EU legger frem «ti bud» for fremtiden

Torsdag samles europeiske ledere i den rumenske byen Sibiu for å diskutere EUs framtid. Der er det ventet at de vil vedta en liste med ti løfter.

EUs president Donald Tusk leder torsdag et uformelt toppmøte mellom stats- og regjeringssjefene for å diskutere unionens framtid. Foto: AP / NTB scanpix

Det framgår av et utkast til slutterklæring fra toppmøtet som NTB har fått tilgang til.

I utkastet lover stats- og regjeringssjefene:

* å forsvare ideen om ett Europa, fra øst til vest og fra nord til sør

* å «stå sammen i tykt og tynt» og vise solidaritet med hverandre

* alltid å søke felles løsninger og å lytte til hverandre

* å fortsette å forsvare europeisk levesett, demokrati og rettsstat

* å levere der det teller mest og være «stor på de store tingene»

* å stå opp for rettferdighet i arbeidslivet, i velferden, i næringslivet og i digitaliseringen

* å sikre at EU får de verktøyene som trengs for å oppfylle ambisjonene

* å sikre framtida til neste generasjon europeere

* å forsvare EUs innbyggere

* at EU skal opptre som en ansvarlig global leder

Utkastet ble sendt ut til medlemslandene tidligere denne uka og skal nå diskuteres videre fram mot toppmøtet. Teksten kan bli justert før den vedtas.

Anonymt stemples erklæringen av enkelte som svada.

På toppmøtet skal stats- og regjeringssjefene i tillegg diskutere et grovutkast til strategisk agenda for EU for de kommende fem årene.