Nå vil Frankrike stoppe handelsforhandlingene med USA. Megaavtalen TTIP kan gå i vasken.

BRUSSEL/OSLO (Aftenposten): Ledende politikere i både Tyskland og Frankrike går nå ut og sår tvil om det blir noen avtale mellom EU og USA.

Over hele Europa har motstandere mot handelsavtalen TTIP holdt store demonstrasjoner.

– Det er ikke lenger politisk støtte til disse forhandlingene i Frankrike, sier statssekretær og sjefforhandler Matthias Fekl til en fransk radiokanal tirsdag morgen.

På Twitter skriver han at «Frankrike krever at forhandlingene stanses».

Forslaget vil ifølge Fekl bli lagt frem på toppmøtet mellom EU-lederne i Bratislava i september.

Utspillet kommer to dager etter at Tysklands økonomiminister Sigmar Gabriel erklærte forhandlingene for døde. Gabriel leder de tyske sosialdemokratene som sitter i regjering med Angela Merkels kristeligdemokrater.

– Jeg mener forhandlingene med USA i realiteten har brutt sammen, selv om ingen vil innrømme det, sa han, ifølge NTB.

Han peker på at partene etter 14 forhandlingsrunder fortsatt ikke har klart å bli enige om et eneste av de 27 områdene avtalen skal inneholde.

Alle frihandelsavtalers mor

The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) er blitt kalt alle frihandelsavtalers mor og skulle binde EU og USA mye tettere sammen økonomisk og skape verdens største frihandelsområde.

EU-kommisjonen har argumentert for at en avtale vil gi unionens økonomi en sårt tiltrengt vitamininnsprøytning, men motstanden har vokst seg større og større. Det er blant annet frykt for at avtalen kan vanne ut regler knyttet til helse, miljø og sikkerhet.

Så sent som mandag var kommisjonen ute og avviste at forhandlingene hadde brutt sammen og bedyret at «ballen ruller videre».

Men med britene på vei ut av EU har unionen mistet en av sine sterkeste pådrivere for å få på plass en avtale.

Tyskerne er blant de mest skeptiske, mens landene lengst øst i Europa ønsker seg en avtale med USA, ifølge data fra Eurobarometer.

«Business as usual»

– Jeg har ikke informasjon som tilsier at det er slutt, sier seniorforsker Arne Melchior ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

Han leder ekspertgruppen som vurderer konsekvensene for Norge av en mulig TTIP-avtale. Det er Handels- og fiskeridepartementet som har bestilt utredningen.

Seniorforsker Arne Melchior leder utredningen om Norges forhold til TTIP-forhandlingene.

– Dette prosjektet går sin gang. Vi vurderte tidligere i sommer situasjonen i lys av Brexit og fant at det er viktig å fullføre analysene. Resultatet vil være av interesse uansett utfallet av forhandlingene. Vi tar derfor sikte på å avsluttet arbeidet som planlagt i oktober. Uansett handler det ikke bare om TTIP, men om handelspolitikk generelt, sier Melchior.

Krever politisk vedtak

Han viser til at TTIP-forhandlingene er basert på vedtak i EUs Råd (stats- og regjeringssjefene i de 28 EU-landene. Red. anm.).

– Hvis de stoppes må det skje etter et formelt vedtak. Men det har selvsagt betydning at toneangivende politikere i medlemslandene uttaler seg om forhandlingenes fremdrift, sier Melchior.

– Hva med forholdene på amerikansk side?

– Offisielle utsagn er at det er «business as usual». Men etter Brexit har det vært tvil om den politiske fremdriften på amerikansk side, sier NUPI-forskeren.

Flere problemer i Washington

Handelsavtalen mellom 12 land i stillehavsregionen - TPP (Trans-Pacific Partnership) - står først i køen når det gjelder politisk kapital.

– Det som synes å være avgjørende for president Barack Obama er å få TPP godkjent i Kongressen og deretter gå inn i sluttforhandlinger om TTIP. Spørsmålet er om det er mulig å få på plass en TTIP-avtale i den såkalte «lame duck»-perioden mellom presidentvalget i november og presidentskiftet i januar neste år, sier Melchior.

«TTIP Light»?

Han peker på at det er en rekke skjær i sjøen.

– For det første om det lykkes å få ratifisert TPP-avtalen. Dernest om man skal opprettholde ambisjonsnivået for TTIP. Offisielt er det på begge sider sagt at disse ambisjonene skal opprettholdes, og at det ikke er aktuelt med en «TTIP Light». Men samtidig inneholder forslagene om tollreduksjoner som allerede ligger på bordet, betydelige reformer, sier han.

Han påpeker at selv en begrenset TTIP-avtale som omfatter slike tollreduksjoner, vil være en viktig avtale.

– Det er sagt både på amerikansk og europeisk side at de ønsker en vidtrekkende avtale utover tollreduksjoner. Hvis det skal være mulig å få til en slik avtale i denne «lame duck»-perioden kan det tenkes at de velger å gå for en «TTIP Light».

Melchior mener Brexit påvirker forhandlingene.

– Det er sagt at det er «business as usual». Men Brexit skaper usikkerhet om utfallet av TTIP-forhandlingene hvis Storbritannia ikke blir omfattet av en slik avtale. Men Storbritannia er fortsatt med på lasset så lenge landet er EU-medlem, sier NUPI-forskeren.

Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel? Da kan du følge Europa-korrespondenten på Facebook og på Snapchat (brukernavn: olangberg).