Lampen er dansk, skrivebordet finsk, den lyseblå sofaen norsk. Det er nordisk stil på Thorbjørn Jaglands kontor i 70-tallsbygget med det prangende navnet Palais d’Europe. Noen skoleklasser på omvisning soler seg på plenen utenfor Europarådets storstue i Strasbourg. Byen som tar mål av seg å være Europas hovedstad, på grensen mellom Tyskland og Frankrike, ligger midt mellom alt, men likevel litt utenfor allfarvei.

På sjefskontoret styrer Thorbjørn Jagland. Som førstemann i historien ble han vraket som leder av Nobelkomiteen. Men han er også den første som er blitt gjenvalgt som generalsekretær i Europarådet for en ny periode.

- Hva ønsker du å få til i din andre periode som generalsekretær?

- Jeg vil fullføre det reformarbeidet jeg begynte på. Det var dyp krise her da jeg startet, særlig i menneskerettighetsdomstolen. 150.000 klagesaker lå på vent. Jeg har innført store reformer i domstolens arbeid, og den er snart à jour. Den andre delen av reformene var å utplassere vår ekspertise i medlemsland for å hjelpe dem med reformer i lover og rettspraksis. Ukraina er et godt eksempel. Med en gang jeg kom hit, så jeg hvor Ukraina gikk hen. Vi skjønte at her var det dyp krise, at dette landet trengte dyptgående reformer, og advarte mot utviklingen i mange år, sier Jagland, som sendte 40 eksperter til Kiev.

Var selv til stede på Maidan

- Hvilken betydning har det for dagens krise i Ukraina?

- Jeg var selv til stede på Maidan og hørte hva folk sa. Årsaken til revolusjonen var at folk hadde fått nok av korrupsjonen. De stolte ikke på rettsvesen, politi, påtalemyndighet. Så ble Krim annektert, noe ingen kunne gjøre noe med, for Ukraina var en veldig svak og veldig korrupt stat. Ut av dette kom en dyp europeisk krise. Det viser at grunnlaget for fred er demokrati og rettsstat. En løsning på krisen i Ukraina er ikke militær. Vi må hjelpe til med å bygge et sterkt Ukraina med sterke institusjoner. En svak stat kan alle spille med. Det er et utrolig vanskelig arbeid. Men alternativet kan være at enda mer territorium tapes og at konflikten kan bre seg.

— Hva gjør Europarådet med det?

- Europarådet spiller nå en stor rolle i dette. Det viser den nye rollen som Europarådet har tatt og som regjeringene i Europa verdsetter. Det var nok grunnen til at jeg ble gjenvalgt med overveldende votum. Jeg har min egen spesialrepresentant i nasjonalforsamlingen i Ukraina for å hjelpe med å lage nye lover i samsvar med våre verdier og standarder. Jeg bygger nå opp 25 team rundt i Ukraina for å hjelpe med en helt nødvendig desentralisering. Alt dette er grunnsteiner for å få gjennomført Minsk-avtalen.

LES OGSÅ:

Snakker om det å bli vraket som Nobel-leder

- Hvordan er det å gå fra leder til menig medlem av Nobelkomiteen?

- Jeg synes det er en stor ære å være medlem av Nobelkomiteen. Jeg har ikke noe problem med å være medlem under Kaci Kullmann Fives ledelse. Jeg har vært formann i seks år, og jeg har andre ting å holde på med, så det er ikke noe stort offer for meg. Det er en annen ting som er viktig å få sagt: Når du er medlem av Den norske nobelkomité bør du opptre «nobelt». Det gjorde komiteens valgte medlemmer mot meg, og det vil jeg gjøre mot dem.

- Men du ville jo fortsette som leder?

- Ja, men det er ikke et veldig stort tap å ikke fortsette.

- Men hvordan ser du på at du ble vraket?

- Jeg opplevde ikke å bli vraket, men har sett at noen har hatt interesse i å fremstille det slik. Jeg kan ikke si noe om det som skjedde på møtet. Det var et viktig prinsipp da jeg ledet komiteen at lederen taler på vegne av den. Det forholder jeg meg til nå.

- Føler du deg dårlig behandlet?

- Nei, jeg har ikke tanker om det.

Jagland i mars da Five ble valgt som leder av Nobelkomiteen i stedet for ham.
Terje Pedersen, NTB Scanpix

Ble kalt klovn på Twitter - Det blir ofte mye debatt rundt deg. Og en politisk rådgiver kalte deg klovn på Twitter. Hva synes du om det?

-  Det blir vel debatt når en har meninger. Det er jo sterke karakteristikker om det meste for tiden. Det løper kanskje litt løpsk nå, men etter hvert blir det kanskje mer sivilisert. På den annen side: Jeg er blitt gjenvalgt i Europarådet av 47 medlemsland med mer enn to tredjedels flertall. Det er ingen selvfølge å få en slik tillit. Hva som skrives på Twitter er ikke så viktig for meg. Jeg føler jeg står oppreist inni meg og står for det jeg har gjort.

- Hva tenker du om det Obama har oppnådd etter at han fikk fredsprisen?

- Det var konfrontasjoner på alle fronter i 2009, og den alvorligste var muligheten for bombing av Iran. Så kom Obama og strakk ut en hånd til Iran og tilbød forhandlinger. Den foreløpige avtalen med Iran, som vi håper kan bli sluttført, skyldes at Obama strakk ut en hånd og Iran tok imot den. Hvis ikke, ville krigen ha kommet. I dag er det lettere å se hvor katastrofalt det ville vært.

- Det har vært en rekke angrep mot jøder og jødiske mål det siste året. Hvorfor skjer det, tror du?

- Det er en meget farlig og uheldig utvikling at dette gamle spøkelset dukker opp igjen. Radikale strømninger er på fremmarsj, koblet sammen med sosial frustrasjon, immigrasjon og hvordan immigrantene føler det er å bo her. Dessverre har vi sett det før, at i slike situasjoner får noen skylden. Vi har ikke bare radikalisering i den forstand at noen reiser for å gjennomføre terroraksjoner eller gjøre det her i Europa. Men vi ser en radikalisering av politikken. Ytterpartiene vokser. Det er et symptom på hvordan tilstanden blir. Utsagn som var uakseptable for fem år siden, er nå mer akseptert i de tradisjonelle partiene. Det er et alvorlig tegn i tiden.

Dette vil han gjøre etter Europarådet

- Hva vil du gjøre når du er ferdig i Europarådet?

- Jeg skal være her i fire år til. Dette er en krevende jobb, med mye reising. Jeg er den øverste lederen av et apparat på 2500 personer med mange forskjellige institusjoner. Det krever sin mann. Når jeg er ferdig her, har jeg gjort mitt.

— Hva skal du gjøre da?

— Man kan jo ikke pensjonere seg helt. Jeg skal jo skrive memoarer, som kommer til bli et krevende arbeid. Det skal ikke bli noen dagbok, men betraktninger, beskrivelser av situasjoner, av hvordan jeg opplevde ting. Jeg tror det er bra å ha litt avstand til det når man skriver det. Når man er midt oppi ting er det lett å bli veldig selvopptatt. Og så skal jeg gjøre mer av det jeg ikke har fått tid til. Det er jo det alle sier: ta det med ro og være i naturen.

LES OGSÅ: