Verden

The New York Times: Disse yrkene er mest i faresonen for koronaviruset

Mange av dem som fortsatt går på jobb, er også i nærkontakt med andre. Da kan smittefaren være stor. I denne oversikten kan du se hvor faren er størst.

Helsearbeiderne er de som har størst risiko for å bli smittet av koronaviruset nå.
  • Anders Veberg
    Journalist

Koronaviruset gjør at mange jobber hjemmefra eller er i karantene nå. Alle som kan, skal unngå nærkontakt med andre for å hindre at smitten sprer seg videre i samfunnet.

Men mange er fortsatt på jobb. The New York Times har laget en oversikt over hvilke yrkesgrupper som har høyest smitterisiko i disse dager.

De ulike yrkesgruppene ble risikovurdert ved hjelp av O*NET, en database fra det amerikanske arbeidsdepartementet. Basen beskriver de fysiske forholdene som gjelder for ulike yrker.

Du kan lese saken her.

Verst for helsearbeiderne

Øverst på listen havner helsearbeiderne: tannleger, sykepleiere, ambulansepersonell og så videre.

Det er en situasjon vi kan kjenne igjen fra norske sykehus. Ved Oslo universitetssykehus (OUS) er 1081 ansatte i karantene på grunn av nærkontakt med en smittet eller reise i utlandet.

– Det store antallet ansatte som er smittet eller i karantene, utgjør en stor utfordring for driften av sykehuset og vår evne til å yte forsvarlig helsehjelp, sa administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth søndag.

OUS sier at det også er utfordrende å skaffe nok smittevernutstyr.

Les også

Han er redd for å bli smittet av alle han omgås på jobb. Har han krav på beskyttelse?

Tannlegekontor på Storo er stengt på grunn av koronaviruset.
Les også

Engangsutstyr må brukes om igjen. Kinesisk utstyr og kriserammede flyselskaper kan bli redningen.

Også hjemmesykepleiere og hjemmeassistenter utmerker seg på listen til The New York Times. Mange av dem jobber med eldre, som er en svært koronautsatt gruppe.

Søndag ble det kjent at en hjemmesykepleier i bydel Ullern i Oslo testet positivt for koronaviruset. Sykepleieren har hatt kontakt med 17 pasienter etter å ha vært i utlandet.

Helsedirektoratet stenger en rekke helsevirksomheter fra midnatt mandag. Det gjelder blant annet fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer og optikere.

Helsedirektoratet: Ikke reis på sykebesøk

I Norge er det satt i gang mange omfattende tiltak for å hindre spredning av viruset og sørge for at de viktigste delene av samfunnet fortsetter som før.

Ett av dem er adgangskontroller ved helseinstitusjonene, og personer som risikerer å være smittet, skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner.

Helsedirektoratet vil gi råd til helsetjenesten om dette. Pårørende blir bedt om å begrense sine besøk i størst mulig grad.

Kabinansatte jobber ofte svært tett på andre mennesker.

Kabinpersonell utsatt

Kabinpersonale på fly er nesten like utsatt for smitte som sykepleiere.

Den 9. mars bekreftet SAS at to medarbeidere var smittet av koronaviruset etter å ha kommet hjem fra et risikoområde. Det var ingen syke eller personer med symptomer om bord.

Lærere og barnehagepersonell havner også relativt høyt oppe på listen.

Forrige torsdag ble det bestemt at alle barnehager og skoler må holde stengt de neste to ukene.

Les også

Sverige stenger ikke skolene. De mener det vil få store konsekvenser for utsatte barn og unge.

Slik fungerer oversikten:

Avisen deler inn yrkesgruppene etter tre faktorer: Hvor nær de ulike yrkesgruppene kommer andre i hverdagen, hvor mye de utsettes for sykdom, og hvor mange som har yrket.

Svært mange jobber i dagligvarehandel og lignende butikker. Men de er ikke like nær andre mennesker og utsettes ikke for like mye sykdom. Derfor havner de omtrent midt på risikolisten. Avisen trekker derimot frem brannvesen, politi og ambulanse som grupper med større risiko for å bli smittet.

Alle ordinære publikumstjenester hos politiet holder foreløpig stengt til og med torsdag 26. mars, melder Politidirektoratet. Innbyggerne bes om ikke å møte opp på politiets lokasjoner.

I Oslo ble flere politibetjenter satt i karantene. Det skjedde fordi de pågrep en koronasmittet mann som brøt isolasjonen sin fredag.

Tømmerhuggerne kommer «best» ut på listen: De jobber langt unna mennesker og sykdom, og i USA er det få av dem.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Sykdom
  4. Jobb
  5. New York Times