Svenske forskere: Kan være høyere andel immune i Sverige

En mye høyere andel av Sveriges befolkning kan være immune mot covid-19 enn det man tidligere har trodd.

Innsjøen Mälaren ved Stockholm. Tidligere studier har vist at 7,3 prosent av befolkningen har antistoffer mot covid-19 i Sveriges hovedstad.

Tidligere antistofftester i Sverige har vist nedslående resultater for dem som håper på flokkimmunitet i befolkningen.

For den hardt rammede hovedstaden Stockholm har studier vist at 7,3 prosent av befolkningen har antistoffer mot covid-19.

Men en fersk studie fra Karolinska institutet viser at T-celleimmunitet er vesentlig mer utbredt. Det er også funnet T-celleimmunitet hos familiemedlemmer av smittede, som ikke har vist symptomer på sykdom.

Ved å analysere blodprøver for T-celleimmunitet har forskere funnet et vesentlig høyere tall enn det tester av antistoff tidligere har vist i Sverige, skriver Svenska Dagbladet.

T-celleimmunitet betyr at man har fått tilstrekkelig mange immunceller (T-celler) som effektivt oppdager virusinfiserte celler og fjerner dem fra kroppen.

Dobbelt så mange med T-celleimmunitet

Forskere ved Karolinska institutet i Solna utenfor Stockholm har analysert prøver fra 200 personer. Mange av deltagerne hadde milde eller ingen symptomer på covid-19.

Resultatet viser at dobbelt så mange har utviklet T-celleimmunitet som antistoffer mot viruset.

Johan Carlson i den svenske Folkhälsomyndigheten.

– Dette passer bedre sammen med prognosene og modelleringene vi har hatt for hvor stor spredningen skal være i Stockholm-området på denne tiden av året. På den måten har det vært frustrerende at antistoffnivåene har vært så lave, sier generaldirektøren i Folkhälsomyndigheten Johan Carlson til TV4 Nyheterna.

– Oppmuntrende resultater

Professor og immunolog ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland, mener den svenske rapporten har oppmuntrende resultater.

Professor i molekylær immunologi ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland.

– Det har ligget i kortene at T-celler spiller en vesentlig rolle i immunforsvarets kamp mot koronavirus. Det har vi tidligere sett med koronavirusene som forårsaker SARS og MERS, sier Spurkland.

Les også

Sverige er vant til å være forbilde. Så ble Skandinavias storebror plutselig stengt ute.

Flere kan ha vært smittet

Spurkland påpeker at studien er mer omfattende enn lignende studier som er blitt gjort.

– Vi har sett stadig flere eksempler på personer som har vært smittet, men som i etterkant ikke får påvist antistoffer. Det betyr at flere kan ha hatt koronaviruset enn det vi tidligere har trodd, sier Spurkland.

Koronatesting i Vetlanda. Sverige har nå 68.451 registrert smittede og 5333 koronarelaterte dødsfall.

Hun understreker at flokkimmunitet ikke betyr at alle som har hatt koronaviruset, garantert er immune mot å få sykdommen på nytt.

– Dette kan vi ikke vite før det har gått lengre tid. Vi kan ikke si med sikkerhet at en person er immun mot viruset før personen blir påført smitte uten å bli syk på nytt. Men hvis man oppnår flokkimmunitet betyr det at sjansene for at viruset sprer seg i befolkningen er minimale, sier Spurkland.

Strategien til Sverige har fått mye kritikk. Om den likevel har vært en riktig vei å gå, vil ikke Spurkland mene noe om.

– Flokkimmunitet har uansett ikke vært et mål for Norge. Norges mål har vært å slå ned på viruset og heller danne flokkimmunitet i befolkningen når det kommer en vaksine, sier Spurkland.

Les også

Norge vil åpne opp for land med lite smitte. Hva er status for smitten i Europa akkurat nå?

FHI: – Viktig å forske på de uten symptomer

Seniorforsker Lisbeth M. Næss ved det norske Folkehelseinstituttet gleder seg over den svenske studien.

– Dette er gode nyheter og lovende resultater. Nesten alle studier så langt av T-celleimmunitet og covid-19 har vært på alvorlig syke. Det er viktig at vi nå får studier på T-celleimmunitet også hos folk uten symptomer og på de med mild covid-19-sykdom.

De aller fleste i befolkningen er jo i denne kategorien, understreker hun.

– T-celler er mye mer komplisert å måle, så det er ikke lett å gjøre i store befolkningsundersøkelser. Det gjenstår å se hvor lenge T-celleimmuniteten varer, og vi vet fortsatt ikke om T-celleimmunitet alene, uten hjelp av antistoffer, er tilstrekkelig for å kunne beskytte oss mot gjentatt smitte av covid-19.

Næss håper nå det blir gjennomført slike studier med større kontrollgrupper.

– Det er høyst sannsynlig at T-celleimmunitet er viktig i immuniteten mot covid-19 i befolkningen. Selv om den ikke skulle være nok til å forhindre en eventuell reinfeksjon, vil den i alle fall føre til et langt mildere sykdomsforløp.