Sveriges tollvesen slår kokain-alarm: – Vi er blitt et transittland for narkotikasmugling

Det svenske tollvesenet har beslaglagt mer kokain hittil i år enn i hele fjor til sammen. Helsingborg havn er blitt en hovedinnfartsåre for kokain til Europa, mener det svenske tollvesenet.

Henrik Sjökvist, enhetssjef ved tollvesenets kontrollavdeling sør, Magnus Pettersson, aktor ved Riksenheten mot internasjonal og organisert kriminalitet, og Erik Friberg, enhetssjef ved tollvesenets kriminalavdeling sør, på en pressekonferanse i Malmö, 26. mai 2023. Foran dem ligger nærmere 50 kg beslaglagt kokain.

1,3 tonn kokain er beslaglagt i Helsingborg havn sørvest i Sverige siden september i fjor. Det opplyser det svenske tollvesenet på en pressekonferanse fredag.

Dette er tall som «helt mangler motstykke i svensk kriminalhistorie», ifølge Magnus Pettersson. Han jobber i Riksenheten mot internasjonal og organisert kriminalitet. Det skriver SVT.

Sterk økning

Tall fra det svenske tollvesenet viser at mengden beslaglagt kokain som er forsøkt smuglet inn i Sverige, har økt betraktelig de siste årene. I 2021 ble 261 kg kokain beslaglagt av tollvesenet i landet. Året etter, i 2022, økte mengden til 822 kg, mer enn en tredobling fra året før.

Bare halvveis ut i 2023 er denne rekorden slått. Hittil i år er nesten 870 kg kokain beslaglagt i Helsingborg. Det tilsvarer nesten to milliarder svenske kroner.

Disse beslagene indikerer at Helsingborg havn ikke bare er blitt en innfartsport for kokain til Sverige, men til også til resten av Europa, mener tollvesenet.

– Vår vurdering er at Sverige er blitt et transittland for narkotikasmugling. Store narkotikapartier skippes hit for å siden distribueres videre til andre land i Europa, sier Erik Friberg, enhetssjef ved det svenske tollvesenets kriminalavdeling, i en pressemelding.

Bare i april ble 460 kg kokain beslaglagt i Helsingborg havn.

Bryter seg inn i havneområdet

Magnus Petterson mener det finnes to hovedgrunner til at kokainet florerer i Helsingborg havn: at det har vært for få kontroller, og at havnen ikke er godt nok beskyttet.

Dette gjør at kokainet i dag «flyter fritt både ut og inn av havnen», sier Petterson.

Dette er Erik Friberg enig i.

De siste månedene har tollvesenet flere ganger oppdaget spor etter at personer har brutt seg inn på havneanlegget på natten.

– Det er altfor lett å ta seg inn i havnen. Hvis ikke havnen øker sikkerheten, blir det veldig vanskelig å stoppe denne organiserte kriminaliteten, sier Friberg.

– Hver container må kontrolleres

Magnus Petterson mener at hver eneste container som ankommer havnen, må kontrolleres.

– Jeg må gjøre det klart at det er utelukket at vi skal kunne stoppe kokainsmuglingen gjennom havnen i Helsingborg ved hjelp av spaning, etterforskning og påtale, sier Petterson.

Kokainet kommer med fraktskip fra land i Sør-Amerika. Det gjemmes i containere sammen med blant annet frukt og grønnsaker, ofte bananer.

Både svenske kriminelle nettverk og internasjonale kriminelle organisasjoner står bak smuglingen, skriver SVT.

31. mars 2023 ble over 800 kg kokain funnet i banankasser på et Bama-lager i Groruddalen. Funnet ble gjort etter tips fra Tyskland. I april ble ytterligere 800 kg funnet.

Også en trend i Norge

Også i Norge meldes det om større og større kokainbeslag. I april ble det funnet 100 kg kokain i Kvinnherad kommune, det største beslaget gjort på Vestlandet noen gang. I mars og april ble det beslaglagt rundt 1600 kg i banankasser hos Bama i Groruddalen i Oslo.

Også etterspørselen øker blant enkelte grupper. Aftenposten har nylig skrevet om hvordan det på kort tid er blitt vanligere å bruke kokain blant unge i Oslo. Tre ganger så mange i aldersgruppen 13 til 19 oppgir at de bruker kokain i forhold til for fem år siden.