Joe Biden etter abortkjennelse: – Setter USA 150 år tilbake

USAs president Joe Biden beskriver avgjørelsen om å sette retten til abort til side som en tragisk feil. – Roe vs. Wade var en riktig avgjørelse.

Joe Biden talte til nasjonen etter avgjørelsen om å sette Roe vs. Wade til side.

Klokken 18.30 norsk tid talte Joe Biden til det amerikanske folk.

– Dette er en trist dag for høyesterett og landet. I dag tok høyesterett vekk retten til selvbestemt abort. De begrenset den ikke. De bare tok den vekk, sa han kontant om høyesterettskjennelsen som falt fredag.

Bakgrunnen for talen hans var at høyesterett fredag avgjorde at retten til selvbestemt abort ikke lenger er en grunnlovsfestet rettighet.

– Kampen er ikke over, sa presidenten.

Biden gikk videre inn på viktigheten av at velgere stemmer frem politikere som kjemper for kvinners sikkerhet.

– I dag er kvinners helse i fare, fulgte han opp.

– En ekstremt farlig vei

Abort vil bli ulovlig i flere delstater i USA. Biden var klar på at kvinners rett til å reise til andre delstater må ivaretas. Og at sikkerheten til kvinner i stater der abort er ulovlig, skal sikres.

Han sa videre at avgjørelsen setter USA 150 år tilbake i tid. Han beskriver kjennelsen som en tragisk feil.

– Det er en ekstremt farlig vei domstolen har valgt, sa Biden.

Jennifer Leigh Bailey, professor i statsvitenskap ved NTNU, sier at Bidens tale var noe uvanlig i forhold til tidligere taler.

– Han var veldig klar, og kalte kjennelsen en tragisk feil. Som president er det uvanlig å gå så hardt ut.

Viktig sak i valgkampen

Biden er tydelig på at høstens valg vil preges av høyesteretts avgjørelse.

– Vi må velge politikere som vil sikre at kvinner selv har rett til å ta valg om sine svangerskap, sa Biden.

Det er nå opp til velgerne å sikre kvinners rettigheter, mener presidenten.

– Velgerne må høre fra seg. Denne høsten er Roe vs. Wade og individets rettigheter på stemmeseddelen.

Joe Biden oppfordrer velgerne til å stemme for kvinners rettigheter under høstens Kongressvalg.

Oppfordret til fredelige demonstrasjoner

President Biden avsluttet med å blant annet si at alle protester må være fredelige.

– Vold er aldri akseptabelt. Trusler er ikke ytringer. Uansett hva må vi stå opp mot vold.

Biden er begrenset

Sofie Høgstøl, førsteamunensis ved Nordisk institutt for sjørett og USA-kjenner, er klar på at Bidens muligheter er begrensede. Hun mener slaget fremover vil stå på kvinners rett til å reise til andre delstater for å ta abort.

– Jeg oppfatter han slik at hvis delstater vil prøve å hindre kvinner i å ta abort andre steder, så vil han bruke justisdepartementet til å saksøke dem.

Kan endre dynamikken

Høgestøl tror også dette endrer dynamikken i det politiske landskapet i USA.

– Republikanerne har vært flinke til å mobilisere rundt enkeltsaker, for eksempel det å få fjernet abort i USA. Nå har dette snudd. Demokratene har en kampsak som de vil gjøre alt for å lykkes med. Kampen for abort kan bli samlende for dem.

Tidligere teoretiske problemstillinger

Høgestøl fortsetter med å gå inn på hvordan dette påvirker amerikanerne i disse delstatene.

– Hvordan skal nå jenter håndtere noe så traumatisk som en voldtekt som leder til graviditet, spør hun retorisk.

Hun fortsetter med å si at tidligere regnet hun dette som teoretiske problemstillinger.

Personlig økonomi kan få betydning

Biden var klar på at han skal gjøre alt han kan for å hindre delstater i å nekte kvinner å reise andre steder for abort. Professor Bailey tror det likevel kan være et problem å komme seg til stater hvor abort er lovlig.

– Det er mange fattige i USA. Det spørs om alle har råd til å kunne reise potensielt veldig langt for å ta det som i enkelte tilfeller kan være en helt nødvendig abort.