Verden

28 dansker fikk dagpenger og sosialhjelp da de kriget for IS i Syria

En rekke danske statsborgere som var hellige krigere i Syria mottok velferdsytelser fra Danmark under oppholdet, avslører dansk sikkerhetstjeneste.

Militante IS-jihadister marsjerer i gatene i Raqqa i Syria. I Danmark er det nå kommet frem at mange som reiser fra landet som hellige krigere mottar velferdsytelser fra den danske stat.
  • Jan Gunnar Furuly
    Journalist

Politiets efterretningstjeneste (PET) i Danmark opplyser overfor avisen B.T at minst 28 hjemvendte danske statsborgere skal ha fått utbetalt dagpenger eller sosialhjelp mens de var jihadister i Syria.

Justisminister Mette Frederiksen fra Socialdemokraterne er rystet over opplysningene, og vil hindre at dette skal skje igjen.

— Jeg er skremt over å se at folk med bopel her i landet drar i hellig krig. Hvis noen av dem i tillegg mottar danske velferdsytelser så er vi jo nærmest gjort til latter for våre egne penger. Den slags skal bare stoppes, og blir det, sier Frederiksen til B.T.

NAV: - Vi vet ikke hvem som har dratt til Syria

Politiets sikkerhetstjeneste kunne torsdag kveld ikke opplyse om det finnes tilsvarende saker her i landet - med de noe over 60 jihadistene fra Norge som har reist til Syria for å drive krig for IS.

Fungerende ytelsesdirektør i NAV, Magne Fladby, kjenner ikke til at det er avdekket slike forhold i Norge.

— Vi vet ikke hvem som har reist til Syria, men i den grad vi oppdager at folk reiser til utlandet mot reglene, stopper vi ytelsene med en gang. Vi er oppmerksom på denne problematikken generelt, og har jevnlig kontroller på dette feltet, sier han.

Frøs verdiene til tre IS-krigere

Etter det Aftenposten erfarer finnes det ingen rettslige kjennelser om frysing av NAV-midler for norske hellige krigere.

Derimot har PST i samarbeid med Finanstilsynet og Økokrim frosset bankkontoene og andre formuesverdier som tilhører de norske IS-krigerneBastian Alexis Vasquez, Abu Aluevitsj Edelbijev ogAbdul Hakim Sanchez Hammer. Det skjedde gjennom to kjennelser fra Oslo tingrett i oktober og nå i november.

- Kjenner NAV til at norske velferdsytelser er stoppet for disse tre personene?

— Jeg kan ikke gå inn på konkrete personer, men vi følger med i media, sier Fladby i NAV.

Dagbladet skrev 17. september i år at flere av de norske jihadistene i Syria faktisk har mottatt norske velferdspenger under radikaliseringen og planleggingen av et senere opphold hos Den islamske stat.

Blant annet har de fått dagpenger og arbeidsavklaringspenger.

Men også i september svarte Magne Fladby i NAV overfor Dagbladet at de «ikke var kjent med slike saker».

15 må betale tilbake ytelsene

Ifølge anslag fra PET har over 100 personer fra Danmark reist til Syria for å krige for IS. 16 har omkommet i stridighetene, mens ca. 50 er returnert til landet.

Det er under kartlegging av hvem disse er og datasøk på hvilke sosiale ytelser de har fått under oppholdet i Syria, at de 28 pengemottakerne er avslørt.

15 av dem er nå pålagt å betale tilbake beløpene de har fått fra den danske stat, opplyser B.T.

PET og danske sosialmyndigheter gransker nå saken videre, og utelukker ikke at det kan finnes flere som vil få en tilsvarende reaksjon.

Les også:

Les også

To nordmenn siktet for terror

Les også:

Les også

  1. TV2: To norske IS-krigere drept i Syria