Senatet frykter Trump vil sparke justisministeren, men har funnet en måte å hindre det på

Justisministeren klamrer seg fast og fortsetter å gjennomføre Trumps valgløfter. Nå avlyser Senatet ferien for å hindre Trump i å erstatte Sessions.

Jeff Sessions er som justisminister en av de mektigste i Trump-regjeringen. Han har så langt gjennomført mye av det Trump lovet under valgkampen.

«Kriserammet». «VELDIG svak». Donald Trump har vært nådeløs mot Sessions de siste par ukene. Han har sagt at Sessions aldri skulle ha sagt seg inhabil i Russland-etterforskningen. Hadde han visst det, ville Sessions aldri ha blitt utnevnt til justisminister.

Sparker Trump Sessions, vil han ikke bare pådra seg mange republikaneres vrede. Han vil også miste den av statsrådene som så langt har gjort mest for å «trumpifisere» USA.

Sessions klamrer seg fast og sier at han blir sittende til han eventuelt får sparken. Nå har Senatet enstemmig bestemt at det skal holde proforma-møter sommeren gjennom. Alle ministre i USA må godkjennes av Senatet før de kan tiltre. Hadde det tatt ferie, kunne derimot Trump ha utnevnt en midlertidig erstatter for Sessions som kunne stanset Russland-etterforskningen. Den samme mekanismen ble benyttet for å hindre Barack Obama fra midlertidig å utnevne folk, skriver Axios.

Både Sessions og Trump drev valgkamp på å være «tøffe» mot kriminelle. Her er noen av områdene der Sessions har endret kursen i justispolitikken:

Hardere linje

Sessions oppfatning av at lange fengselsstraffer er svaret på kriminalitetsutfordringene, er nå regjeringens politikk.

– Vi har en kamp på mange fronter foran oss: Voldskriminaliteten øker. Brutale gjenger vokser. Opiatepidemien. Trusselen fra terrorisme og menneskehandel kombineres med en kultur der familien og disiplinen ser ut til å slites ytterligere ned, sa Sessions til en samling statsadvokater tidligere i sommer.

Jeff Sessions var den første senatoren som støttet Trump. 28. februar i fjor sto de to sammen på scenen i Madison i Sessions hjemstat Alabama og Sessions sa at han ville ha Donald Trump som USAs neste president.

Han pekte på at antallet drap var på vei opp og tegnet et bilde av voldskriminalitet ute av kontroll. Dette er omstridte tall. Mens drapsraten økte i fjor, har kriminaliteten gått jevnt og trutt nedover i USA i flere årtier.

Sessions har tatt til orde for at aktorer uansett bør prosedere på de tiltalepunktene som gir den strengeste straffen, i skarp kontrast til hans forgjengere i Obama-årene.

Lettere å beslaglegge ting med «sivile beslag»

I 2015 stanset Eric Holder, den daværende justisministeren, et program der føderale og lokale politimyndigheter samarbeidet om å beslaglegge ting fra folk som var mistenkt for forbrytelser. Den beslutningen reverseres nå.

Såkalt «civil forfeiture», «sivilt beslag», er når myndighetene tar ting som en bil, kontanter eller et hus, uten domfellelse. En mistanke om at tingene er brukt til noe kriminelt, er nok til å beslaglegge det.

Eieren må så bevise sin uskyld for å få tingene tilbake. I strafferetten er bevisbyrden motsatt: myndighetene må bevise skyld ut over enhver rimelig tvil.

Det er bred enighet om at ordningen ikke er heldig. Folk som er opptatt av eiendomsretten eller av rettssikkerhet, er sterke motstandere. Andre mener politiet misbruker ordningen. Politietater rundt om i USA bruker beslagene til å spe på egne budsjetter. Mange er avhengige av inntektene. Sessions har sagt gjentatte ganger at hans viktigste oppgaver er å hjelpe lokalt politi.

Justisminister Jeff Sessions har erklært seg inhabil i Russland-etterforskningen, noe som har falt Donald Trump tungt for brystet. Visejustisminister Rod Rosenstein (bak) har nå ansvaret for etterforskningen. Det var han som oppnevnte Robert Mueller som spesialetterforsker i saken.

Slår ned på papirløse innvandrere

Som senator var Sessions en sterk motstander av et tverrpolitisk forsøk på å reformere USAs innvandringsregler. Trump drev valgkamp på å stenge grensen og kaste ut ulovlige innvandrere.

Sessions har samtidig varslet at innvandrere som krysser grensen ulovlig flere ganger eller gifter seg for å få lovlig opphold, vil bli straffeforfulgt.

  • Kriminalitet er et stort problem mange steder i USA. I denne byen, som er litt mindre enn Oslo, holder folk pusten for å se om man klarer én helg uten drap.

Vil avskaffe «sanctuary cities»

Trump og hans tilhengere angriper støtt og stadig de såkalte «fristedsbyene». Det er byer som ikke fullt ut samarbeider med de føderale myndighetene i å kaste ut ulovlige innvandrere.

Justisdepartementet sier nå at det ikke lenger vil gi tilskudd til politi- og justismyndigheter om ikke føderale agenter får tilgang til lokale fengsler og arrester. I tillegg må innvandringspolitiet ICE varsles 48 timer før en innvandrer uten lovlig opphold, blir løslatt.

Slike føderale tilskudd blir brukt til å kjøpe alt fra skuddsikre vester og våpen til rambukker og til og med panservogner. De er svært populære blant politietater rundt om i USA.

Donald Trump holdt forrige uke en tale til politiet på Long Island i New York. Der oppfordret presidenten politiet til ikke å være for snill med kriminelle. Politietaten måtte senere ta avstand fra presidentens uttalelser.

Marihuana

Mens stadig flere delstater, og en stadig større del av befolkningen, godtar marihuana, vil Sessions slå hardt ned på det stoffet. Marihuana er tillatt til medisinsk bruk i 29 delstater. I åtte av dem og hovedstaden Washingtoner det lovlig til rekreasjonsbruk.

Men marihuana er fortsatt forbudt etter det føderale lovverket. Obama-administrasjonen valgte ikke å håndheve bestemmelsene strengt, men Sessions har varslet at han vil slå ned på omsetningen av stoffet.

Han har satt ned en gruppe som skal undersøke sammenhengen mellom bruk av marihuana og voldskriminalitet. Flere frykter at rapporten vil bli brukt til å slå hardt ned på stoffet.

Stanser kommisjon som gransket tekniske bevis

I april stanset Sessions departementets samarbeid med uavhengige forskere for å kvalitetssikre kriminalteknikk og åstedsgransking, skriver AP.

Nyere undersøkelser har vist at mange teknikker, blant dem bitemerke-, hår- eller fiberanalyse, er mindre pålitelige enn de ofte fremstilles i retten. Selv fingeravtrykk er ikke så sikker vitenskap som tidligere antatt. Det kan ha ført til mange feilaktige domfellelser.

Departementet avbryter samarbeidet med panelet, som ga råd i spørsmål om vitenskapelige bevis i straffesaker. Arbeidet er nok et punkt der Sessions reverserer sine forgjengeres politikk.

  • Vil du lese flere artikler fra Aftenpostens utenriksredaksjon? Følg oss på Facebook og Twitter.