Marokko har avverget flere titalls terrorangrep

Etter to store terrorangrep har Marokko slått beinhardt ned på radikaliserte miljøer og skal ha avverget flere titalls terrorangrep.

Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen ble funnet døde i nærheten av et populært turområde i Atlasfjellene i Marokko.

– Marokkansk jihadisme har en lang historikk, sier terrorforsker Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Det er fortsatt uvisst om dobbeltdrapet på en norsk og en dansk fotturist i Atlas-fjellene var terrorhandlinger. Marokkanske myndigheter har uttalt at de etterforsker ugjerningene som terror. Årsaken er at de skal ha pågrepet en person som skal ha tilknytning til en radikalisert gruppe. Dansk sikkerhetstjeneste, PET, har også sagt at det kan ha tilknytning til IS.

Men både Nesser og andre forskere på terrorisme understreker at det er altfor tidlig å konkludere. Også statsminister Erna Solberg sa torsdag at politiet etterforsket flere spor og at det var for tidlig å si om ugjerningen var terror.

Avverget mange angrep

Ifølge Global Terrorism Index har Marokko i liten grad vært rammet av terror de siste årene og er blitt sett på som et fredelig feriemål. Sikkerhetstjenesten har blant annet overvåket moskeer, slått ned på radikaliserte grupper med hard hånd og satt mange i fengsel.

– Det har vært avverget mange terrorangrep. Ifølge enkelte kilder skal så mange som 200 angrep ha blitt avverget bare siden 2002, sier Nesser.

Jerngrep etter terrorangrep

I 2003 og 2011 ble to av Marokkos mest kjente byer rammet av terrorangrep. 14 selvmordsbombere plasserte seg på fire ulike steder i Casablanca natten til 16. mai 2003 og tok 33 sivile med seg i døden. Åtte år senere ble Marrakech rammet. 17 uskyldige ble drept av en bombe som var plassert i en populær kafé. I 2015 ble et slags marokkansk FBI etablert, som har hatt et jerngrep på radikaliserte miljø.

Bare i 2016 skal 19 terrorceller ha blitt oppdaget, ifølge Nesser. Reuters skriver at etterretningstjenesten slått til mot 57 militante celler siden 2015, inkludert åtte i 2018.

– Det tyder på at landet har en effektiv sikkerhetstjeneste som klarer å stoppe mange planer. Men det betyr også at det er en del angrepsaktivitet, sier Nesser til Aftenposten.

Forgreninger i Europa

Et stort antall marokkanere har reist som fremmedkrigere til Syria og Irak. Ifølge det internasjonale konsulentselskapet The Soufan Center er det snakk om så mange som 1660.

Aftenposten har tidligere dokumentert at mange av personene som har utført terrorangrep i Europa de siste årene, har bakgrunn fra Marokko.

På 1990-tallet ble gruppen marokkansk islamsk kampgruppe (GICM) etablert i Afghanistan og ble senere knyttet til Al-Qaida. Gruppen har hatt forgreninger i Europa, i marokkanske innvandrermiljøer blant annet i Belgia. Gruppen er mistenkt for å ha vært delaktig i bombeangrepet mot Atocha-stasjonen i Madrid i 2004.

Men ifølge Petter Nesser er også IS-sympatisører til stede i landet. Han peker på at det som kjennetegner jihadister («hellige krigere») er at de opererer på tvers av landegrenser og kan slå til hvor som helst der de har støttespillere.

Terrorforsker Magnus Ranstorp ved Forsvarshögskolan i Stockholm peker på nærheten mellom Marokko og Europa og sier at det finnes mange eksempler på koblinger over Gibraltarstredet.

Kan ramme turistindustrien

– Marokko har stor interesse av å ha stor stabilitet. Derfor er det helt avgjørende at det ikke skjer ting i Casablanca og Marrakech. Men nettverkene finnes under overflaten. De er ikke strukturert i grupperinger, men er små nettverk, sier Ranstorp.

Han mener at marokkanske myndigheter har liten interesse av å fremstille drapene som terror dersom de ikke er det. Dersom det viser seg å være en terrorhandling, er det sannsynlig at målet er å ramme turistindustrien, slik man også har sett i Egypt og Tunisia.

– Hensikten ved å slå til mot turistnæringen, vil være å skape fallende økonomisk vekst og mobilisering mot regimet. Turistnæringen er viktig for stabiliteten, sier Ranstorp.

Flere atypiske trekk

Men han peker på at det også kan være en impulshandling, og at det er grunn til å være varsom med konkludere. Drapene har sjokkert befolkningen i et område som vanligvis er fredelig. På nettet har det sirkulert en video som hevdes å vise et av drapene. Det er ikke bekreftet om det stemmer.

Ranstorp har sett videoen og mener det er sider ved den som er atypiske for terrorangrep, både måten kvinnene er drept på, og måten filmen er laget.

– Jeg er i tvil om dette er organisert. Og det finnes ingen tydelige erklæringer i den. Det passer ikke inn i tidligere mønstre. Og det skjer i et land som har vært relativt rolig. Det er en god del usikkerhetsfaktorer, sier Ranstorp.