Grønlandsisen har mistet mer enn tre ganger så mye smeltevann som det er vann i Mjøsa

Ekstremvarmen som har rammet flere europeiske land den siste tiden, beveger seg nordover. Det er dårlig nytt for Grønlandsisen.

Bildet viser smeltevannsinnsjøer på kanten av en iskalott på Nunatarssuk på Grønland, 22 juni 2019.

Hetebølgen som har skapt det varmeste været noensinne i flere europeiske land forrige uke, har beveget seg nordover og gjør nå skade på isen på Grønland. Tropevarmen har forårsaket en av de største issmeltingene i vår tid, melder Washington Post.

197 kubikkilometer smeltevann ut i sjøen

På Twitter torsdag melder klimaforsker Ruth Mottram ved dansk Meteorologisk institutt at Grønlandsisen har mistet 197 kubikkilometer vann bare i juli måned. Dette tilsvarer mer enn tre ganger så mye vann som det er i Mjøsa, Norges største innsjø.

Den ekstreme issmeltingssituasjonen startet tidligere denne uken. Isen smelter nå så raskt at den skal ha fått havnivået til å stige en halv millimeter bare i juli.

– Dette året bidrar Grønlandsisen mest til det økende havnivået, sier klimaforsker Marco Tedesco ved Columbia University til avisen.

– Onsdag verst

Avisen skriver at dersom hele Grønlandsisen skulle smelte, ville havnivået stige med syv meter.

Tedesco legger til at den ekstreme smeltesituasjonen både kommer av at overflateisen er utsatt for ekstrem smelting og at isdekket har lite snø i år.

Grønlandsisen er en av hovedkildene til smeltevann som gjør at havnivået øker.

Onsdag 31 juli skal ha vært den verste smeltedagen siden 2012. Da forsvant over ti milliarder tonn is ut i havet som smeltevann. Det er sannsynlig at også torsdag blir en dag med mye smelting, men så skal temperaturene synke igjen, ifølge Washington Post.

Les også

Hetebølgen har gitt strålende vær her hjemme. Nå kan den gi rekordsmelting på Grønland.

– Varmere enn rekordåret 2012

Grønlandsisen er allerede en av hovedkildene til smeltevann som gjør at havnivået øker. Dermed har isens skjebne i denne smelteperioden stor betydning for hver eneste kystbeboer i verden, skriver Washington Post.

Issmeltingen som foregår nå, skal være verre enn rekordåret 2012. Da smeltet 250 milliarder tonn is. Under denne episoden ble 97 prosent av det enorme isdekket på Grønland utsatt for overflatesmelting.

Selv om årets issmelting ennå ikke har rammet like store deler av overflateisen, er det ifølge Washington Post varmere under årets ekstreme issmeltingssituasjon enn det var i 2012. Da skal temperaturen ha holdt seg over frysepunktet bare halvparten så lenge som den har gjort i juli i år.

Ifølge National Geographic førte smeltingen i 2012 til så høy vannføring i elver på Grønland at flere broer i kystbyer ble revet bort.

Mer enn halve isdekket er rammet av smelting

Klimaforsker Ruth Mottram sier til CNN at årets smelting skiller seg fra rekordåret i 2012 ved at den har skjedd jevnt og trutt over flere måneder. Hun mener at issmeltingen er et tegn på klimaendringenes økende påvirkning på Arktis.

Denne sommeren er det målt temperaturer svært langt over det normale på Grønland. Smeltingen av isen på Grønland skjer hver sommer, men ifølge registreringer fra det amerikanske National Snow and Ice Data Center har grønlandsisen knapt noen gang opplevd så tidlig og så omfattende vårsmelting.

En annen klimaforsker, Jason Box, studerer Grønlandsisen. Ifølge Washington Post har han undersøkt de seneste feltdataene fra to steder på isen. På begge steder vises det mer istap enn i 2012, rapporterer forskeren.