Verden

Oljefondet har investert 3,9 milliarder i Saudi-Arabia - ambassadøren tror det bare er starten på et tettere forhold

Ambassadør Esam Abid Al-Thagafi ser at de økonomiske båndene mellom Norge og Saudi-Arabia styrkes.

I skyggen av kritikken av menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia styrkes de økonomiske båndene til Norge.

  • Alf Ole Ask
    Journalist

– Jeg har helt ferske tall her, sier ambassadør Esam Abid Al-Thagafi til Aftenposten. Han vifter med et ark med tall og fortsetter:

– Etter at Saudi-Arabia i 2015 åpnet opp for utenlandske investeringer, har det norske Oljefondet investert 3,9 milliarder kroner i 34 selskaper i Saudi-Arabia. På vår side har saudiske interesser investert på Oslo Børs, jeg har ikke alle tallene, forklarer ambassadøren.

Norges Banks egen oversikt viser at de 3,9 milliardene Norge har investert i Saudi-Arabia er fordelt på 34 ulike virksomheter.

Kommunikasjonssjef Thomas Sevang i Norges Bank Investment Management opplyser at de ikke har noen kommentar til enkelte markeder, og viser til den offentlige oversikten.

Norge har tidligere tjent over 700 millioner på å selge militært materiell til landet.

Saudi-Arabias ambassadør mener at det vi har sett hittil bare er en begynnelse på et tettere forhold og mulighetene som kommer. Verdens mest lukkede oljeland skal neste år slippe private investorer inn i oljegiganten Saudi-Aramco og etterhvert åpne oljevirksomheten for internasjonal konkurranse.

Starter reformer, men halshugger og undertrykker kvinner

I kjølvannet av et omfattende program for å reformere økonomien i Saudi-Arabia, kalt «Visjon 2030,» skal landet bli mindre avhengig av olje. For få år siden kom 90 prosent av den saudiske statens inntekter fra olje. Innen 2020 er målet at halvparten av statens inntekter skal komme fra olje.

Visjon 2030 skal sysselsette en større andel av egen befolkning, også kvinner. I dag er Saudi-Arabia rangert som et av verdens minst likestilte og mest kvinnefiendtlige land, og det ble derfor bråk da landet nylig ble stemt inn i FNs kvinnekommisjon. Bråket ble ytterligere forsterket av at utenriksminister Børge Brende nekter å svare hva Norge stemte.

Dette stillbildet, som er hentet fra en video, viser en halshugging på offentlig sted i Saudi-Arabia (midt i bildet).

Landet har generelt sett en svært utfordrende menneskerettighetssituasjon, og henretter blant annet innbyggere ved å halshogge dem med sverd på offentlig sted. I 2015 ble 152 mennesker henrettet i landet, ifølge Human Rights Watch. I fjor var tallet enda høyere, ifølge en Amnesty-rapport.

Tett med Statoil

Nå skal Saudi-Arabias lukkede oljesektor åpnes opp, noe ambassadøren mener burde være godt nytt for Statoil som allerede samarbeider med den nasjonale oljegiganten Saudi-Aramco.

– De samarbeider så tett av vi her på ambassaden ikke engang kjenner til alle deres aktiviteter, sier han med et smil.

Statoil på sin side sier de ikke har noen aktivitet i Saudi-Arabia for øyeblikket, men har et samarbeid med Saudi-Aramco gjennom Oil and Gas Climate Initiative (OGCI). Her er Statoil ett av ti oljeselskaper som skal fremme tiltak for å redusere CO₂-utslipp fra olje- og gassproduksjonen.

Khurais-oljefeltet i Saudi-Arabia.

Statoil: Jevnlig dialog

– Historisk sett har vi hatt teknologisamarbeid med Saudi-Aramco, og vi har jevnlig dialog med selskapet. Dessuten har vi et kontor i Abu Dhabi som følger utviklingen tett i Midtøsten og ser på forretningsmuligheter, sier Erik Haaland, informasjonssjef i Statoil.

– Vil de enorme verdiene i oljegiganten Saudi-Aramco gjøre det fristende for Statoil å innlede et fremtidig samarbeid?

– Vi snakker med dem som tidligere, men har ingen konkrete prosjekter på trappene nå, sier Haaland.

Erik Haaland, informasjonssjef i Statoil.

Verdens største børsnotering

Esam Abid Al-Thagafi er den andre ambassadøren Saudi-Arabia har i Oslo. I 2011 åpnet landet ambassade i Oslo i Frøyas vei, rett under Bergehus, hovedkontoret til det en gang så stolte Bergesen-rederiet. Frøya var kjærlighetens og fruktbarhetens gudinne i den Norrøne mytologi. Ambassadøren som tidligere har tjenestegjort i Argentina, bedyrer at han elsker Norges kalde klima.

Neste år skal Saudi-Arabia slippe verdens største oljeselskap, Saudi-Aramco, på børs. Den saudiske staten selger fem prosent av selskapet. Det er ulike anslag for hva selskapet er verdt, fra 400 milliarder dollar til over 2 billioner dollar.

Den store variasjonen i prisingen av selskapet kommer av ulike vurderinger av fremtidig etterspørsel av olje og ikke minst den fremtidige oljeprisen. Men dette kan bli verdens største børsnotering.

Mohammed bin Salman er en av kronprinsen og leder arbeidet med de økonomiske reformene i Saudi-Arabia.

Ambassadøren mener at den saudiarabiske prisingen av selskapet til 2 billioner dollar er den riktige. Fem prosent betyr 100 milliarder dollar inn i statskassen.

En slik prising vil innebære at verdien av Saudi-Aramco alene er nesten like stor som den samlede verdien av Apple, Google, Amazon og Facebook tilsammen, skriver den norske ambassaden i Riyad i en rapport til UD. Utviklingen i denne børsnoteringen er noe den norske ambassaden i Saudi-Arabia følger nøye.

  • Tøff hestekur for Saudi-Arabia: Prissjokk på bensin, brus og sigaretter

I tillegg til denne kjempeprivatiseringen skal Saudi-Arabia frem til 2020 hente inn 200 milliarder dollar gjennom privatisering av selskaper i 16 ulike sektorer, skriver Reuters.

Hvor går oljeprisen?

Oljeprisen er den store ukjente faktoren. Ambassadøren sier at Saudi-Arabia ikke tror at prisen igjen vil komme opp til gamle høyder med en pris på over 100 dollar fatet. Ifølge ham er det behagelig for Saudi-Arabia med en oljepris på rundt 55 til 60 dollar fatet.

Da Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC) for et par år siden ikke lenger ville kutte produksjonen for å holde prisen oppe, sank oljeprisen dramatisk. Den gangen var et av målene å senke prisen såpass at felt ble ulønnsomme. OPEC, med Saudi-Arabia i spissen klarte ikke å stanse flommen av skiferolje i USA.

– Er det et mål for Saudi-Arabia å holde oljeprisen på et nivå hvor det blir vanskelig å bygge ut oljefelt i arktiske områder, som er en ny oljeprovins?

– De oljeproduserende landene blant dem Saudi-Arabia og Norge, har et felles ansvar med hensyn til oljeproduksjon på lang sikt. Vi ønsker stabilitet, ikke bare for produsenter, men også for oljeforbrukere, svarer ambassadøren diplomatisk.

Les mer om

  1. Saudi-Arabia
  2. Saudi Aramco