Én av lekkasjene i Mexicogulfen stanset

BP har klart å stanse én av de tre oljelekkasjene i Mexicogulfen, uten at det vil redusere mengden olje som lekker ut. Norsk teknologi kan bli sentral i arbeidet med å stanse lekkasjene.

Brønnteknikere arbeider med Pollution Control Dome som bygges i Port Fourchon for å stanse oljelekkasjen på dyptvannsriggen Deepwater Horizon. FOTO: MARK RALSTON/AFP

Fortsatt strømmer det daglig 795.000 liter olje ut fra brønnene under den havarerte oljeplattformen.

— Men å jobbe med to lekkasjer fremfor tre vil gjøre operasjonen lettere, så dette er et fremskritt, sier Brandon Blackwell i den amerikanske kystvakten.

Oljeselskapet BP har brukt to dager på å få på plass en trakt over den minste lekkasjen. Den samme teknikken kan imidlertid ikke brukes for å stanse de to andre lekkasjene fordi de befinner seg lenger ned i havdypet.

Torsdag er det 14 dager siden 11 arbeidere omkom da BP-plattformen Deepwater Horizon sank i Mexicogulfen og forårsaket et gigantisk oljeutslipp.

Norsk pumpe

BP vurderer nå å bruke en norskutviklet pumpe i kampen mot lekkasjene. Ifølge Stavanger Aftenblad har BP kontaktet selskapet det norske selskapet Petroleum Technology Company (PTC), som har utviklet en kraftig jetpumpe.

Pumpen er som en kraftig støvsuger og har kapasitet til å suge opp 25.000 fat olje per døgn. Den kan bli sentral i redningsarbeidet.

— Vi mener at jetpumpen kan brukes til å suge opp oljeutslippene i Mexicogulfen og tilsvarende oljeutslipp andre steder, hvis det skulle skje. Vi har sendt BP et forslag til hvordan vi mener vår teknologi kan brukes, sier Tom Norland, direktør i PTC.

Farlige kjemikalier

Det store oljeflaket driver nå inn mot sørkysten av USA, og frykten er stor for hva som vil skje med den sårbare naturen der når den seige oljen når land.

BP har tatt i bruk kraftige kjemikalier som løser opp noe av oljen, men disse kjemikaliene er farlige for fisk og sjøfugl, advarer amerikanske eksperter.

— Problemet er at kjemikaliene selv kan utgjøre en fare for dyrelivet, og at de kan gjøre oljen giftigere mens den er i oppløsningsprosessen, forklarer forskeren Jackie Savitz i miljøgruppa Oceana.

Dermed er kjemikaliene det minste av to onder i kampen mot oljeflak som det enorme flaket som nå vokser og driver rundt i Mexicogolfen, sier hun.

600 dyrearter truet

Ifølge delstatsmyndighetene i Louisiana er over 600 dyrearter truet av det massive oljeutslippet. Det dreier seg om 445 fiskearter, 134 fuglearter, 45 pattedyrarter og til sammen 32 krypdyrarter og amfibier.

Blant fuglene er det størst bekymring for den brune pelikanen. Fuglen, som også pryder Louisianas delstatsflagg, hekker på øyer i det utsatte kystområdet.

Ifølge Louisianas statsbiolog, Robert Lover, har fuglen trolig spist fisk som har vært i områder med oljeutslipp.

Delfiner og flere forskjellige hvalarter er blant pattedyrene som er truet.

Klimalov

Oljeutslippet utgjør ikke bare en fare for miljøet langs den amerikanske kysten mot Mexicogulfen. Også klimaloven, en av president Barack Obamas høyest prioriterte saker, trues av det massive oljesølet.

I et forsøk på å lokke republikanere til å stemme for klimaloven om reduksjon av CO2-utslippene og utvikling av fornybar energi, åpnet Obama for ny oljeboring på østkysten av USA og langs kysten av Florida i Mexicogulfen.

Argumentet var at økt oljeboring, ved siden av satsingen på fornybar energi og atomkraft, kan gjøre USA mindre avhengig av utenlandsk olje.

Men klimaloven, som i utgangspunktet lå tynt an, kan nå bli fullstendig parkert som følge av oljekatastrofen.