Verden

Slike budsjettkriser har Sverige aldri hatt FØR

At Sverigedemokraterna stemmer med Alliansen og dermed feller regjeringens budsjettalternativ, er en unik situasjon i svensk politisk historie.

Regeringens Gustav Fridolin (MP), Åsa Romson (MP) og Stefan Löfven (S) var tydelig preget av stundens alvor tirsdag kveld. Foto: Pontus Lundahl

  • Anders Hovne

Ifølge statsviter Jonas Hinnfors kan effekten bli at det parlamentariske arbeidet forandres på lengre sikt.

Historisk sett har det vært lett for en mindretallsregjering å drive politikk i Sverige ettersom opposisjonen tradisjonelt sett har hatt vanskelig for å samle seg om et felles budsjettforslag. Slik var det for eksempel i store deler av 1900-tallet da sosialdemokratene i lange perioder regjerte i mindretall.

At Sverigedemokraterna nå stiller seg bak et budsjett som de egentlig ikke støtter, kun i den hensikt å sparke ben for regjeringen, er unikt.

Les også:

Les også

Hva skjer dersom Sveriges regjering må gå av i dag?

Svensk politikk på vei bort fra høyre-venstreakse

— At man ikke får gjennom budsjettet, har aldri skjedd før. Budsjettet er en svært viktig del av det politiske arbeidet, så bare det er stort og spesielt, sier Jonas Hinnfors, professor i statsvitenskap ved Göteborgs universitet.

Forklaringen ser han i at svensk politikk er på vei bort fra en tradisjonell høyre-venstreakse.

Ifølge Hinnfors utfordrer partiene nå hverandre i mange ulike dimensjoner, for eksempel en grønn dimensjon og en nasjonal dimensjon. Dermed åpnes det muligheter for «uhellige» allianser.

— Det er dette som er skjedd nå. Det er svært spesielt historisk og viktig konstitusjonelt.

Også statsviteren Ann-Cathrine Jungar påpeker at det som nå skjer er veldig uvanlig.

— Det er unikt i moderne parlamentarisk historie med en slik regjeringskrise. Det blir mye større fokus på regjeringsspørsmålet. I og med at SD fordoblet sin oppslutning i valget, er det mye som taler for at det kreves at en av en av blokkene tar imot støtte fra SD for å få et flertall, slik det er i Europa for øvrig. Ellers blir det samarbeid på tvers av blokkene, noe som gjør at SD blir eneste opposisjonsparti. Det kan de vokse på, sier hun.

Ingvar Carlsson gikk og kom

En parallell i nyere historie, da situasjonen for en sittende regjering også var meget vanskelig, var da regjeringen under Ingvar Carlsson i 1990 ble tvunget til å gå av. Men Carlsson kom senere tilbake med en ny regjering.

— Virkningene av dette ser vi den dag i dag, et svekket sosialdemokrati, sier Jonas Hinnfors.

Han tror at den vanskelige situasjonen som Stefan Löfvens regjering akkurat nå befinner seg i, kan tvinge frem forandringer i det parlamentariske arbeidet på lengre sikt.

— Går det helt i stå, slik at man ikke kommer noen vei, kan det føre til at nye konstitusjonelle ideer kommer frem. Man skulle kunne tenke seg at reglene endres slik at man i fremtiden bare kan stemme på sitt eget budsjettforslag, ikke andres. Hvis det hadde vært slik i dag, ville det tvunget Sverigedemokraterna til å legge ned sine stemmer, eller enes tidligere med Alliansen om et forslag.

- Demokratiet må tåle at velgerne er splittet

En annen mulighet han ser for seg, er at partiene i større grad skaper bredere politiske overenskomster, noe som er vanlig i for eksempel Finland.

— Man kan også tenke seg at man gjør om mandatsystemet og får færre eller ingen utjevningsmandater, noe som ville være gunstig for de større partiene. Men ville KD like det? Ville C like det?

Selv om situasjonen akkurat nå er uvanlig, er den ikke på noen måte umulig å løse, mener Hinnfors.

— Så alvorlig er det ikke, vi har et budsjett, det gamle gjelder jo fortsatt, og demokratiet må tåle at velgerne er splittet. Det kan komme nyvalg, og det behøver heller ikke være noe problem. Men det må ikke bli krise på krise. Og alt vil ha en politisk kostnad om man venter for lenge. Alle kan bli vinnere, og alle kan bli tapere, sier Jonas Hinnfors.

  • Følg budsjettdebatten i den svenske Riksdagen direkte her

Les også

  1. Hva skjer dersom Sveriges regjering går av i dag?

  2. Löfven: - Dette er ikke et politisk spill, dette er alvor for vanlige mennesker

  3. #Anbefalt: «Löfven måste avgå»