Sri Lanka forbyr «fyllekjøring» med elefant

Sri Lanka har vedtatt nye lover for å beskytte landets elefanter mot mishandling og forbyr blant annet «fyllekjøring» med de store dyrene.

Elefanter som benyttes i tømmerindustrien og i andre arbeidssammenhenger på Sri Lanka, har krav på to og en halv times bad hver dag. Dette bildet er fra India, der en elefant får et etterlengtet bad i Yamuna-elven.

Rikfolk og buddhistmunker holder ofte elefanter som kjæledyr på Sri Lanka, og mange av dem mishandler dem. Dette vil myndighetene nå ha slutt på.

Alle elefanter i fangenskap skal utstyres med biometriske identitetskort, og hvert halvår må dyrene inn til helsesjekk.

Eiere som blir funnet å ha mishandlet dyret, kan få det beslaglagt og risikerer selv opptil tre års fengsel. Berusede elefantpassere risikerer også fengsel.

Krav på bad

Bruk av elefant i arbeidslivet skal også reguleres strengt, og disse dyrene har blant annet krav på to og en halv times bad daglig.

Elefanter som benyttes i tømmerindustrien, har krav på maks fire timers arbeidsdag, og nattjobbing er forbudt.

Dyr i turistnæringen skal også få slippe å bære mer enn fire turister om gangen, og passasjerene må sitte på godt polstrede saler.

Dødsstraff

Myndighetene har også innført forbud mot bruk av elefanter i filmsammenheng, med unntak av offentlig produserte filmer og når veterinær er til stede.

Babyelefanter kan ikke benyttes i arbeid, ei heller i kulturell sammenheng, og det er ikke lov å skille dem fra moren.

Ifølge offisiell statistikk lever det om lag 200 elefanter i fangenskap på Sri Lanka, mens bestanden av ville elefanter er anslått til 7.500.

Det er strengt forbudt å fange ville elefanter i landet, noe som kan resultere i dødsstraff.