Verden

Dette vet nordmenn om svensker – og omvendt

Svenskene forbinder Norge med olje. Nordmenns tanker om svenskene går i helt andre baner.

Abba står fortsatt øverst på nordmenns liste over kjente svensker. Men nordmenn forbinder også Sverige med innvandring og integreringsutfordringer. Svensker forbinder Norge med olje og programlederen Fredrik Skavlan.
  • Ingeborg Moe
    Ingeborg Moe
    Journalist

Svensker og nordmenns tanker og viten om hverandre er et yndet tema, iallfall i Norge. Norges ambassade i Sverige har i flere år gjort en spørreundersøkelse blant svensker. Nå har de samarbeidet med Sveriges ambassade i Norge, som for første gang har gjennomført en tilsvarende undersøkelse blant nordmenn.

Innvandring vs turisme

Nordmenn og svensker undervurderer hvor viktige handelspartnere vi er for hverandre. Nordmennene i undersøkelsene tror for eksempel at Norge importerer mest varer fra Kina. Sannheten er Sverige. Svenskene på sin side tror at de eksporterer mer til USA enn Norge. Det er også feil.

Både svensker og nordmenn er spurt hvilket samfunnsspørsmål de forbinder med nabolandet. Der svarer de likt: grensehandel.

Både nordmenn og svensker tenker på grensehandel når de tenker på hverandre. Men deretter spriker synet på hva slags samfunnsspørsmål de forbinder med nabolandet.

Men det er stort gap i hva som havner som tema nummer to og tre.


Spørsmål: Hvilke samfunnsspørsmål forbinder du fremst med Sverige/Norge?

Nordmenn:

1. Grensehandel

2. Integrasjonsutfordringer

3. Innvandring.

Svensker:

1. Grensehandel

2. Turisme.

3. Landsbygd (glesbygd)


På plassen etter grensehandel forbinder nordmenn Sverige med integrasjonsproblemer og innvandring.

Svensker forbinder Norge med landsbygder og turisme. Nordmenn utgjør den aller største turistgruppen i Sverige. I fjor tilbrakte vi 3,5 millioner gjestedøgn der.

Sverige innførte grensekontroll mot Danmark etter den store flyktningkrisen i 2015 der Sverige tok i mot 160.000 migranter.
Les også

Svenskene bruker amerikansk metode mot skytingen, og de mener den virker

De aller fleste nordmenn har også vært i Sverige, men mer enn én av fem svensker aldri har vært i Norge. Bare tre prosent av oss nordmenn har aldri vært i Sverige.

Kjenner Abba og Skavlan

På spørsmål om hvilke navn vi kjenner til fra underholdningsverden, er nordmenn nokså tradisjonelle og langt fra helt ferske. Nordmenn tenker på Abba og Astrid Lindgren, ikke Avicii og Zara Larsson. Svenskene kjenner best til Fredrik Skavlan.

Sverige har hatt mange store pop-navn, men det er fortsatt Abba nordmenn tenker på.
Programlederen Fredrik Skavlan topper listen over kjente norske navn fra underholdningsverden. Men nesten halvparten av svenskene kommer ikke på et eneste.

Nesten halvparten av svenskene (48 %) kan ikke nevne et eneste navn fra norsk underholdning. Det samme gjelder 39 prosent av nordmennene som har svart på undersøkelsen.

Et nytt spørsmål i undersøkelsen handler om forsvar. Meningsmålingen viser at både svensker og nordmenn er positive til mer forsvarssamarbeid, selv om Norge er NATO-land og svenskene står utenfor.

Tenker på naturen

Det går et klart skille når svensker og nordmenn blir spurt om hva de forbinder med hverandre. Olje er det flest svensker tenker på, men også alt som har med natur å gjøre: fjell, fjord, ski, natur og laks kommer høyt på listen.

Tilsvarende forbinder nordmenn Sverige med handel, Volvo og Ikea.

Svensker forbinder Norge med olje, mens ...
... nordmenn forbinder Sverige med handel og Ikea.

Undervurderer hverandre

Norges ambassadør i Stockholm, Christian Syse, sier følgende om funnene rundt handel.

– Svensker undervurderer nordmenn og nordmenn undervurderer svensker. Vi er viktigere for hverandre enn vi tror. For faktisk eksport fra Norge av tradisjonelle varer, ikke inkludert olje og gass, er Sverige eksportland nummer én.

– Hvorfor undervurderer vi hverandre?

– Vi tar hverandre kanskje for gitt. Og det er mer debatt om handelsforbindelser til andre land, sier Syse.

Ambassadene i Norge og Sverige vil bruke undersøkelsen i sitt arbeid med å øke kunnskapen om våre to naboland hos hverandre. Selv om det neppe er noen andre land nordmenn og svensker vet mer om enn nabolandet, mener Syse det er behov for mer og oppdatert kunnskap over landegrensene.

Ikke fornøyd

Generalsekretær Espen Stedje i Foreningen Norden, som jobber for et mer sammensveiset Norden, er ikke imponert over hva nordmenn og svensker vet om hverandre.

«Det er urovekkende at forestillingene mellom nabolandene ikke speiler dagens virkelighetsbilde. De kulturelle referanse er gamle, og kunnskapen om hvor viktige handelspartnere landene er for hverandre er for lav», skriver han i en e-post til Aftenposten.

Han mener det må bli mer kulturell utveksling og vil at skolen skal gjøre mer for å øke kunnskapen om nabolandene.

Soldater fra en svensk panserbataljon deltok på NATO-øvelsen Trident Juncture i fjor. Nordmenn og svenskene vil ha mer forsvarssamarbeid. – I en usikker verden er behovet for forsvarssamarbeid økende, sier Espen Stedje i Foreningen Norden.

Stedje er imidlertid fornøyd med at så mange i undersøkelsen er positive til tettere samarbeid mellom landene. Men han mener at politikerne ikke gjør nok for å følge opp, og at nordisk samarbeid må prioriteres høyere.

«I dag tas samarbeidet for gitt. Ikke fordi noen er imot det, men fordi man tar det som en selvfølge», skriver han.

Les mer om

  1. Norge
  2. Grensehandel
  3. Sverige
  4. Eksport