I dette landet får du hundretusener av staten til boligkjøp. Krav: Du må få minst tre barn.

BUDAPEST/BRUSSEL (Aftenposten): For første gang i historien dør det flere enn det blir født i EU. Ungarn er blant landene som nå tar i bruk drastiske metoder for å få flere til å føde barn.

Gabriella (45) og Sandor Blau (47) tar del i regjeringens nye program som ble lansert i desember.
  • Øystein Kløvstad Langberg

10 millioner forinter (300.000 kroner). Det er summen du får av den ungarske staten til å kjøpe deg et hus dersom du får tre barn.

Dette er ikke akkurat småpenger i et land der minstelønnen bare er på 3300 kroner i måneden og snittprisen på en enebolig var rundt 275.000 kroner i 2014.

– Dette programmet er bra for oss, men også for landet. Støtten til familier er noe av det viktigste regjeringen gjør, sier Gabriella Blau (45) til Aftenposten.

Hun bor med mann og tre barn i tettstedet Rácalmás som ligger en times kjøretur sørover fra Budapest.

Øystein K. Langberg, Aftenpostens korrespondent, i Ungarn

Familien har ikke mye penger, men inntektene fra eplehagen de eier får det til å gå rundt. De legger litt penger til side hver måned. Når de har spart opp nok, gjør de forbedringer på huset.

– I en ideell verden hadde våre egne inntekter vært nok, men slik er det ikke. Vi trenger støtten fra staten, sier Blau.

I tillegg til de 10 millionene forintene de kan få i ren støtte, stiller staten med ytterligere 10 millioner i lån med gunstige betingelser. Du kan få bli med i programmet uten å ha et eneste barn, men i løpet av fire år må du ha fått det første barnet og i løpet av ti år må alle tre være på plass. Uten legitime medisinske grunner, må beløpet betales tilbake hvis du ikke har fått barna du lovet.

Penger til middelklassen

Støtten til boligbygging er bare ett i en rekke av tiltak Ungarn har tatt for å få opp fødselstallene. Landets kontroversielle statsminister Viktor Orbán har gjort subsidier og skattefradrag til middelklassefamilier til en kjernesak i sin politikk.

nettsidene sine forteller regjeringen stolt at de bruker en større andel av bruttonasjonalproduktet på familier enn de andre landene i OECD og varsler samtidig at støtten vil øke ytterligere fremover.

Landet har imidlertid en lang vei å gå. Ungarn er blant landene i Europa der det fødes færrest barn pr. kvinne og antallet folk som dør har oversteget antallet fødsler helt siden 1981. På toppen av dette har Ungarn høy utvandring til andre EU-land.

Kan økt innvandring være en del av løsningen? Nei, er svaret fra Orban og den ungarske regjeringen.

– Europa kan ikke bygge fremtiden sin på innvandring i stedet for familier. Hele vår sivilisasjon og kultur er i fare, har Orban uttalt.

Overskudd av døde

Utfordringene med en aldrende befolkning og få fødsler er ikke bare et ungarsk problem – det preger nesten alle land i Europa.

Ferske tall fra Eurostat viser at det i 2015 døde flere enn det ble født i EU.

Dette er første gang i unionens historie at man faller under denne grensen.

Innvandring gjorde likevel at EUs befolkning totalt sett steg med 1,8 millioner det siste året til 510,1 millioner 1. januar i 2016.

Ifølge Tomas Sobotka ved Vienna Institute of Demograpy skyldes de røde tallene først og fremst en økning i tallet på folk som dør.

– De store etterkrigskullene når nå en alder hvor dødeligheten øker vesentlig. Trenden med flere døde enn fødte kommer til å prege de neste tiårene, sier han.

Sobotka venter ikke at det vil komme en kraftig vekst i fødsler som kompenserer for at flere dør. De siste årene har trenden heller vært motsatt.

Også i land som Norge, Sverige og Storbritannia, som tradisjonelt har hatt de høyeste fødselsratene i Europa, har pilene pekt nedover siden finanskrisen. Det har heller ikke vært noen klar forbedring etter at den økonomiske veksten tok seg opp igjen.

– Dette har krympet gapet vi tidligere har sett mellom landene nordvest i Europa og resten av kontinentet, sier han.

Norsk mysterium

Sobotka mener mer usikre tider for unge europeere har bidratt til at fødselsratene ikke har vokst.

– Ledigheten blant unge forblir høy i mange land. I tillegg er støtteordninger blitt kuttet gjennom krisen, og de som var rettet mot unge, ble kuttet mest. Også mer indirekte ting, som at skolepengene i Storbritannia er økt kraftig, kan ha en effekt, sier han.

Hvorfor også Norge, som kom seg greit gjennom finanskrisen, har opplevd et betydelig fall, omtaler han som «et mysterium».

– Det kan tenkes at folk er blitt påvirket av de urolige tidene ute i Europa eller at det har skjedd noe med de unges tankemønster, sier han.

– Lite treffsikkert

Statsminister Orban mener det å prioritere den tradisjonelle familien er blitt tabu i Europa, men han tror resten av kontinentet vil følge etter og kopiere politikken. Også den nasjonalkonservative polske regjeringen satser tungt på subsidier til barnefamilier.

Statsminister Viktor Orban er omstridt i Europa. I fjor fikk han mye kritikk da han satte i gang byggingen av et gjerde for å stoppe flyktningstrømmen.

Sobotka understreker imidlertid at massive programmer der folk får bonuser for barn nummer to eller tre, ofte ikke er en god løsning.

– Erfaringen fra land som Russland og Ukraina viser at det kan gi en liten babyboom, men kanskje ikke der du trenger den mest. De økte barnekullene kommer gjerne i familier med lav utdanning og få ressurser som bor på landsbygda, langt unna arbeidsmarkedene i byene. Hvis målet er å styrke økonomien, er det en veldig lite effektiv fremgangsmåte, sier han.

Føder ikke før landet får ny regjering

Orbans massive pengebruk på barnefamilier har fått kritikk i hjemlandet. Noen mener det er bortkastede penger, mens andre beskylder myndighetene for legge seg for mye opp i folks hverdag.

– Barn er et privat anliggende, myndighetene bør ikke lage regler for hvor mange barn vi skal føde, sier kunstneren Zsuzsanna Simon til Euronews.

Hun har startet et opprør mot politikken der kvinner sender inn bilder av magen sin med påskriften «Jeg føder ikke før regjeringen byttes ut».

Forsker Sobotka mener hovedproblemet i land i Øst-Europa er at hver nye regjering innfører en ny familiepolitikk.

– Sammen med gode forhold på arbeidsmarkedet, er stabilitet i familiepolitikken en viktig faktor. Folk vet hva de får og kan planlegge. Det å bruke mye penger i seg selv, ser ikke ut til å bidra til høyere fødselsrater.

Frykter lav pensjon

For familien Blau kommer pengene veldig godt med, men de fører neppe til flere barn. Ekteparet har nemlig allerede tre barn og oppfyller dermed det viktigste kravet. I tillegg er de gift, i jobb, har betalt inn til trygdesystemet og har konkrete boligplaner.

– De var veldig fornøyd i banken da vi kom og hadde alt på plass. De hadde opplevd at flere hadde kommet og sagt: Kan vi få pengene, takk, forteller Gabriella.

Ekteparet skal bruke støtten på å bygge en nytt hus på en tomt de eier. Forhåpentlig finner de noen som vil leie det.

Gabriella og Sandor Blau viser frem tomten der de snart tar det første spadetaket. Huset skal gi en ekstra inntekt å spe på pensjonen med.

– Dette kan gi oss en viktig inntekt når vi skal pensjonere oss. Jeg frykter at den pensjonen vi kommer til å få, blir veldig stusslig, sier Sandor.

– Nå er det like mange som betaler inn skatt til staten som pensjonister som tar penger ut, men det kommer til å endre seg når vi får flere og flere gamle. Da er det best å ha sikret seg, sier Gabriella.

Hva skjer hvis Trump eller Le Pen får makt? Ungarn har testet ut de mørkeblå ideene i praksis.

Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel? Da kan du følge Europa-korrespondenten på Facebook og på Snapchat (brukernavn: olangberg).