Afghanistan er blitt farligere

Interne FN-kart viser at sikkerheten er forverret i en rekke områder i Afghanistan det siste året, særlig i nordøst.

Også i Faryab, provinsen der de norske styrkene befinner seg, anses risikoen nå å være høy i enkelte områder.

Det er Wall Street Journal som har fått tak i kartene. Ved å sammenligne et kart som ble laget i mars, med ett som ble laget i slutten av oktober, går det tydelig fram at situasjonen har gått fra vondt til verre i flere områder, spesielt i nordøst.

16 distrikter høyrisiko

Samtidig viser de at situasjonen er omtrent uforandret i sør, regionen som har vært åsted for de kraftigste kampene mellom Taliban og utenlandske styrker.

I alt 16 distrikter som tidligere ble ansett som relativt trygge, blir nå ansett som høyrisikoområder. De ligger i provinsene Bagdhis, Sari Pul, Balkh, Parwan, Baghlan, Samangan, Laghman og Takhar, i tillegg til i Faryab.

Kun to distrikter blir ansett som tryggere i oktober enn i mars. De ligger i henholdsvis Kunduz i nord og Herat i vest.

Militær fremgang

Nylig offentliggjorde Obama-administrasjonen en Afghanistan-rapport der det fremholdes at den økte innsatsen i Afghanistan bidrar til militær fremgang, selv om fremgangen blir ansett som skjør.

De interne FN-kartene som nå er offentliggjort, brukes som veiledning i forbindelse med reiser og oppdrag rundt omkring i landet.