Ja til strengere våpenlover og skattepolitikk i Sveits

Sveitsiske velgere har sagt ja til at landet innfører både strengere våpenlover og strengere skattepolitikk.

Innbyggere i det sveitsiske vintersportsstedet St. Moritz stemte søndag over nye våpenlover.
  • NTB

Sveitserne sa søndag sin mening i en folkeavstemning om hvorvidt de liberale våpenlovene i landet skulle skjerpes. De skulle også stemme over forslag til en skattereform som innebærer at internasjonale selskaper ikke lenger skal få store skattefordeler i landet, men må betale skatt på linje med sveitsiske selskaper.

Da nesten alle stemmene var telt opp søndag kveld, viste resultatet at 66,4 prosent hadde stemt for skattereformen mens 63,7 prosent hadde stemt for strengere våpenlov.

Krav fra EU

Det har vært et krav fra EU at sveitserne må stramme inn våpenlovene sine. Dette har utløst en heftig debatt om retten til å anskaffe og eie våpen i et land der våpenbesittelse er ganske utbredt. Ifølge en undersøkelse fra Small Arms Survey i 2017 har landet verdens 16. høyeste andel våpen per innbygger, med tre våpen per ti innbyggere, 2,3 millioner våpen i sivilt eie.

EU endret våpenlovene sine for to år siden i kjølvannet av flere terrorangrep i Europa. Endringene inkluderte forbud mot flere typer halvautomatiske våpen.

Bundet av avtaler

Selv om Sveits ikke er medlem av EU, er landet bundet av en rekke avtaler. Myndighetene i Sveits advarte før søndagens folkeavstemning landets innbyggere og sa at om det skulle bli nei til ny våpenlov, kunne det medføre at Sveits ville bli ekskludert fra både Dublin-samarbeidet om asylsøkere og fra Schengen-avtalen.

Det ville ha ført til at folk ikke lenger kunne ha reist fritt over den sveitsiske grensa til de andre Schengen-landene.

En grunn til at sveitsere har så mange våpen, er at menn har rett til å ta med seg våpenet sitt hjem når de er ferdige med obligatorisk militærtjeneste og blir såkalte reservister.