Verden

Krisemobilisering ved nok et kjernekraftverk

Japanske myndigheter har iverksatt kriseberedskap ved et atomkraftverk i Onagawa. Det er registrert høye strålingsnivåer, opplyser Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

Foto: KYODO

– Japanske myndigheter har informert IAEA om at strømforsyningsselskapet Tohoku har iverksatt den første eller laveste kriseberedskap ved atomkraftverket Onagawa, heter det i en uttalelse fra byrået.

Alarmen gikk som følge av at den radioaktive strålingen overskrider de tillate nivåene i området rundt kraftverket. Japanske myndigheter undersøker kilden til strålingen, opplyser IAEA.

Det brant i kraftverket etter skjelvet fredag, men brannen ble senere slukket.

Hva som er årsaken til de økte strålingsnivåene ved Onagawa, er foreløpig ikke kjent. Japanske myndigheter sier at situasjonen ved de tre reaktorenhetene her er under kontroll.

Desperat innsats for å unngå utslipp

Myndighetene jobber på spreng for å hindre en katastrofe ved de jordskjelvrammede atomkraftverkene.

Tidligere søndag ble det kjent at ytterligere en av reaktorene ved Fukushima Daiichi-kraftverket lenger sør kjøles ned med sjøvann. Dermed blir det forsøkt denne typen kjøling ved til sammen tre reaktorer.

Rundt de to Fukushima-kraftverkene er det iverksatt masseevakuering, og innbyggere som har oppholdt seg i området som nå er evakuert, undersøkes for strålingsskader. Så langt kan 190 personer ha blitt utsatt for stråling, ifølge japanske myndigheter.

– Ikke full nedsmelting

Japans ambassadør til USA, Ichiro Fujisaki, sier til TV-kanalen CNN at én brenselstav i en av reaktorene i Fukushima delvis er nedsmeltet. Men dette er ikke like alvorlig som en full reaktornedsmelting, understreker ambassadøren.

Ifølge Japans regjering kan nedsmelting ha forekommet ved minst én av atomreaktorene ved Fukushima Daiichi.

Atomekspert Robert Alvarez ved Institute for Policy Studies i USA mener det et tegn på «ren desperasjon» når japanerne nå fyller de overopphetede atomreaktorene med sjøvann for å holde temperaturen nede. Han frykter en situasjon som ligner den i Tsjernobyl i 1986.

– Situasjonen er blitt så desperat at de tilsynelatende ikke har kapasitet til å levere ferskvann eller rent vann til å kjøle ned reaktoren og stabilisere den, og nå, i ren desperasjon, må de ty til sjøvann, sier Alvarez.

– Ikke Tsjernobyl

Andre eksperter mener imidlertid at det ikke er noen grunn til å frykte en stor atomkatastrofe i Japan. En virkelig farlig situasjon vil først oppstå dersom en betydelig mengde radioaktivitet slipper ut gjennom materialene som omslutter reaktorene, for eksempel fordi trykket blir så stort at reaktortanken eksploderer.

– Det var det som skjedde i Tsjernobyl. Det er ikke det som har skjedd i den første reaktoren, sier Paddy Reagan, atomfysiker ved Surrey University i et intervju med Sky News.

Han henviser til eksplosjonen ved Fukushima Daiichi-kraftverket lørdag og sier den ble forårsaket av svært varm damp som hadde bygget seg opp over tid.

Reagan mener det er en god idé å pumpe sjøvann inn for å kjøle reaktorene ned, slik japanerne nå gjør.

– Det innebærer at de ikke vil trenge å slippe ut damp fra reaktoren. Det vil igjen bety at det ikke blir sluppet ut radioaktiv stråling til omgivelsene, sier han.

Gunstig vær

Også Marco Ricotti, som er spesialist på kjernekraftverk ved det polytekniske universitetet i Milano, understreker at det er store forskjeller på Tsjernobyl og situasjonen i Japan.

– Ved Tsjernobyl hadde reaktoren nådd et høye energinivå, det var ikke noe sikkerhetsskall rundt, og de hadde ikke tid til å evakuere folk. Fukushima-reaktoren ble skrudd av, det var et sikkerhetsskall rundt, og de hadde nok tid til å evakuere.

En heldig vindretning søndag gjorde at eventuelle lekkasjer ikke ble drevet over land. Det som måtte ha sluppet ut fra anlegget, ble i stedet blåst ut over Stillehavet.