Verden

Norges statsminister til Kina for å markere at forholdet igjen er normalt

Erna Solberg kommer fredag 7. april på offisielt besøk til Kina, der hun skal ha møter med den politiske toppledelsen og fremme norske næringsinteresser. Men vil hun ta opp menneskerettighetsbrudd?

Erna Solberg leder en stor delegasjon under det første norske statsministerbesøket til Kina på ti år.
  • Aftenpostens Korrespondent Jørgen Lohne
    Aftenpostens Korrespondent Jørgen Lohne

Det første statsministerbesøket på ti år er en viktig markering av at Beijings mer enn seks år lange utfrysing av Norge nå er endelig over. Allerede samme dag som landene offentliggjorde en felles erklæring like før jul, ble det kjent at Erna Solberg ville bli invitert på offisielt besøk i løpet av våren.

  • Normalisering etter seks år med isfront

Med i delegasjonen er også utenriksminister Børge Brende, næringsminister Monica Mæland og et stort antall norske bedriftsledere.

Programmet bærer preg av at besøket ikke minst vil dreie seg om å fremme norske næringslivsinteresser og stimulere til øket samhandel med Kina, nå som forholdet er normalisert.

Næringsminister Monica Mæland får travle dager under besøket.

Enighet om å gjenoppta frihandelsforhandlinger

Fredag møter Solberg statsminister Li Keqiang i Folkets store hall, der flere avtaler mellom Norge og Kina skal signeres, blant annet om miljøsamarbeid. Fra norsk side legges det også stor vekt på at det undertegnes en MOU (Memorandum of understanding) om å gjenoppta forhandlingene om en frihandelsavtale, forhandlinger som ble brutt da dissidenten Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris i 2010.

Statsministeren deltar også på et norsk-kinesisk næringslivsseminar, og besøker et vannrensingsanlegg som benytter norsk teknologi.

Utenriksminister Børge Brende i samtale med statsminister Li Keqiang i Beijing mandag 19. desember 2016, da felleserklæringen om normalisering av forholdet mellom Norge og Kina ble offentliggjort.

Besøker netthandelgigant

Lørdag er delegasjonen i Shanghai og deltar på Norway Day på Fudan-universitetet, som samarbeider nært med Handelshøyskolen BI.

Næringslivsseminaret i Beijing blir fulgt opp, og det blir også arrangert besøk hos noen av de mange norske selskapene som har sitt hovedkvarter i Kinas største by.

Statsministeren skal i løpet av dagen også rekke å delta på et Arktis-seminar, ha samtale med Shanghais ordfører og møte jentefotball-spillere sammen med den norske Jiangsu-spissen Isabell Herlovsen.

Alibaba-sjefen Jack Ma møter statsministeren til samtale i Beijing.

Søndagen skal etter planen tilbringes i Hangzhou, med bedriftsbesøk i Kinas store netthandelselskap Alibaba. Statsministeren møter i løpet av besøket også selskapets grunnlegger og leder Jack Ma, som i likhet med Solberg er ambassadør for FNs mål for bærekraftig utvikling.

Kinas president Xi Jinping tar imot Erna Solberg i Folkets store hall.

Avslutter med å møte Xi Jinping

Tilbake i Beijing foreleser Erna Solberg mandag på universitetet Beida (Peking-universitetet) der hun møter kinesiske studenter som studerer norsk. Det er ventet at et samtaleemne kan bli NRK-serien Skam, som mange ungdommer i Kina følger med stor interesse.

Det viktigste politiske møtet finner også sted på besøkets siste dag, når Kinas president og kommunistpartiets leder Xi Jinping mottar Norges statsminister i Folkets store hall.

Tid for å drøfte menneskerettigheter?

Fredsprisvinneren Liu Xiaobo er ifølge kinesiske myndigheter kriminell. Han soner en dom på 11 års fengsel for statsfiendtlig virksomhet.

I Norge har kritiske røster hevdet at normaliseringen av forholdet til Kina er resultat av et pinlig norsk «knefall» for den asiatiske stormakten.

Regjeringen har fra første stund hevdet at dette ikke er riktig, og har fått bred støtte, blant annet på redaksjonell kommentarplass her i Aftenposten, for at avtalen om å gjenopprette fullstendige forbindelser er en seier for politisk fornuft.

Og den regimekritiske sinologen Harald Bøckman, som ikke lenger slipper inn i Kina, karakteriserer innsatsen for å få felleserklæringen i stand som stort sett godt politisk håndverk.

Normaliseringen skal ifølge Regjeringen også gi Norge muligheter for igjen å ta opp vanskelige saker med Kina, som brudd på menneskerettigheter.

Det kommer derfor til å være av interesse å få vite i hvilken grad Erna Solberg og hennes delegasjon nå vil benytte anledningen til å gjøre nettopp dét under dette første, viktige besøket etter at den politiske kontakten ble gjenopprettet. Skulle det bli aktuelt å drøfte enkeltsaker, kunne mulige temaer i så fall være fengslingen av menneskerettighetsadvokater og soningsforholdene for fredsprisvinner Liu Xiaobo.

Hva er det viktigste ved besøket for Norge – og for Kina?

Forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Bjørnar Sverdrup-Thygeson.

Aftenposten har bedt om svar fra Kina-ekspert Bjørnar Sverdrup-Thygeson som har forsket på de virkningene tildelingen av Nobels fredspris til Liu Xiaobo fikk på norsk-kinesiske handelsrelasjoner, og på hvordan Beijing benytter seg av økonomiske virkemidler som utenrikspolitisk verktøy.

NUPI-forskeren har også skrevet flere vitenskapelige artikler og rapporter om Kinas stilling i internasjonal politikk.

Viktigst for Norge:

1) Det reparerte forholdet. Norske myndigheter legger vekt på at besøket er selve starten på den normaliseringsprosessen som ble kunngjort i en felles erklæring fra Norge og Kina i desember.

– Felleserklæringen var på mange måter bare et «rykk frem til start». Det er fortsatt en god vei igjen å gå for å bringe forholdet tilbake til det nivået det var på før 2010. Solbergs besøk er et svært langt og viktig første steg i denne prosessen, sier Sverdrup-Thygeson.

2) Frihandel. Under besøket skal Norge og Kina undertegne en MOU (Memorandum of Understanding) om å gjenoppta forhandlingene om en frihandelsavtale (FTA) mellom landene. Forhandlinger var i godt gjenge da Kina i 2010 brøt all forbindelse på politisk nivå etter tildelingen av Nobels fredspris til Liu Xiaobo.

– Å få i stand en FTA har lenge vært høyt prioritert, av flere norske regjeringer. På grunn av den økte politiske og diplomatiske symbolverdien er avtalen nå viktigere enn noen gang tidligere.

3) Laks og investeringer. Det er ingen tilfeldighet at programmet har tydelig næringslivspreg. Norske næringslivsaktører har ikke vært utestengt fra Kina i de vanskelige årene siden 2010; mange selskaper som har hatt noe å produsere og selge som kineserne ønsker og trenger, har i hele perioden vært velkomne. Men det blir ofte fremhevet at vi ikke vet hvor mye bedre forholdene for næringslivet hadde vært de siste seks og et halvt årene, hvis situasjonen hadde vært normal.

Laksenæringen har vært hardt rammet av Kinas «frys». Blant annet fordi det ikke er noen tvil om at kinesiske forbrukere gjerne vil ha norsk laks, mener Sverdrup Thygeson at normal markedsadgang for denne viktige eksportartikkelen vil bli et viktig tema under besøket.

– Trolig blir det også lagt betydelig vekt på å utrede mulighetene for nye norske investeringer i Kina, og kinesiske i Norge, mener NUPI-forskeren.

4) Nordområder – og Norden. Kinas interesse for Arktis og muligheter for utvidet dialog mellom kinesiske og nordiske lands myndigheter er også aktuelle emner for samtalene.

– Kanskje blir det satt ytterligere fortgang i prosessen om å få til et 5+1-lands dialogforum mellom Norden og Midtens rike. Både fra Kinas og fra Nordens side er det betydelig interesse for dette, sier Sverdrup-Thygeson, som tidligere i år hadde anledningen til å lodde stemningen for et slikt forum på et Nordisk Råd-seminar.

Viktigst for Kina:

– Erna Solbergs besøk er en ypperlig mulighet til å markere seg, spesielt overfor Europa, som en ansvarlig stormakt som søker frihandel og økonomisk samarbeid og er villig til å ta stormakts-ansvar i en verden der Donald Trumps lederskap i USA skaper usikkerhet og forvirring. Men like viktig: Dette internasjonale samarbeidet skjer på Kinas premisser, og forutsetter full respekt for Kinas kjerneinteresser, sier NUPI-forsker Bjørnar Sverdrup-Thygeson.

Les mer om

  1. Liu Xiaobo
  2. Erna Solberg
  3. Kina
  4. Xi Jinping
  5. Beijing