Verden

Nordmenn har falt fra engelsk-toppen

Ser du hva som er feil her?

For to år siden scoret nordmenn best i verden på engelsktest. Nå ligger vi bak svensker, dansker, nederlendere og finner.

  • Ingeborg Moe
    Ingeborg Moe
    Journalist

Organisasjonen EF, som tilbyr engelskkurs og språkskole, står bak undersøkelsen. For å finne ut hvilket nivå studentene er på, har de gjort kartlegginger som nå kan sammenlignes over landegrensene.

Årets resultater er de andre i sitt slag og er gjort blant 1,7 millioner voksne. 5500 av dem er nordmenn. De yngste er 16 år.

Største fall

For to år siden kom Norge på topp i verden i engelskkunnskaper blant 54 land som ikke har engelsk som talespråk. Nå er vi falt til femteplass, etter Sverige, Danmark, Nederland og Finland.

— Vi ligger fortsatt blant topp-fem, men vi mener fallet er et alarmerende signal. Vi har det største fallet blant alle landene som deltar, sier leder Morten Davidsen i EF Norge.

I forrige kartlegging, som baserte seg på tester fra 2006 til 2009, fikk Norge en score på 69 poeng. Nå er den falt med nær seks poeng. Sverige, som toppet listen i år, fikk en score på 68 poeng, to poeng mer enn forrige gang.

- Men betyr dette at vi er blitt dårligere i engelsk?

— Jeg tror det er en sterk indikasjon på våre kunnskaper. Når vi ser at vi faller fra første til femteplass, så er det et tegn på at vi ikke er så gode som vi tror vi er. Vi ønsker å måle oss med de beste. Vi er ikke der vi bør være, og da må vi stille oss spørsmålet hvorfor, sier Davidsen.

Dårlig på lyttetest

Norge faller fortsatt inn i kategorien "veldig høy kompetanse" i engelsk. Tyskland, for eksempel, havner på 9. plass og har "høy kompetanse", mens franskmenn er på 23. plass og har "moderat kompetanse".

Det var spesielt en nyinnført lyttetest som de norske deltagerne gjorde det dårlig på. Her får de se en film og skal svare på spørsmål om det de har sett og hørt. I aldersgruppene som deltok, gjorde de mellom 30 og 35 år det best. Resultatene var langt dårligere blant de yngste.

Mer dubbing

— Man skulle tro at de som nettopp hadde kommet ut fra videregående skole gjorde det best, men det gjorde de ikke. Det er aldersgruppen 30 år som snakker best engelsk, sier Davidsen.

Han peker at på at det er blitt mer og mer dubbing av barne- og ungdomsprogram og tror det kan bidra til at nordmenn er blitt dårligere i lyttetrening.

— Jeg vil ikke skylde på dubbing alene. Men jeg stiller spørsmålet, sier Davidsen.

Overvurderer oss selv

Førsteamanuensis Glenn Ole Hellekjær ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo har forsket på nordmenns engelskkunnskaper i en årrekke. Han kjenner ikke detaljene i EFs undersøkelse og sier derfor at han ikke kan vurdere om nordmenn faktisk er blitt dårligere i engelsk på noen få år.

Men han tror at mange overvurderer sine egne kunnskaper.

— Vi tror vi er flinke i dagligdags engelsk. Det betyr ikke at vi behersker engelsk i arbeidsliv og offentlige sammenhenger. Det er der nordmenn overvurderer seg selv. Man kan ikke drive internasjonale forhandlinger med gymnasengelsk, sier Hellekjær.

Lite register

Han mener at norske elever blir utfordret for lite i dagens engelskundervisning og har for lite å strekke seg etter.

Han viser også til en masteroppgave av Silje Brubæk som analyserer en studie blant 40 elever på videregående skole. Elevene ble utfordret til å bruke engelsk blant annet i formelle situasjoner, hvor en forventet at det ble brukt høflighetsfraser. Her kom mange elever til kort og brukte et mildt sagt familiært språk når de for eksempel skulle be om høyere lønn, ifølge artikkelen som er publisert i Acta Didactica:

"In the last time I have been working my ass off. Personally, I think that I deserve a pay raise after all the work I’ve done", var ett av forslagene.

Elevene mestret rett og slett ikke denne typen engelsk.

— Jeg vil nok tro at mediepåvirkningen gjør at nordmenn føler seg relativt gode i engelsk. Også jeg har lagt merke til at barneprogrammer blir dubbet. Det skal bli spennende å se om det vil gi utslag, sier Hellekjær.