Russisk militært lager på Krym rammet av eksplosjoner – ekspert tror på ukrainsk motoffensiv

Russland erkjenner at et militært lager har vært utsatt for «sabotasje» på Krymhalvøya tirsdag. Norsk ekspert er overrasket over dårlig russisk sikkerhet.

Flere eksplosjoner rammet et russisk militært lager på Krymhalvøya tirsdag, og angrepet gjorde at angivelig mer enn 3.000 mennesker måtte evakuere. Bildet viser røyk som stiger fra den russiske flybasen Sakhi på Krym etter at den ble angrepet forrige uke.
  • NTB-Are Føli og Daniel Lundby Olsen

Lageret i distriktet Dzhankoj ble skadet som følge av sabotasje tirsdag morgen, heter det i en uttalelse fra den russiske forsvarsledelsen, gjengitt av Ria Novosti.

Ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået forårsaket eksplosjonen skader på en kraftlinje, et jernbanespor og boliger i nærheten av landsbyen Majskoje. To sivile skal ha fått lettere og moderate skader, og over 3000 innbyggere i området er angivelig blitt evakuert, ifølge de lokale prorussiske myndighetene.

I tillegg er en transformatorstasjon inne i selve landsbyen blitt satt i brann etter det som russiske medier beskriver som en kraftig, dump lyd.

Hendelsene tirsdag skjer en uke etter at den russiske flybasen Sakhi på Krym ble rammet av eksplosjoner. Satellittbilder tydet på at en rekke kampfly ble ødelagt. Det ble spekulert på om ukrainske styrker sto bak eksplosjonene, men dette ble ikke offisielt bekreftet av Ukraina.

Ekspert: Kan være starten på ukrainsk motoffensiv

Professor Tormod Heier ved Forsvarets høyskole mener tirsdagens angrep føyer seg inn i et mønster og må sees i sammenheng med det trolig ukrainske angrepet forrige uke.

– Det jeg tror Ukraina gjør, er å angripe de mest sårbare punktene i den russiske kampstyrken som operere fra Krym og oppover mot Kherson-regionen, sier han til NTB.

Angrepene bidrar til å svekke den russiske luftkontrollen på Krym, i Svartehavet og langs kysten av Ukraina, påpeker Heier.

– Gjennom å utføre målrettede angrep mot russiske ammunisjonslagre, så vil de lettere kunne svekke de russiske luftoperasjonene, som er en potensiell risiko for ukrainske styrker skulle de få gjennomført en vellykket motoffensiv i Kherson-regionen og rundt byen Kherson, sier han.

Forskningsleder Tormod Heier ved Forsvarets høgskole mener angrepene på Krymhalvøya den siste tiden tyder på at Ukraina har veldig god etterretning og evne til å gjennomføre målrettede og effektive angrep. – Alt dette skaper grobunn for en større ukrainsk motoffensiv, sier han.

Mulig droneangrep

Det har vært store eksplosjoner flere steder på Krymhalvøya tirsdag. Også i regionen Simferopol, lenger sør på Krymhalvøya, kommer det meldinger om eksplosjoner.

Ikke navngitte kilder sier til den russiske avisen Kommersant at politiet og militæret undersøker meldinger om at det kan ha vært et droneangrep mot et ammunisjonslager.

Lokale innbyggere i området sier at svart røyk stiger opp etter at de hørte flere eksplosjoner ved en flybase ved landsbyen Gvardejskoje.

– Disse angrepene tyder på at Ukraina har veldig god etterretning og god evne til å gjennomføre målrettede og effektive angrep mot den russiske forsyningskjeden. Flyene vil ikke kunne gjøre så mye skade hvis de ikke har med seg nødvendig ammunisjon. Alt dette skaper grobunn for en større ukrainsk motoffensiv, sier Heier til NTB.

– Samtidig er det oppsiktsvekkende at Russland ikke har bedre sikkerhet rundt anleggene sine, tilføyer han.

Kryptisk melding

Regjeringen i Ukraina har hittil heller ikke tatt på seg ansvaret for tirsdagens eksplosjoner. Men en rådgiver for president Volodymyr Zelenskyj, Mykhailo Podoljak, har lagt ut en kryptisk melding om Krymhalvøya på Twitter.

– Krym okkupert av russerne handler om lagereksplosjoner og høy risiko for død for invasjonsstyrker og tyver, skriver han.

Heier mener det er spesielt to grunner til at ukrainske myndigheter er tause om de relativt sett vellykkede militære angrepene.

– For det første at ukrainske militære har fått tilgang på missiler med mye lenger rekkevidde, og dermed kan angripe mål inne i Russland. Og for det andre, at slike angrep mot Krym er forbundet med stor risiko fordi russerne selv ser på Krym som russisk territorium etter folkeavstemningen i kjølvannet av annekteringen i 2014; dermed kan dette fremprovosere alvorligere russiske reaksjoner mot Ukraina, sier han.

Den ukrainske Krymhalvøya ble annektert av Russland i 2014. Den russiske svartehavsflåten har sitt hovedkvarter på Krym.