Libya presser bort skip som plukker opp båtflyktninger

Libya har bestemt seg for å utvide grensen for sitt territorialfarvann fra 12 til 70 nautiske mil fra kysten. Dermed må Redd Barna og andre hjelpeorganisasjoner innstille sine redningsaksjoner.

Migranter om bord i en skrøpelig båt venter på å bli reddet i Middelhavet. Den libyske kystvakten har i større grad patruljert i farvannet den siste tiden på jakt etter menneskesmuglere.

– Dette er en dramatisk avgjørelse. Vi frykter at flere mennesker vil dø som resultat, sier kommunikasjonssjef Line Hegna i Redd Barna.

Redningsbåten deres, «Vos Hestia», er nå på vei til kai i Malta, mens konsekvensene av stansen i redningsoperasjoner blir vurdert av organisasjonen i den stadig endrede situasjonen i Middelhavet.

Havområdet Libya nå gjør krav på, regnes som internasjonale farvann.

Libya er et hovedland for migranter med kurs for Europa

– Allerede for liten kapasitet til å plukke opp folk

Redd Barna er også bekymret for at andre aktører som har operert i farvannet som Libya nå tar kontroll over, også stanser sine operasjoner. Det betyr at kapasiteten til å redde migranter på vei over havet blir kraftig redusert.

– Kapasiteten til å plukke opp folk er allerede for liten. Dette gjør situasjonen enda verre, sier Hegna.

Lørdag ble det meldt at Leger Uten Grenser (MSF) har stanset sine redningsoperasjoner i Middelhavet.

Søndag opplyste Tyskland-baserte Sea-Eye at de også «med tungt hjerte» har blitt tvunget til å stanse redningsaktiviteten sin, av hensyn til sikkerheten til redningsarbeiderne.

Mer enn 2.200 mennesker har druknet i år i forsøket på å krysse Middelhavet.

I fjor døde 4.500 mennesker på den samme ferden.

Rettet mot hjelpeorganisasjonene

Libya kunngjorde denne uken at landet etablerer en søke- og redningssone like ved kysten. Regjeringen beordret samtidig frivillige organisasjoner i området til å holde seg unna fordi det kan være farlig å oppholde seg der.

Marinen i det konfliktfylte nordafrikanske landet legger ikke skjul på at ordren er rettet mot hjelpeorganisasjonene.

– Vi vil sende et klart budskap til alle dem som krenker libysk suverenitet og mangler respekt for kystvakten og marinen, sa general Ayoub Qassem til pressen i Tripoli torsdag.

Leger Uten Grenser stanser også redningsoperasjoner

Libya er inngangen til Europa for mange migranter fra det afrikanske kontinentet. Hundretusener av mennesker har tatt denne ruten de siste årene.

Leger Uten Grenser og andre frivillige organisasjoner har fordømt handlingene til Libya og EU, som har fattet nye tiltak for å forhindre folk i å krysse Middelhavet.

Leger Uten Grenser mener de europeiske statene og libyske myndigheter blokkerer menneskers mulighet til å komme i sikkerhet.

Line Hegna i Redd Barna.

Vil ha norske myndigheter på banen

Line Hegna i Redd Barna mener at norske myndigheter nå må engasjere seg for å bedre situasjonen. Både gjennom dialog med italienske myndigheter og gjennom å ta større ansvar for migranter som kommer. Hun mener også de bør kontakte Libya.

– Det er krevende, siden Libya er en ustabil stat, men det er helt nødvendig. Det at et land flytter sine grenser på den måten er ikke noe de kan bestemme ensidig, og det må tas opp internasjonalt, sier Hegna.

Aftenposten har vært i kontakt med Utenriksdepartementet, men har foreløpig ikke fått noen kommentar til saken.

Flyktningrute

Leger uten grenser, Redd Barna og Sea-Eye er blant de mange organisasjonene som har berget flyktninger og migranter i Middelhavet. Mange av dem de har plukket opp, har blitt satt i land i Italia.

EU har på sin side støttet sjøoperasjoner som har plukket opp migranter fra havet med hensikt å frakte dem tilbake til Libya, noe hjelpeorganisasjonene har vært sterkt kritiske til.

De viser blant annet til en rekke rapporter som viser at flyktninger i Libya hyppig blir utsatt for overgrep som drap, voldtekt og tortur.

Etter at Muammar Gaddafi ble styrtet med hjelp fra NATO og Norge i 2011 er Libya blitt et dysfunksjonelt, politisk splittet land, med to regjeringer som kontrollerer hver sin del. Lovløse tilstander har åpnet for kyniske bakmenn som organiserer turer over Middelhavet til Italia.