Verden

- USA ikke trussel mot verdensfreden

Direktør ved Institutt for Fredsforskning, Stein Tønnesson, sitter i SVs programkomité og er uenig i at USA er "den største trusselen mot verdensfreden".
  • Forf>
  • <forf>thomas Spence <
  • USA er ikke en trussel mot verdensfreden, mener direktør ved Institutt for Fredsforskning, Stein Tønneson. Han er med på å skrive SVs nye partiprogram.

SVs nestleder Audun Lysbakken leder arbeidet med forslaget til SVs nye partiprogram for perioden 2009— 2013. Det legges frem 22. oktober. Et av temaene det knytter seg størst interesse til, er om SV opprettholder sin tradisjonelt harde USA- og NATO-motstand.I dagens SV-program blinkes USA ut som fredens største fiende: "NATO styrker de militære og politiske båndene til USA, som i dag er den største trusselen mot verdensfreden. USA nekter å underlegge seg internasjonale avtaler, det være seg om rustningskontroll, domstoler eller miljøspørsmål. USAs utenrikspolitikk er i dag den største trusselen mot verdensfreden."

NATO-tilhenger.

Tønnesson, som er historiker og flittig benyttet utenrikspolitisk ekspert i mediene, svarer først at spørsmål om det nye programmet må rettes til Lysbakken.- Jeg vil ikke si noe om programarbeidet før det legges frem, sier Tønnesson.- Står du bak programmet for inneværende periode?- Jeg er medlem av partiet. Generelt må jeg si at jeg sympatiserer med programmet, men jeg er meget skeptisk til deler av det. Eller uenig i.- Som beskrivelsen av USAs rolle for verdensfreden?- Definitivt, svarer han.- Hvordan vil du beskrive USAs rolle for verdensfreden?- Jeg tror ikke jeg vil beskrive det i denne sammenhengen.- SV vil melde Norge ut av NATO. Er du enig? - Nei. Jeg har endret syn på NATO, men er skeptisk til mye av det NATO gjør. Særlig "out of area" og det man gjør i Afghanistan. Men jeg mener at NATO har en viktig rolle i Europa og i å ivareta et samarbeid over Atlanteren.- Vil SV fortsatt melde Norge ut av NATO?- Det kan jeg ikke svare på.- Hva er forskjellen på en venstresosialistisk og sosialdemokratisk utenrikspolitikk?- Det er et litt for stort spørsmål til at jeg kan svare på det nå. Dessuten vil det bryte med mitt tidligere svar om ikke å kommentere programarbeidet, slutter Tønnesson.

Like kritisk.

Etter det Aftenposten har grunn til å tro, foreslår Lysbakken-utvalget å fjerne avsnittet om USA som den største trusselen mot freden.- Vår analyse vil være akkurat den samme og like USA-kritisk. Men den blir ikke formulert med nøyaktig samme ord som forrige gang. Det politiske innholdet vil likevel være det samme, sier Lysbakken. Han gjør det klart at motstanden mot NATO-medlemskapet lever i beste velgående i SV.- Tønneson vil fremme sitt syn selv om det er et annet enn flertallets. Det kommer vel ikke som noen stor overraskelse om NATO-standpunktet blir stående, sier Lysbakken.