Verden

Vil så tett på NATO som mulig, uten å bli medlem

Finland vil samarbeide mer med NATO-nabo Norge om forsvars- og sikkerhetspolitikk. Norsk forsvarsekspert er skeptisk og frykter at det kan føre til økt spenning i Norden.

I oktober 2018 var finske marinejegere med på NATO-øvelsen Trident Juncture i Norge.
  • Ingeborg Moe
    Ingeborg Moe
    Journalist

I fjor deltok Finland på NATO-øvelsen Trident Juncture i Norge. I vår var både Norge, USA, Storbritannia og Finland med på militærøvelse i svensk regi i Nord-Sverige.

Begge deler er eksempler på hvor tett alliansefrie Finland vil samarbeide med NATO-land i forsvars- og sikkerhetspolitikken. Finlands ferske utenriksminister Pekka Haavisto, som denne uken var på besøk hos sin norske kollega Ine Eriksen Søreide, vil ha enda tettere samarbeid.

– Vi ønsker mer utveksling av informasjon. Ta for eksempel problemene med GPS-angrep. Vi har også vært utsatt for det. Hvis du får til en intens utveksling av informasjon for å møte hybridtrusler, så er det veldig viktig, sier Haavisto.

Utenriksminister Pekka Haavisto var i Norge denne uken for å snakke med sin norske kollega.

Vil samarbeide mer

Aftenposten har tidligere skrevet om hvordan GPS-signalene i Finnmark ble slått ut flere ganger i 2018. Etterretningstjenesten mener Russland står bak. Også Finland har opplevd at GPS-nettet er blitt forstyrret av signaler utenfra.

Finland er også veldig opptatt av faren for at falske nyheter kan brukes til å påvirke befolkningen. Men for landet dreier samarbeidet seg også om å trene opp sine egne styrker for å kunne forsvare seg i en krisesituasjon.

– Vi har samarbeid om luft- og sjøpatruljering med Sverige. Alt dette er vi åpne for å samarbeide om på nordisk nivå.

– Men hvor tette kan dere være på NATO uten å være medlemmer?

– I Finland er det et klart flertall mot å være medlem av NATO. Jeg tror ikke det vil forandre seg i overskuelig fremtid. NATO-landene avgjør selv hvor mye informasjon de kan gi oss. Men vi vil gå så langt som vi kan, sier Haavisto til Aftenposten.

Unikt sikkerhetsmøte

Han er opptatt av at Finland ønsker mer sikkerhetssamarbeid innenfor EU, hvor Finland er medlem, men vil altså også utvikle det nordiske forsvars- og sikkerhetssamarbeidet.

– Vi ønsker en brainstorming om hvordan vi kan gjøre det, sier han.

Den finske presidenten, Sauli Niinistö, har derfor invitert Norges og Sveriges statsminister, forsvarsminister og innenriksminister til et møte om dette temaet i september. Det er første gang.

– Hensikten er – for første gang med denne sammensetningen – å skape rom for frie former for utveksling av tanker om sikkerhetspolitikken, sa president Niinistö nylig.

Finland er ikke med i NATO og har helt siden krigen vært opptatt av å stå utenfor alliansene. Årsaken er den 1340 kilometer lange grensen mot Russland.

Finland har en mye større stående styrke enn Norge. Det norske forsvaret oppgir i sin årsrapport at de har 18.861 militære, inkludert 7300 vernepliktige. Finland har årlig 25.000 vernepliktige, og 12.500 faste i forsvaret. I tillegg har de 250.000 menn og kvinner i en reservestyrke.

Skeptisk til finnenes strategi

Oberstløytnant Tormod Heier, som er professor ved Forsvarets høgskole, er skeptisk til Finlands stadig tettere forsvarssamarbeid med NATO-land.

Han mener den finske utviklingen utfordrer det han beskriver som en vellykket balansekunst med både å være god nabo med Russland og å være integrert i det vestlige sikkerhetsfellesskapet.

– Spørsmålet er om den politikken Finland kjører, vil bidra til å øke militariseringen og spenningen i nordområdene, sier Heier, som nylig ga ut boken Et farligere Norge?

Han begrunner det med at økt finsk og svensk forsvarssamarbeid med NATO kan gjøre Russland mer uforutsigbart fordi landet opplever at deres erkefiende kommer tettere på deres egne grenser.

Heier mener at Finland risikerer økt militarisering i nærområdene sine, og at finsk sivil og militær infrastruktur blir mer utsatt i krisesituasjoner.

– Hovedpoenget for Finland, som for Norge og Sverige, har alltid vært å unngå å bli en krigsskueplass for amerikanske og russiske styrker, sier Heier.

– Naturlig å samarbeide

Utenriksminister Pekka Haavisto sier at de alltid har Finlands egen sikkerhet som hovedprioritet. Han sier at Finland var tilbakeholden under den kalde krigen og ikke ønsket at forsvars- og sikkerhetssamarbeid skulle være del av det nordiske samarbeidet.

Han mener situasjonen er en annen i dag, og at det er helt naturlig å samarbeide med naboland som har mange av de samme utfordringene.

Les mer om

  1. Sikkerhetspolitikk
  2. Trident Juncture
  3. Finland