100.000 døde av covid-19 på tre måneder

Etter at Kina bekreftet de første dødsfallene på grunn av koronaviruset 9. januar i år, har minst 100.000 mennesker dødd verden rundt.

Utenfor New York legges døde i massegraver.

Den 9. januar i år bekreftet Kina det første dødsfallet i det som raskt skulle bli en verdensomfattende pandemi. Langfredag, den 10. april, meldte Worldometer at sykdommen hadde krevd 100.000 liv.

I 2018 døde det til sammenligning over 400.000 av malaria, de fleste var barn.

Den mest brukte statistikken over hvordan det nye koronaviruset sprer seg lages ved Johns Hopkins University. Litt over en time etter at Worldometer meldte om 100.000 døde, gjorde Johns Hopkins det samme.

Den 14. februar ble det første dødsfallet bekreftet i Europa. BBC fortalte om en 80 år gammel kinesisk turist som døde i Frankrike. Han døde en måned etter at han kom til Europa. De siste ukene av sitt liv var han i isolasjon på et sykehus i Paris.

I ukene etter dette dødsfallet var det Nord-Italia som ble hardest rammet av sykdommen. Søndag 22. mars var det bekreftet flere døde i denne delen av Italia, enn i Kina.

Torsdag ettermiddag var det meldt om 18.279 døde i Italia.

Den 25. mars passerte også Spania Kina, med 3434 døde. I Madrid var situasjonen så kritisk at myndighetene tok i bruk en skøytehall som midlertidig likhus. Tre uker senere var dødstallet kommet opp i rundt 16.000.

Vi vil aldri få vite hvor mange som dør av covid-19, sykdommen som utløses av det nye koronaviruset. Offisielle statistikker bygger på rapporter fra myndighetene i over 180 land. Rapporteringsrutinene er forskjellige fra land til land. Sannsynligvis dør det mange mennesker av covid-19 eller komplikasjoner på grunn av sykdommen, uten at de blir registrert, særlig i land med dårlig utbygd helsevesen.

Døde mennesker oppbevares på et likhus i New York.

Ikke den største dødsårsaken

Hvert år dør det rundt 57 millioner mennesker. Verdens helseorganisasjon (WHO) har pekt ut de ti viktigste dødsårsakene står for over halvparten av alle dødsfallene.

Den vanligste dødsårsaken i verden er hjerte- og karsykdommer. Slår man disse tallene sammen med slag, tok disse sykdommene livet av over 15 millioner i 2016, viser statistikk fra WHO.

Av smittsomme sykdommer er det luftveisinfeksjoner som krever flest liv, med bortimot 2,5 millioner ofre i året.

Mens det brukes et ukjent antall milliarder i Norge og andre land på å bekjempe det nye koronaviruset, og begrense skadeomfanget sykdommen fører til, er det mindre interesse for å bekjempe andre sykdommer.

I 2018 døde 405.000 mennesker av malaria. Av disse var 67 prosent, eller 272.000 barn, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Ifølge en annen melding fra WHO dør det et barn av malaria annethvert minutt, året rundt. Over 90 prosent av dødsfallene var i Afrika.

I 2018 ble det brukt 2,7 milliarder dollar, eller 28 milliarder kroner, på å kontrollere eller utrydde malaria, stadig ifølge WHO.