Nordmann anholdt og nektet innreise på London-flyplass på grunn av «verdier og holdninger»

Tore Rasmussen (37) er en lederskikkelse i den innvandringsfiendtlige gruppen Generasjon Identitet. Britiske myndigheter mener holdningene hans representerer en «alvorlig trussel» mot Storbritannia.

Tore Rasmussen fikk ikke reise inn i Storbritannia.

– Veldig overraskende, sier Rasmussen. Han er en lederskikkelse innen den britiske og irske delen av bevegelsen Generasjon Identitet. som er sterkt imot ikke-vestlig innvandring til Europa.

Nordmannen har siden desember i fjor vært bosatt i London. Fredag kveld kom han hjem etter en reise til Østerrike, men ble stanset i passkontrollen av grensemyndighetene. Noen timer senere fikk han et vedtak i hånden om at han var nektet innreise. Samtidig fikk han ordre om å returnere til Østerrike med et fly lørdag morgen.

«Alvorlig trussel»

I begrunnelsen heter det at nordmannen har verdier og holdninger som «ikke harmonerer med verdiene til det britiske samfunnet».

Videre at Rasmussens adferd representerer en «alvorlig trussel mot en av de grunnleggende interessene i samfunnet, mer bestemt å motvirke ekstremisme og beskytte våre felles verdier».

– Jeg mener det er en farlig utvikling når myndighetene begrenser ytringsfriheten i en slik grad at de nekter innreise fordi de ikke liker hva man mener. Jeg har ikke brutt noen lover, jeg har ikke sagt noe ufint eller sjikanert noen. Men de mener tydeligvis at jeg skal ha høyreekstreme meninger som ikke passer med britiske verdier, noe jeg er uenig i, sier Rasmussen. I en serie meldinger på Twitter har han sagt fra i klare ordelag om hva han mener om britiske myndigheter.

I am currently detained at Gatwick airport and have been refused entry to the UK. According to the Home Office, I " … https://t.co/lJD5fEoltS

– Det eneste jeg vil, er å ha en fri og åpen debatt om masseinnvandring og multikulturalismens skyggesider, hevder han.

Vil klage

37-åringen tror vedtaket har sammenheng med at han for noen uker siden ledet en konferanse i regi av Generasjon Identitet, en bevegelse som har vunnet oppslutning blant unge høyreradikale i Mellom-Europa.

Da Aftenposten snakket med Rasmussen lørdag kveld, oppholdt nordmannen seg sammen med venner og bekjente i Wien. De fleste eiendelene hans er i London, men han får nå altså ikke tilgang til disse.

– Jeg vil ta kontakt med UD og følge opp juridisk overfor Home Office. Jeg har en klagemulighet, sier Rasmussen.

Flere er blitt nektet

Aftenposten har fått tilsendt et dokument som skal bekrefte Rasmussens innreisenekt. Søndag kveld bekreftet det britiske innenriksdepartementet hendelsen.

Michael Charouneau, pressevakt i Innenriksdepartementet i Storbritannia, sier til Aftenposten at de normalt ikke kommenterer enkeltsaker. Han opplyser videre at britiske myndigheter har adgang til å nekte innreise for personer som de mener utgjør en «aktuell, genuin og tilstrekkelig trussel for samfunnets fundamentale interesser».

De siste månedene har flere høyreradikale aktivister fått tilsvarende forbud.

Blant annet rapporterte The Telegraph i mars at den canadiske politiske aktivisten Lauren Southern ble anholdt ved Calais og nektet adgang til landet av Border Force. Border Force ligger under Home Office, det britiske innenriksdepartementet.

«Border Force har myndighet til å nekte personer adgang dersom det er grunn til å tro at hans eller hennes tilstedeværelse ikke er til det beste for samfunnet,» sa en talsperson til avisen.

Nye tiltak rettet mot ytre høyre

Postdoktor Jacob Aasland Ravndal ved Senter for ekstremismeforskning på Universitetet i Oslo sier til Aftenposten at Storbritannia lenge har hatt som praksis å nekte personer innreise basert på politiske meninger.

– Dette har de trappet opp de siste månedene. Det er et nytt mønster med tiltak rettet mot ytre høyre, deriblant flere med tilknytning til Generation Identity-grupperinger. Dette er noe vi følger med interesse, siden det er en praksis som ikke så mange andre land følger, sier han.

– Hva kan du si om Generasjon Identitet?

– Gruppen vokste ut av det miljøet som i Frankrike kalles «nye høyre». Dette miljøet oppsto rundt den franske tankesmien GRECE fra 1960-tallet og er på en måte en reaksjon på den mer rasistiske, voldelige høyreekstremismen som ikke førte noen vei. De er inspirert av 68-erne og mener at det ikke nytter å presse på for en revolusjon så lenge folk ikke er idémessig forberedt på det, og ikke deler deres tankesett.

– Målet er å rendyrke én etnisitet

Målet er derfor, forklarer Ravndal, å gjøre tankesettet mindre kontroversielt.

– De fokuserer på kultur og identitet fremfor rase. De er åpne for å ha med folk med forskjellig hudfarge så lenge man verner om sin etnisitet. Etnopluralisme står sentralt. De hevder å ville verne om mangfold og fremmede kulturer. Nettopp derfor vil de ikke at etnisitetene skal blandes. Implikasjonene av dette er at de etniske gruppene skal holdes for seg selv. I Danmark har de slått seg opp ved å snakke om «remigrasjon». Det går ut på å tilrettelegge for at alle som ikke har riktig etnisitet, skal forlate landet. Målet er å rendyrke én etnisitet i hjemlandet.

– Rekrutterer på universiteter

Ravndal plasserer GI-bevegelsen innenfor høyreekstremismen.

– De er ekstreme fordi de er antidemokratiske og driver med aksjonsformer på grensen av det som er lovlig.

– Hvordan sprer de budskapet sitt?

– De har en helt annen målgruppe enn vi har sett tidligere fra ekstremhøyre. Tradisjonelt var disse miljøene opptatt av å fange opp folk som falt utenfor. Nå rekrutterer de mye på universiteter. Mange kvasiintellektuelle er involvert, mye av aktivismen foregår i etablerte debattfora, de er svært gode på sosiale medier, og de arrangerer seminarer som del av den metapolitiske strategien.

Rasmussen er uenig i at GI er høyreradikal eller høyreekstrem.

– Jeg valgte å bli aktiv i Generasjon Identitet nettopp fordi den er moderat og midt i sentrum av europeisk tenkning, skriver han i et debattinnlegg.

– Kjent for spektakulære aksjoner

Ravndal forteller at GI er blitt kjent for å drive spektakulære aksjoner som tiltrekker seg mye oppmerksomhet, blant annet da de sendte et skip til Middelhavet for å overvåke og forstyrre humanitære organisasjoner som driver redningsarbeid blant migranter på vei over Middelhavet.

– De er flinke til å utnytte mediene og til å lage videoer av høy kvalitet som appellerer til ungdom. De gjennomfører en del konfronterende aksjoner med semi-aggressive tiltak som sjelden ender i vold. For eksempel har de okkupert partihovedkvarterer og moskeer. I et stunt i Alpene nylig blokkerte de en av de nye flyktningrutene mellom Italia og Frankrike. Dette er rene symbolaksjoner som har liten direkte effekt, men som genererer vilt mye medieoppmerksomhet, forteller Ravndal.

I dag finnes lokallag fra Generasjon Identitet i blant annet Tyskland, Italia og Østerrike, og altså Storbritannia. En av gruppens mest profilerte lederskikkelser, østerrikeren Martin Sellner, holdt for et år siden et kontroversielt foredrag i Oslo.

Tidligere Høyre-medlem

Hverken Det norske utenriksdepartementet eller PST ønsker å bekrefte eller avkrefte kjennskap til saken.

I et blogginnlegg om seg selv skriver Rasmussen at han tidligere har vært medlem av Unge Høyre og Det Liberale Folkeparti. Han har også vært med i organisasjonen Med Israel For Fred.