Tiktok saksøker Trump for å stanse nedlastingsforbud i USA

Tiktok og selskapets kinesiske eier Bytedance har levert et nytt søksmål i håp om å hindre at det blir forbudt å laste ned den populære videoappen i USA.

En mann reklamerer for Tiktok i en Apple-butikk i Kina i sommer.

Søksmålet er rettet mot USAs president Donald Trump og handelsdepartementet.

Det ble levert til en amerikansk domstol fredag kveld, og Tiktok krever der blant annet en midlertidig forføyning mot Trumps ordre om å forby appen i USA.

Handelsdepartementet opplyste fredag at det søndag innføres et forbud mot å laste ned Tiktok i USA, og at appen vil slutte å virke helt fra 12. november. Tiktok er blant verdens mest nedlastede apper og har rundt 100 millioner brukere i USA.

«Sikkerhetsrisiko»

Et separat søksmål for å stanse et varslet forbud mot den kinesiske appen Wechat skulle behandles i en domstol i California lørdag.

Bakgrunnen er en presidentordre fra august som i praksis stanser Tiktoks virksomhet i USA med mindre den havner på amerikanske hender.

Trump kaller Tiktok en sikkerhetsrisiko, noe han begrunner med at kinesiske myndigheter kan få tak i opplysninger om amerikanske brukere. Bytedance og Tiktok avviser beskyldningene.

«Grunnlovsstridig»

De argumenterer i søksmålet for at Trump-administrasjonens forbud er i strid med deres rettigheter og USAs grunnlov. De har allerede forsøkt å stanse Trumps ordre i rettssystemet med lignende begrunnelser.

Samtidig fortsetter forhandlingene i bakgrunnen om en avtale om å selge Tiktoks amerikanske virksomhet til et selskap i USA. Et krav fra Trump er at amerikanske investorer må være majoritetseiere i Tiktok i USA.

Det amerikanske selskapet Oracle har den siste tiden vært i forhandlinger med Bytedance om et salg. Men Det hvite hus har ennå ikke godkjent budet.

Kinesisk fordømmelse

Kinas regjering fordømmer lørdag Washingtons siste straffetiltak mot de to selskapene.

Myndighetene i Beijing satte med nye eksportregler for programvare kjepper i hjulene for Microsofts forhandlinger i august om et mulig Tiktok-kjøp.

Samtidig som det blir forbudt å laste ned Wechat, vil de fleste funksjonene i appen også settes ut av spill søndag. Det forsøker selskapet å hindre i retten i California.

Løsningsforslag

Wechat er svært utbredt blant kinesere som bor i utlandet, og brukes både til meldinger, overføringer av penger og som et sosialt medium.

Wechat-eier Tencent sier lørdag at det har lagt fram et omfattende forslag til løsning på amerikanske myndigheters bekymringer. De håper fortsatte diskusjoner med myndighetene og andre interessenter i USA vil resultere i en langsiktig løsning.

Kinesiske mottiltak

En talsperson for Kinas handelsdepartement sa samme dag at USAs tiltak skader markedets «normale orden» og krenker selskapenes rettigheter.

USA går ifølge Kina løs på selskapene uten beviser. Med mindre Washington endrer oppførsel, vil Beijing svare med nødvendige tiltak for å beskytte kinesiske interesser, ifølge talspersonen.

Lørdag kunngjorde Kina en rekke nye tiltak rettet mot utenlandske selskapers virksomhet. Blant annet får myndighetene mulighet til å sanksjonere selskaper som skader landets suverenitet eller nasjonale sikkerhet.

Tiltakene blir betraktet som en gjengjeldelse av USAs sanksjoner mot kinesiske Huawei, som er verdens ledende leverandør av telekomutstyr.