Verden

Drivstoff fjernes etter Fukushima-ulykken i 2011

Operatøren ved atomkraftverket Fukushima Daiichi har begynt å fjerne brenselstaver fra et kjølebasseng ved en av tre reaktorer som smeltet i katastrofen i 2011.

Avkjølingsbasseng der 566 enheter med kjernefysisk drivstoff fra én av tre smeltede reaktorer fra Fukushima Daiichi lagres foreløpig i Okuma, nordøst i Japan. Mandag begynte tømmingen av bassenget, som kan ta opptil to år.
  • NTB

Det er over åtte siden kysten nordøst i Japan 11. mars 2011 ble rammet av en voldsom tsunami etter et kraftig jordskjelv.

Over 18.000 mennesker mistet livet i katastrofen.

En av følgene av tsunamien var at kjempebølgen slo ut kjølesystemene til tre av de seks reaktorene ved atomkraftverket Fukushima Daiichi, 240 kilometer nord for Tokyo. Alle de tre reaktorkjernene smeltet ned, noe som medførte utslipp av radioaktive stoffer.

  • Aftenposten i Japan etter tsunamien i 2011: I denne byen døde mange tusen mennesker
Kjølebassenget i enhet 3 i kjernekraftverket Fukushima Dai-ichi før man begynte å fjerne det radioaktive brenslet.

Da operatøren mandag begynte prosessen med å fjerne kjernebrenselet fra den første av de tre reaktorene, ble det sett på som en milepæl i oppryddingsarbeidet.

Tokyo Electric Power Co. (Tepco) opplyser at arbeiderne har begynt å flytte den første av i alt 566 uraninneholdige brenselstaver som er lagret i kjølebasseng i den tredje reaktoren.

Det er svært viktig å få flyttet kjernebrenselet til sikrere lagringsplasser for å unngå ny katastrofe, skulle et nytt massivt jordskjelv inntreff og forårsake nye følgeskader.

TEPCO opplyser at det kan ta opptil to år bare å tømme én reaktor, før arbeidet med de to andre reaktorene kan starte. Den virkelig store utfordringen blir å fjerne smeltet, kjernefysisk brensel fra innsiden av reaktorene, men her er få detaljer gjort kjent.

Oppryddingen på og rundt det ødelagte kraftverket er tidligere estimert å ta opptil 40 år.

Luftfoto av atomkraftverket som ble ødelagt i jordskjelvet og tsunamien i 2011.

Les mer om

  1. Tsunami
  2. Jordskjelv
  3. Japan