.

Hun får også støtte fra republikanske politikere. Fem republikanere stemte torsdag for Pelosis forslag til et nytt budsjett – uten penger til muren.

Dette lovforslaget sendes nå til de 100 senatorene i Kongressens øvre kammer. Her er republikanerne i flertall. Muren er ikke en viktig kampsak for de fleste av disse republikanerne, men det er likevel lite trolig at lovforslaget vil bli tatt opp til votering her – fordi alle vet at Trump uansett vil legge ned veto.

Les også

I to år har ingen våget å motsi Donald Trump åpent i Det hvite hus. Nå er det nye tider.

Tall 4: 21

En shutdown varer helt til politikerne blir enige om å bevilge penger for å starte opp statsapparatet igjen. Ingen vet hvor lang tid dette vil ta.

Den foreløpig lengste shutdown skjedde i 1995 og varte i 21 dager. Den rekorden vil bli slått dersom både Trump og Pelosi blir stående hardt på sitt – uten å blunke – frem til 14. januar.

Tall 5: 70

Dette er en nydelig tid av året for å besøke flere av USAs nasjonalparker. Ved minst 70 av dem får naturen nå være i fred – de er stengt på grunn av shutdown-en, ifølge CNN.

Deler av nasjonalparken ved Grand Canyon er stengt på grunn av shutdown-en. Men det finnes fortsatt enkelte punkter der turistene kan nyte den flotte utsikten.

Andre steder er det mulig for turistene å komme seg inn, men betydelig underbemanning fører til at søppelet flyter flere steder. Samtidig blir toalettene overfylt fordi de ansatte ikke er på jobb.

Også i hovedstaden er søppelet blitt et problem. Utenfor Smithsonian-museene i Washington er søppelbøttene overfylt.

Tall 6: 7.000.000

Det er ikke bare statsansatte som berøres. Mange amerikanere er selvsagt også avhengige av arbeidet disse ansatte utfører. To eksempler:

Landbruksdepartementet har et program som tilbyr kostholdsråd og mat for fattige amerikanske kvinner. Syv millioner foreldre og barn benytter seg av tilbudet, som kan bli truet dersom konflikten fortsetter.

1,9 millioner amerikanske urfolk mottar statsstøtte fra en etat som er rammet. Disse pengene vil ikke bli utbetalt så lenge krisen varer.

Av mindre betydning, men som likevel har skapt mye støy på sosiale medier: Nettkameraene som viser de tre pandaene ved dyreparken i hovedstaden Washington, er slått av. Dermed får Tian Tian, Mei Xiang and Bei Bei være i fred inntil videre.

Bei Bei og de to andre pandaene ved dyreparken i Washington, DC får leke i fred.

Tall 7: 3145

Den amerikanske grensen mot Mexico er 3145 kilometer lang. 1038 kilometer er allerede dekket av gjerder, stålbarrierer eller andre former for fysisk grensesikring. I tillegg utgjør fjell og ørken naturlige hindre.

En migrant fra Honduras holder fast i sønnen sin mens han tar seg ulovlig over grensen til USA ved San Diego i California i romjulen.

En betongmur langs hele grensen – som er det Trump lovet i valgkampen – vil koste langt mer enn 5,6 milliarder dollar. Han lovet også i valgkampen at det ville være Mexico, og ikke de amerikanske skattebetalerne, som tok regningen.

Trump vil ha en mur for å forhindre ulovlig innvandring. Men dette problemet er ikke hva det var: For 12 år siden ble over en million mennesker anholdt ved grensen mellom Mexico og USA. I 2017 var tallet 311.000 – en nedgang på 71 prosent.

Hvorfor er da både demokrater og republikanere villige til å stanse deler av statsapparatet? Svaret ligger trolig i det symbolske. Demokratene ønsker en seier nå som de har flertallet i Huset, mens Trump ikke ønsker å svikte sine kjernevelgere.

Spørsmålet er hvem som blunker først.