Verden

Støre roser redaktør Selbekk

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (a) tror situasjonen i muslimske land vil roe seg ned. Han gir Magazinet-redaktør Vebjørn Selbekk ros.

Fredag avsluttet utenriksministeren det han karakteriserer som en «ganske utrolig uke» med å tale på Oslo AUFs årsmøte, hvor inkludering sto på dagsordenen.

Uken ble avsluttet med forsonende toner mellom Magazinet-redaktøren og Islamsk Råd. Støre sier han tror diskusjonene i kjølvannet av karikaturtegningene vil fortsette, men håper beklagelsen fra Selbekk fredag vil være et godt bidrag til at situasjonen roer seg ned i de muslimske landene.

— Jeg sier jeg tror situasjonen roer seg ned, men jeg trodde jo det samme sist fredag, og lørdag brant Norges ambassade i Syria, bemerket Støre.

- Klokskap

Støre sier til NTB at Selbekks beklagelse vitner om klokskap og mot. - Jeg er glad for det initiativet som kom fra Selbekk og Islamsk Råd. Norske myndigheter har ikke deltatt i dette, det er et initiativ fra de to partene selv, sier han.

Han opplyser at statsminister Jens Stoltenberg og han selv ble orientert om møtet torsdag, og at de to partene ønsket å legge fram sitt syn i påsyn av regjeringen.

— Det er selvsagt fortsatt en redaktør som har ansvaret for hva som trykkes, men her har Selbekk tatt et nytt ansvar i forhold til reaksjonene på hva som ble trykket, sier Støre.

— Som privatperson vil jeg berømme Selbekk for å ta ansvar, lytte og være oppmerksom på de følelser som er satt i sving. Det viser at han har en betydelig grad av integritet og mot, sier Støre. Han mener dette initiativet er et uttrykk for at vi i Norge har en god tradisjon med å løse problemer med dialog og benytter oss av det når det trengs.

— Islamsk Råd og Selbekk har oppsøkt hverandre, ikke for å bli enig om tro, men om hvordan man kan leve med forskjeller og respektere hverandres tro. Det vitner om klokskap fra begge sider, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre til NTB.

Fremskrittspartiet

Støre mener den siste tids hendelser sier noe om utfordringene i integreringspolitikken, at det sier noe om hvor viktig integrering er. - Fremskrittspartiet fører en debatt som om vi kan velge om vi vil ha integrering. Følg med de kommende dager, Fr.p. er på vei, og da er det viktig å være på banen, sa Støre.

Han viste til utenriksdebatten i Stortinget torsdag hvor Fr.p. stilte seg skeptisk blant annet til at Norge skal føre en dialog med Iran.

— Fr.p. antydet at det er ettergivende med dialog, at det er litt «soft» å gå i dialog. Jeg vil si det motsatte, nemlig at det er tøft, sa utenriksministeren og viste til at det nettopp var dialog som førte fram mellom Selbekk og Islamsk Råd.

Les også

  1. Beklager trykking av tegningene

  2. Gi oss hverdagen tilbake

  3. Anmeldt til politiet

  4. Møtte Islamsk Råd

Magazinet-redaktør Vebjørn Selbekk beklaget fredag trykkingen av Muhammed-tegningene. Her er han sammen med lederen for Islamsk Råd i Norge, Mohammed Hamdan.
Gir ros. Utenriksminister Jonas Gahr Støre.