Putin forsvarer angrepskrigen: – Vesten skaper «russofobi»

– Russland blokkerer ikke ukrainsk eksport av korn, ifølge Putin.

Vladimir Putin under talen fredag ettermiddag i St. Petersburg.

Russlands president Vladimir Putin talte fredag på St. Petersburgs økonomiske forum. I en lang innledning som ble utsatt på grunn av et hackerangrep mot konferansen, snakket Putin om den økonomiske situasjonen til Russland, inflasjon og angrepskrigen deres mot Ukraina.

Han understreket at deres «spesialoperasjon i Donbas» var helt nødvendig.

Putin gjentok den falske påstanden om at nynazister, med støtte av vesten, styrte Ukraina. Putin sier at de gikk inn i regionen for å stoppe det han omtaler som folkemordet i Donbas.

Han langet også ut mot vesten, spesielt amerikanerne.

– USA erklærte seg som vinnere av den kalde krigen og har i ettertid sett på seg selv som guds eget sendebud på planeten. De har ingen plikter, kun interesser som går én vei. Det gjør verden ustabil, sa Putin, som omtalte USA som en slags kolonimakt.

– G7s feil

Den russiske presidenten snakket for det meste om den økonomiske situasjonen i eget land, men understreket svært mange ganger at Russland ikke kan klandres for den økende inflasjonen i verden.

Putin sier at Vesten nå forsøker å skape et bilde av Russland som syndebukken for inflasjon og at det er et ledd i å skape det Putin omtaler som «russofobi» i verden.

– Det er den hodeløse økonomiske politikken fra G7-landene med pengetrykking som har skapt inflasjon. Alle som hevder noe annet, er «dumme», sier Putin.

Han hevder at angrepskrigen til Russland ikke har noen sammenheng med prisveksten og at inflasjonen utelukkende skyldes prosesser som var i gang lenge før krigen startet.

Putin mener det er den økonomiske politikken til G7-landene som har drevet opp inflasjonen.

Feilslåtte sanksjoner

Russerne har opplevd svært høy prisvekst og påfølgende rentehopp etter at de gikk til fullskala angrepskrig mot Ukraina den 24. februar.

–Inflasjonen var på 17,8 prosent, men faller nå. De offentlige finansene er stabile, sier Putin som vedgår at inflasjonen er for høy og vil adressere det problemet senere.

Han argumenterte også for at det er positivt for den jevne russer med skyhøye renter fordi man nå får bedre avkastning på sparepengene. Putin mener de økonomiske sanksjonene mot Russland er feilslått og er like skadelige for andre land som dem.

– Det mørke bildet av russisk økonomi vi så andre tegnet opp, har ikke slått til. Vi er et sterkt folk og et sterkt land. Det har vi vist gjennom tusen års historie, sa Putin til applaus fra salen.

– Sanksjoner er et tveegget sverd. De kan være like – eller mer – skadelige for dem som påfører dem. Europeiske ledere har laget store problemer for egne økonomier og levestandarden for europeerne går ned mens prisene går opp, sier Putin.

Han omtalte sanksjonen som en «økonomisk blitzkrig».

Han hevder at inflasjonen er opp mot 20 prosent i eurosonen. Det faktiske tallet er 8,1 prosent, ifølge den europeiske sentralbanken.

Putin lanserte også et statlig sikret bedriftslån for å bedre likviditeten til bedriftene i landet.

– Blokkerer ikke korn

Det er bred enighet om at krigen har ført til blant annet en sterk økning i energiprisene og matprisene i hele verden.

Ukraina sto sammen med Russland for 27 prosent av verdens hveteproduksjon. Som konsekvens av krigen er produksjonen i Ukraina sterkt redusert. Det er også stor usikkerhet om de klarer å eksportere hveten, noe som ifølge Verdens matvareprogram vil føre til en matkrise.

Krigen har ført til usikkerhet om Ukraina får levert hvete. Putin sier i talen at han ikke blokkerer eksporten og skylder på Ukraina for eventuelle leveringsproblemer. Han sier også at Russland kan øke eksporter av både korn og gjødsel.

Les også

To amerikanske fremmedkrigere forsvunnet i Ukraina. Kan være tatt av russerne.

Nato-spenning

Talen til Putin kommer like etter Natos forsvarsministere møttes i Brussel. Der var ett av temaene om de skal sende flere tunge våpen til Ukraina.

Den ukrainske hæren har i øst lidd langt større tap enn i krigens innledende faser. Grunnen til det er den nye taktikken til russerne hvor de peprer ukrainerne med artillerigranater før soldatene går inn.

I krigens tidlige faser vant Ukraina mange viktige seire. Russland angrep med flere mindre styrkeenheter i ulike deler av landet, men ble nedkjempet av ukrainske forsvarsgrupper med lette, effektive panservernvåpen fra Vesten. På denne måten klarte ukrainerne blant annet å hindre at russerne inntok Kyiv.

Les også

Svært høye dødstall på ukrainsk side etter russisk taktikkbytte

I de store, åpne landområdene i Øst-Ukraina har russerne endret taktikk. Nå ruller krigsmaskinen sakte frem og knuser alt som er i veien med enorm ildkraft fra stridsvogner og artilleri.

Flere tunge våpen

USA annonserte nylig ytterligere støtte til Ukraina for til sammen 1 milliard dollar. Støtten innebærer blant annet langtrekkende artilleri, rakettvåpen for bruk mot skip samt mer ammunisjon til haubitser-kanonene de allerede benytter ved fronten.

USA sender også mer ammunisjon til et avansert rakettsystem, som den ukrainske hæren nå læres opp til å bruke.

Ukraina har ikke nok å skyte tilbake med. Selv om de vet hvor de russiske posisjonene er, har de ikke alltid våpnene som trengs for å angripe.

Tyskland har tilbudt tre rakettsystemer med ammunisjon. Slovakia sender helikoptre, mens Canada, Polen og Nederland har forpliktet seg til å sende mer artilleri.