Trump: Marokko normaliserer forholdet til Israel i bytte mot amerikansk anerkjennelse i Vest-Sahara

Marokko og Israel har gått med på å normalisere forholdet dem imellom, kunngjør Donald Trump. Til gjengjeld anerkjenner USA Marokkos krav på hele Vest-Sahara.

Donald Trump.
President Donald Trump er på vei ut av Det ovale kontor. Torsdag kunngjorde han det han selv omtaler som et massivt gjennombrudd for fred.

Marokkos kong Mohammed bekrefter torsdag kveld at det nordafrikanske landet gjenopptar diplomatiske forbindelser til Israel. Han hyller samtidig USAs anerkjennelse av Marokkos suverenitet over den tidligere spanske kolonien og kaller det historisk.

FN anerkjenner ikke marokkansk suverenitet og anser store deler av Vest-Sahara for å være okkupert område.

Marokko har i årevis hatt uformelle bånd til Israel. Avtroppende president Trump omtaler imidlertid avtalen som «et massivt gjennombrudd for fred i Midtøsten» i en Twitter-melding torsdag.

Marokko er det fjerde arabiske landet som normaliserer forholdet til Israel siden i sommer. Avtalen innebærer umiddelbar åpning av liaison-kontorer i Rabat og Tel Aviv, og på sikt åpning av ambassader i de to landene.

Palestina-konflikten

Siden i sommer har De forente arabiske emirater, Bahrain og Sudan etter amerikansk mekling inngått normaliseringsavtaler med Israel.

Alle landene står geografisk et langt stykke unna den israelsk-palestinske konflikten. Det gjør det lettere for dem å inngå avtaler med Israel og USA av egeninteresse. Marokko har dessuten tette bånd til Saudi-Arabia.

Sistnevnte antas å ha gitt sin stilltiende støtte til normaliseringsprosessene med Israel, selv om fredsprosessen med palestinerne for lengst har stoppet opp. Ifølge Trumps rådgiver og svigersønn Jared Kushner er det nå et spørsmål om når, ikke om Saudi-Arabia også vil normalisere forholdet til Israel.

Lang jødisk historie

Marokko har en flere hundre år gammel jødisk historie, og ryktene har lenge versert om en gjenoppretting av båndene til Israel. Før Israels opprettelse i 1948 huset Marokko en stor jødisk befolkning.

Mange av dem var etterkommere etter jøder som migrerte til Nord-Afrika fra Spania og Portugal under den spanske inkvisisjonen.

I dag kan hundretusenvis av israelske jøder spore sine forfedre til Marokko. Det nordafrikanske landet huser i dag en liten jødisk minoritet på flere tusen innbyggere.

Striden om Vest-Sahara

Striden om Vest-Sahara har vart i flere tiår. Marokko og Mauritania tok kontroll over hver sin halvpart av Vest-Sahara da kolonimakten Spania ga slipp på området i 1975.

Frigjøringsbevegelsen Polisario nektet å godta dette og erklærte i 1976 området som selvstendig. Mauritania trakk seg ut i 1979 og anerkjente Vest-Sahara, mens Marokko gjorde krav også på deres del av området.

Marokko har latt rundt 400.000 marokkanske bosettere slå seg ned i Vest-Sahara. De har også bygd en 2.000 kilometer lang grensemur rundt sentrale områder og kontrollerer all økonomisk aktivitet.

Krav om tilbaketrekning

FNs sikkerhetsråd og hovedforsamling har krevd marokkansk tilbaketrekning og folkeavstemning, noe Marokko motsetter seg.

Polisario kontrollerer i dag rundt en femdel av Vest-Sahara og har døpt området Den saharawiske arabiske demokratiske republikk (SADR).

Norge anerkjenner verken Marokkos krav på suverenitet over Vest-Sahara eller SADR som stat.

– Presidenten bekrefter på ny sin støtte til Marokkos seriøse, troverdige og realistiske autonomi-forslag som det eneste grunnlaget for en rettferdig og varig løsning på striden om territoriet Vest-Sahara, og som sådan anerkjenner presidenten marokkansk suverenitet over hele territoriet Vest-Sahara, heter det fra Det hvite hus.

Uformelle bånd

Israel og Marokko etablerte diplomatiske forbindelser på lavt nivå på 1990-tallet i kjølvannet av Oslo-avtalen med palestinerne. Forholdet ble lagt på is etter utbruddet av den andre palestinske intifadaen tidlig på 2000-tallet.

Senere ble de uformelle båndene gjenopprettet, og anslagsvis 50.000 israelere reiser til Marokko hvert år for å lære om det jødiske samfunnet der og sine forfedres historie.

Trump og Marokkos kong Mohammed VI har i en samtale blitt enige om at Marokko skal «gjenoppta diplomatiske forbindelser mellom Marokko og Israel og utvide økonomisk og kulturelt samarbeid for å fremme regional stabilitet», het det fra Det hvite hus torsdag.

Krever fordømmelse

Støttekomiteen for Vest-Sahara krever at norske myndigheter fordømmer USAs kunngjøring torsdag om at de anerkjenner Marokkos krav på det omstridte området.

– Jeg forventer at Søreide responderer umiddelbart og tydelig, sier Erik Hagen, leder for støttekomiteen for Vest-Sahara, til NTB.

Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara er i strid med folkeretten, og det er alle staters forpliktelse å ikke anerkjenne ulovlig okkupasjon, mener Hagen.

– Det er stikk i strid med Norges standpunkt, sier han.

Anerkjennelsen av Marokkos suverenitet over Vest-Sahara er en del av avtalen om å gjenopprette diplomatiske og andre forbindelser mellom Israel og Marokko, opplyser Det hvite hus i en uttalelse.