Verden

Merkel vil ha bompenger av utlendinger

Europas kjærlighet til Tysklands effektive autobahner kan visne hen: Nå vil landet gjøre veiene dyrere å bruke, men kun for turister og utenlandsk næringsliv.

afp000817365-tT7vUCTGl2.jpg
  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Den tyske regjeringen vil innføre bompenger for å finansiere videre utbygging av veier. Men avgiften vil bare ramme utlendinger og skal gi tyskerne 500 millioner euro eller vel 4 milliarder kroner i esktrainntekt.

Dette er dårlig nytt særlig for norske ferieturister.

Det er ikke lov etter EUs regler å ramme utlendinger alene.

Dette vil hindre fri bevegelse av varer, tjenester og mennesker, tre av de fire friheter som EU er tuftet på.

Fradrag for bompenger

Den tyske regjeringen mener den ikke legger slike hindringer i veien for fri bevegelse.

Tyskerne vil, dersom dette går igjennom, kreve inn bompenger fra alle kjørende i 2016. Dersom den aktuelle bilen er registrert i Tyskland og dermed betaler bilavgifter til Tyskland, kan de trekke fra bompengene i bilavgiften. Det betyr at for en tysk bilist blir skattetrykket det samme. Utlendingen, enten det er en norsk turist eller en norsk trailer med laks, må betale mer for å bruke veiene.

Hvor stor avgiften blir pr. bileier kommer an på hvor langt og på hvilke motorveier du kjører.

Junker sier nei

Denne ordningen har den nye presidenten i EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker, slått hardt ned på. I begynnelsen av desember tok han dette direkte opp med den tyske forbundskansler Angela Merkel, skriver avisen Frankfurter Allgemeine.

Junker har truet Tyskland med at EU vil reise sak for brudd på EU-traktaten om de innfører en ordning som på denne måten rammer bare utlendinger.

Uenighet lenge

Denne saken har i mange år vært et gnagsår i forholdet mellom EU og Tyskland. Forbundsrepublikken er transittland nummer én i Europa. Ikke minst takket være sin høye veistandard. Det bayerske partiet CSU — som er en del av Merkels koalisjon - har hatt det som sin flaggsak at utlendinger skal betale mer av veikostnadene når de også er storbrukere av veinettet.

Men problemet har vært å få dette til å samsvare med EUs regler.

I en rekke andre europeiske land, som for eksempel Frankrike, er det høye bompenger for å bruke motorveiene. Men disse er like for alle. Høye avgifter har ført til at en rekke vogntog velger å kjøre andre veier.

Les også:

Les også

  1. Vurderer prishopp for bilister uten bombrikke

  2. Den nye EU-presidenten vil ha fortgang i sakene