Hva er en AR-15? Her er årsakene til at dette er blitt massedrapsvåpenet i USA

Angrepsrifler er designet for krig, men selges over disk til 18-åringer.

Våpenbutikkeier Tiffany Teasdale-Causer viser frem en splitter ny AR556-rifle fra Ruger. På veggen bak henger det mange andre typer såkalte angrepsrifler, blant dem Kalasjnikov-geværer.

AR-15 er det mest kjente eksempelet på en såkalt angrepsrifle. Det siste tiåret har salget av slike våpen eksplodert i USA. Våpentypen er også blitt brukt i en rekke massedrap, blant dem skoleskytingen i Florida i februar og i Las Vegas i oktober i fjor.

NRA kaller det «Amerikas mest populære rifle» fordi den egner seg til «sportsskyting, jakt og selvforsvar».

Men våpentypen er omstridt og splitter USA i hovedsak langs partipolitiske linjer: De aller fleste demokrater vil forby den, mens grunnfjellet i det republikanske partiet mener våpnene blir unødig demonisert og uansett er beskyttet av grunnloven.

Bare Colt kan markedsføre sine halvautomatiske rifler som AR-15, men en rekke produsenter lager våpen som i dagligtale kalles AR-15. Bildet viser en AR-15-variant fra våpenprodusenten Ruger.

Skyter raskt, presist og har store magasiner

Våpnene ser ut som det amerikanske soldater bruker i krigssoner over hele verden. Det kan skyte mange skudd raskt etter hverandre fra avtagbare magasiner. Dermed kan geværene avfyre for eksempel 30 skudd uten at det er nødvendig å lade om. Våpenet er laget for raskt å kunne lade om i kamp, så et magasinbytte kan gjøres på bare noen få sekunder. Så er 30 nye skudd klare.

Store mengder tilbehør

Siden våpenet har lite rekyl, er det enkelt å beholde siktebildet mellom hvert skudd. Det øker skuddtakten.

En viktig del av AR-15-geværenes popularitet kommer av at de enkelt kan bygges om, og at det finnes stor mengde ekstrautstyr og modifikasjoner som enkelt kan settes på. Det kan være ulike typer kolber, lykter, lasersikter eller vertikalgrep til forskjeftet.

Et illustrasjonsbilde av en halvautomatisk rifle med et optisk sikte, lykt og lasersikte.

Med et kikkersikte kan riflene være farlig på langt hold, mens et rødpunktsikte kan gjøre det enda enklere å skyte mange presise skudd raskt etter hverandre på kort hold.

Våpnene er tilgjengelig i nesten hele USA, bare en håndfull delstater har forbudt det. De billigste variantene har en nypris på ned i 500 dollar, i underkant av 4000 kroner. De er enda billigere på det uregulerte bruktmarkedet.

Laget for soldater i krig

AR-15 ble utviklet av selskapet ArmaLite på 60-tallet. AR-forkortelsen i navnet kommer fra «ArmaLite Rifle». Designet ble senere solgt til våpengiganten Colt.

Under Vietnamkrigen valgte det amerikanske forsvaret AR-15 som sitt nye standardgevær. Den fikk den militære betegnelsen M16. I årtier har varianter av M16 vært standardriflen i samtlige av USAs våpengrener.

En amerikansk soldat med en M4, en mindre variant av M16, på patrulje i byen Baquba in Diyala-provinsen i Irak i 2008.

Det norske forsvarets standardgevær, HK 416, har mye til felles med AR-15-designet.

AR-15-navnet levde videre i de sivile modellene av riflen. De skiller seg fra de militære ved at de kun kan avfyre halvautomatisk ild, det vil si at man må trykke en gang på avtrekkeren for hvert skudd.

Det er imidlertid svært sjeldent soldater skyter helautomatisk med sine geværer, så i praksis har en sivil versjon omtrent samme funksjonalitet som et militært våpen.

En annen type angrepsrifle som er populær, er ulike halvautomatiske Kalasjnikov-geværer. De er et annet design, men har mange av de samme egenskapene som AR-15-rifler.

  • Angrepsrifler var forbudt mellom 1994 og 2004. Du kan lese mer om forbudet og hva det førte til, i denne saken.

Lett, men effektiv, ammunisjon

En AR-15 kan som regel avfyre både NATO-ammunisjonen 5,56 x 45 millimeter og det nesten helt identiske kaliberet .223 Remington. Samme ammunisjonen brukes i dag av de fleste NATO-lands soldater, inkludert i det norske forsvaret.

Det er en relativt lett ammunisjon, og er mindre kraftig enn for eksempel 7,62 x 51 millimeter-ammunisjonen som ble brukt i de norske AG-3-geværene. Ammunisjonen er ikke kraftig nok til å kunne brukes til å jakte på elg, hjort eller reinsdyr.

En skyteinstruktør viser frem en angrepsrifle på en skytebane i North Carolina. Våpenet på bildet er utstyrt med et vertikalt grep og en såkalt «bump stock». Den gjør at våpenet kan skyte tilnærmet som en automatrifle. På forskjeftet er det montert skinner som gjør det enkelt å sette på annet ekstrautstyr.

Langt mer dødelig enn pistoler

Samtidig er utgangshastigheten for kulene svært høy. Så selv om kaliberet er mindre enn for eksempel i de vanligste pistolene eller revolverne, treffer riflekulen med langt større energi enn en pistolkule. Dermed blir skadene også større.

En pistol er vanskelig å sikte med og er upresis på lengre hold. Med angrepsrifler kan selv forholdsvis uerfarne skyttere treffe med mange skudd etter hverandre med relativt rask skuddtakt.

Selv om angrepsvåpen brukes i mange masseskytinger, er pistoler det vanligste drapsvåpenet i USA.

Er strengt regulert i Norge

Det er også mulig å kjøpe AR-15-våpen i Norge, men da under strenge restriksjoner. Kun aktive sportsskyttere får lov til å kjøpe slike geværer, og de må også fortsette å bevise at de er aktive skyttere for å få beholde tillatelsen til å eie slike våpen.

Det er imidlertid enklere å kjøpe andre typer halvautomatiske våpen i Norge, som blant andre Ruger Mini-14. Det var et slikt våpen som ble brukt under terrorangrepet på Utøya i 2011. Det fungerer i praksis som en AR-15, men har et mer tradisjonelt utseende som minner om vanlige jaktvåpen.

Slike halvautomatiske rifler kan skyte raske skudd fra store magasiner, men mangler i utgangspunktet militære karakteristikker som pistolgrep og flammedemper.