– Det er klare grenser for hva slags tiltak Tyrkia kan iverksette

Onsdag reiser Thorbjørn Jagland til landet for å snakke med president Recep Tayyip Erdogan om menneskerettigheter.

President Recep Tayyip Erdogan og tyrkiske myndigheter går nå til verks mot mennesker de mener er knyttet til, eller vise sympati mot, Gülen-bevegelsen. Over 60.000 er sparket fra stillingene sine.

Over 60.000 offentlige ansatte er sparket. Alle landets 1577 dekaner er suspendert og over 21.000 lærere har mistet lisensen. Mer enn 100 tv-kanaler, radiostasjoner, aviser og bladet er blitt lagt ned. Nesten 2000 dommere har mistet jobben og akademikere nektes å reise ut av landet.

Dette er noen av utrenskningene tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har utført etter det mislykkede kuppforsøket natt til 16. juli.

Onsdag reiser Thorbjørn Jagland, generalsekretær i Europarådet, til Tyrkia for å snakke med Erdogan og den politiske ledelsen på begge sider av bordet i parlamentet. Landet er medlem av Europarådet og forpliktet tilDen europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

– Jeg vil forsøke å skaffe en best mulig forståelse av hva som har skjedd, og hva myndighetene nå gjør, sier Jagland til Aftenposten.

Onsdag og torsdag skal Thorbjørn Jagland snakke med politiske ledere om situasjonen i landet.

Klare grenser

Han sier det er mye som ikke er blitt omtalt i norske medier, blant annet om den såkalte Gülen-bevegelsen som anklages for å stå bak kuppforsøket.

– Det er mye som ikke har kommet frem, for eksempel om det som har foregått i nettverket. Det er klart at enhver demokratisk stat ikke kan tolerere at det eksisterer et nettverk innen det militære og justissektoren, som tar ordre fra andre enn staten selv, sier Jagland.

Bor i selvpålagt USA-eksil: Tyrkia krever å få utlevert Gülen

Generalsekretæren vil understreke de menneskerettslige forpliktelser Tyrkia har, og hvordan de skal forholde seg under en unntakstilstand.

– Det er klare grenser for hva slags tiltak Tyrkia kan iverksette, og det vil jeg legge frem, sier Jagland.

I Köln var det søndag demonstrasjoner både for og mot president Erdogan.

Avgjøres i Strasbourg

Han avviser at Tyrkia har satt menneskerettighetene helt til side, slik det er blitt rapportert den siste tiden.

– Jeg ser at det er blitt skrevet, men det er ikke helt riktig. Land har muligheten til å fravike visse bestemmelser i EMK når det er unntakstilstand, men konvensjonen er ikke satt ute av spill. Alle tyrkiske borgere har fortsatt anledning til å klage til domstolen i Strasbourg, og det er til syvende og sist de som vil avgjøre om tiltakene er i samsvar med menneskerettighetene, sier Jagland.

– Det er noen artikler i EMK som ikke kan fravikes, for eksempel nummer syv. Den slår fast at du ikke kan straffe noen uten lov og dom. Det gjelder også under en unntakstilstand. Det må være en skikkelig rettergang som skjer her, legger han til.

Under press

I tillegg til Erdogan, opposisjonen i parlamentet og andre politiske ledere, skal Jagland også snakke med den tyriske advokatforeningen.

– Det er mange av dem som nå får jobben med å forsvare de som er pågrepet, sier han.

– Hvordan blir veien videre for Tyrkia?

– Det er veldig vanskelig å si. Landet har veldig mange utfordringer og er under kraftig press. Det er viktig at de har et fortsatt ankerfeste i Europa og standardene i EMK, sier Jagland.

– Det er sjokkerende å se at slike mørke krefter fortsatt eksisterer i Tyrkia, som er villige til å utføre blodige kuppforsøk. 250 mennesker er drept, sier Jagland.