Verden

Meslinger nærmest utryddet hos babyer i Tanzania

Rotavirus er nærmest utryddet blant norske småbarn. Enda viktigere effekt har vaksinen i Afrika.

Nadjma, ti uker, fikk sin andre vaksine på tirsdag. Bare i Tanzania er barnedødeligheten redusert med 70 prosent etter at barna begynte å få vaksiner. Norge er en stor sponsor. Foto: Ketil Størdal

 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

Mamma Rahema har pyntet spedbarnet sitt i rosa kjole. Onsdag denne uken var de to på helsestasjonen i Kaisosora, Tanga. For annen gang i sitt unge liv fikk Nadjma den livsviktige vaksinen som er en del av barnevaksinasjonsprogrammet.

Leder av Barnelegeforeningen, Ketil Størdal, er i Tanzania hvor han har deltatt på undervisning både på sykehus og helsestasjon.

Han ble nylig vist rundt på et sykehuset i Tanga.

– Vaksinen mot rotavirus utgjør en stor forskjell både i Norge og Tanzania, begge steder er antall syke gått betydelig ned. I Tanzania, der mange barn dør av omgangssyke, kan vaksinen bety forskjellen mellom liv og død, sier Størdal.

– Sykehuslegen fortalte meg at det nesten ikke er diaré-pasienter lenger. Den utviklingen har skjedd de siste par årene, og skyldes vaksiner kombinert med renere vann, hygiene og bedre ernæring, sier Størdal.

 • Etter rotavirusvaksinen i Norge: Les om sykdommen som ble borte

Vaksineprogrammet, som har reddet 12.500 barn bare i Tanzania, er betalt av GAVI, Største donorer er Bill og Melinda Gates Foundation, Storbritannia og Norge.

GAVI har støttet innføring av rotavirusvaksine siden 2007. Vaksinen er helt lik den norske barn får.

Norge bidrar med over 6 milliarder kroner i løpet av fem år.

Tia Maria Kleppe ble innlagt på sykehus med rotavirus. Norge var først ute i Skandinavia med vaksine mot viruset. Sykdommen er nærmest utryddet fra barneavdelingene. Foto: Stein Bjørge

Barnedødeligheten sank med 70 prosent

Aftenposten skrev denne uken at innføringen av rotavirusvaksinen nærmest har utryddet den hissige omgangssyken blant de yngste i Norge. Frem til 2015 ble mellom 400 og 500 norske barn innlagt bare ved Rikshospitalet.

Ketil Størdal synes det er flott av vaksinen er innført i Norge, men enda bedre at afrikanske barn får den.

Allerede to år tidligere ble vaksinen innført i Tanzania. Før 2010 døde hvert år omkring 450.000 barn av rotavirus, 1200 hver dag. Nesten alle dødsfallene skjedde i lavinntektsland.

Bare i Tanzania er barnedødeligheten sunket med 70 prosent etter at barna fikk vaksine.

– 12.500 ekstra barn overlever hvert år på grunn av bedret vaksinering. GAVI støtter innføring av vaksiner, men betaler ikke alt, bortsett fra de første årene, forklarer Størdal.

– Den store nedgang i dødelighet skyldes blant annet vaksiner, men over en 25 års periode er også bedre levestandard, hygiene, vann og malariakontroll svært viktige årsaker til nedgangen.

90 prosent av alle spedbarn i Tanzania blir vaksinert mot rotavirus. Myndighetene regner med at 12500 barn blir reddet på grunn av bedret vaksinering, Foto: Ketil Størdal

Får det samme tilbudet som norske barn

Alle barn får tilbud om gratis vaksine på helsestasjoner, og vaksineres med få unntak etter samme oppskrift som i Norge.

Og vaksinedekningen er fullt på høyde med den norske barn har, over 90 prosent blir vaksinert.

Tidligere var meslinger et stort helseproblem. Det er nesten borte etter at vaksinedekningen har økt til 90 prosent.

Barnelege Ketil Størdal synes det er fantastisk at flere enn 90 prosent av foreldrene i Tanzania tar med seg barna til vaksinering. Hittil har dette reddet 12 500 små liv. Foto: privat

Norad bidrar med 6 milliarder kroner til GAVI i løpet av fem år. Bare Storbritannia gir mer i tillegg til ekteparet Gates.

– Dette bidraget gir gode resultater. Vaksiner er innovative og effektive, og er en av de beste investeringer vi kan gjøre for barnehelsen. GAVI er dyktig i å nå frem til alle. Fra 1990 til 2015 aldri vært så stor nedgang i barnedødeligheten noensinne, sier kommunikasjonsdirektør Eva Bratholm.

Les mer om

 1. Folkehelse
 2. Kreft
 3. Tanzania
 4. Meslinger
 5. Vaksine